Tehnički SEO – Šta je i zašto je važan za vaš sajt?

Tehnički SEO, iliti tehnička SEO optimizacija je proces popravljanja svih tehničkih delova na jednom web-sajtu, kako bi pretraživači poput Google-a i ostalih dali sajtu bolju poziciju na organskoj pretrazi među rezultatima. Tehnički SEO čine razni faktori koji utiču na rangiranje, a u prvom redu se tu podrazumevaju brzina učitavanja sajta, mobilna optimizacija, pop-up prozori (“intrusive interstitials”), SSL sertifikat, implementacija strukturiranih podataka na sajt (schema markup), ali i brojne druge stvari koje ćemo naknadno kroz ovaj blog objasniti.

Kako tehnička SEO optimizacija utiče na rangiranje sajta?

U svetu digitalnog marketinga, tehnički SEO predstavlja temelj uspešne online prisutnosti. Razumevanje njegovog značaja i implementacija ključnih elemenata ključni su za postizanje visokog rangiranja na pretraživačima. U ovoj obimnoj blog analizi, detaljno ćemo razmotriti svaki aspekt tehničkog SEO-a i pružiti konkretne smernice za poboljšanje vašeg sajta.

Tehnička SEO optimizacija nije samo korak ka boljem mestu na rezultatima pretrage, već temeljna strategija koja omogućava pretraživačima da efikasno indeksiraju i razumeju vaš sajt. Razmotrićemo ključne faktore koji čine ovu optimizaciju vitalnom za vaš online uspeh i dobar ranking kod pretraživača.

Kako tehnička SEO optimizacija utiče na rangiranje sajta?

Koji su glavni elementi tehničkog SEO-a?

Mobilna optimizacija sajta

Mobilna optimizacija ide dalje od jednostavnog responsivnog dizajna. Prilagođavanje sadržaja za prikaz na pametnim telefonima, optimizacija slika za mobilne uređaje i korišćenje AMP tehnologije su ključni koraci ka stvaranju responzivnog i korisnički prijatnog iskustva. Kada se završi izrada web-sajta, programeri se posvete i ovom aspektu, jer je poznato da daleko veći broj pretraga dolazi preko mobilnih uređaja. Dobar mobilni dizajn jedan je od važnijih faktora za rangiranje kod svih pretraživača.

Brzina učitavanja

Brzina učitavanja je neizostavan faktor za održavanje konstantnog broja posetilaca. Optimizacija slika, responzivan dizajn, smanjenje HTTP zahteva i korišćenje CDNs doprinose ubrzanju učitavanja stranica, poboljšavajući ukupno korisničko iskustvo. Postoje i alati koji se koriste za proveru brzine učitavanja kao što su Google PageSpeed Insights, GT Metrix, Pingdom itd. 

SSL sertifikat

SSL sertifikat nije samo zaštita podataka korisnika, već i signal pretraživačima da je vaš sajt siguran. Postavljanje SSL sertifikata poboljšava reputaciju sajta, što je od suštinskog značaja za SEO. Svaki sajt koji ima SSL sertifikat u startu je u prednosti u odnosu na one koji to nemaju i može očekivati bolje mesto na rezultatima Google-a i ostalih pretraživača.

Indeksabilnost stranica

Pravilno postavljene meta oznake, XML mape sajta i efikasan robots.txt dosije omogućavaju da pretraživači lako indeksiraju sve vaše stranice. Stranicu je nakon postavljanja na sajt moguće indeksirati i ručno preko Google Search Console, ukoliko ne želite da čekate Google bot-a da prođe vaš sajt tokom crawling-a. 

Provera “mrtvih” linkova na sajtu

“ Mrtvi“ ili nefunkcionalni linkovi narušavaju korisničko iskustvo i negativno utiču na SEO. Redovno proveravajte i ispravljajte ove linkove kako biste održali integritet sajta. Mrtvi interni linkovi utiču na rasipanje link juice-a unutar sajta i tako jedan sajt gubi svoju snagu, što u čitavom procesu utiče i na slabiji ranking kod pretraživača. 

Robots.txt

Pravilno konfigurisan robots.txt dosije je ključan za kontrolu indeksiranja pretraživača. Ovaj jednostavan tekstualni dosije omogućava vam da precizno odredite koje delove sajta pretraživači poput Google-a i ostalih mogu ili ne mogu indeksirati.

Postavljanje sitemap-e

Sitemap-a je poput putokaza za pretraživače, olakšavajući im da navigiraju kroz strukturu sajta. Pravilno postavljena sitemapa poboljšava indeksiranje i preglednost web-sajta sa svim njegovim URL-ovima za indeksiranje. Stranice na sitemap-i mogu da se menjaju u redosledu, da se na vrh stave one koje su važnije za indeksiranje na Google-u kako se ne bi trošio crawling budžet jednog web-sajta.

Strukturirani podaci

Korišćenje strukturiranih podataka pomaže da pretraživači bolje razumeju sadržaj vaših stranica. Implementiranjem schema.org oznaka, možete dodatno obogatiti prikaz rezultata pretrage. Dodavanje odgovarajućeg schema markup-a na stranice može uticati da vaš sajt na pretrazi ima rich snippet u vidu zvezdica ispod meta opisa, sitelink-ova, pitanja i ostalih korisnih stvari.

Sređivanje URL-ova

Čisti i čitljivi URL-ovi ne samo da poboljšavaju korisničko iskustvo već i olakšavaju pretraživačima da razumeju hijerarhiju i strukturu vašeg sajta. URL koji je kratak, a deskriptivan i koji u tzv. “slug” delu ima najvažnije ključne reči može biti dodatan pouzdan znak za Google kada se određeni sadržaj rangira u pretrazi. Nakon jednog od mnogobrojnih Google update-a iz jeseni 2023. godine sajtovi sa sređenom URL strukturom su gotovo listom dobili bolje pozicije na pretrazi. Prilikom sastavljanja SEO marketing strategije nemojte prenebregnuti ni ove stvari.

Sređivanje duplog sadržaja

Dupli sadržaj može ozbiljno narušiti SEO. Redovno proveravajte i rešavajte probleme sa dupliciranim sadržajem, koristeći kanoničke tagove i 301 preusmeravanja. Sadržaj koji se javlja više puta na sajtu razvodnjava njegovu snagu, te čitav domen pati i pretraživači ga srozavaju. Ovo se dešava i ukoliko dve stranice imaju sličan, ali ne 100% istovetan sadržaj. Tada je preporučljiva praksa da se dve stranice spoje (konsoliduju), ili da se na jednu postavi canonical tag koji će biti usmeren na onu koja se smatra bitnijom.

Hreflang tagovi

Ako ciljate međunarodnu publiku, hreflang tagovi su neophodni za označavanje jezičkih varijacija vašeg sadržaja. Ovaj korak poboljšava preciznost isporuke relevantnog sadržaja korisnicima iz različitih regiona. Pravilna implementacija hreflang tagova znači i mogućnost da se sadržaj rangira na različitim tržištima, kao i sa aspekta internacionalnog SEO-a

Open Graph (OG) tagovi

Open Graph tagovi optimizuju prikaz vašeg sadržaja na društvenim mrežama. Pravilna implementacija poboljšava vidljivost i povećava deljenje na društvenim platformama. Ovo je praktično delić koda koji utiče na to kako će jedan URL biti prikazan kada se podeli na društvenim mrežama.

Optimizacija slika

Optimizacija slika je ključna za brzinu učitavanja. Kompresija slika, korišćenje odgovarajućih formata i implementacija lazy loading tehnike doprinose bržem i efikasnijem prikazu slika.

Keširanje (Caching) browser-a

Korišćenje keširanja browser-a omogućava skladištenje statičkih resursa na lokalnom uređaju korisnika, smanjujući vreme učitavanja i poboljšavajući performanse za redovne posetioce.

Kako arhitektura sajta utiče na njegove performanse?

Arhitektura sajta je temeljna struktura koja direktno utiče na performanse. Razmotrićemo kako organizacija sadržaja, interna povezanost i navigacija doprinose efikasnom funkcionisanju sajta. Pravilno određivanje kategorija, podkategorija i podpodkategorija na sajtu može biti presudno sa uspešan link juice menadžment, kao i struktura blogova na jednom sajtu. Kada se vrši izrada sajta, SEO stručnjak mora da napravi strukturu koja će biti korisna, intuitivna i da se od početne strane, na bilo koju drugu stranicu web-sajta dođe u najviše tri klika.

Koji su glavni elementi tehničkog SEO-a?

Kako tehnički SEO unapređuje User Experience?

Tehnički SEO nije samo za pretraživače, već i za korisnike. Implementacija tehničkih mera SEO optimizacije direktno utiče na korisničko iskustvo, produžavajući vreme zadržavanja i povećavajući zadovoljstvo posetilaca. Dizajn web-sajta i ostale prateće stvari mogu presudno da utiču da li će korisnici ostati na sajtu, pogledati vaše proizvode i usluge i stupiti u kontakt sa vama. Ukoliko postoji neki “glitch” na sajtu on može odvratiti korisnika od interakcije sa vašim sadržajem i tu stranicu je potrebno što pre srediti, ili u potpunosti ukloniti ukoliko ne pruža dodatnu vrednost korisniku.

Kakva je veza tehničkog SEO-a i broja konverzija sajta?

Optimizacija tehničkog SEO-a može biti ključna za povećanje konverzija. Poboljšanje tehničkih elemenata može pozitivno uticati na korisničko ponašanje i rezultirati većim brojem konverzija. Recimo, ukoliko korisnik dugo moram da čeka da se stranice sajta učitaju, onda je velika verovatnoća da će napustiti vaš sajt i time vas ostaviti bez potencijalnog prihoda. Što je još gore, ovo ostaje u pamćenju korisnika, pa će vas on/ona i ubuduće izbegavati, što je iz marketing ugla pogubno.

Koji su glavni alati za tehnički SEO?

Ključni alati za tehničku SEO optimizaciju su SEMrush, Ahrefs i Screaming Frog, ali i oni besplatni kao što su Google Search Console (GSC) i Google Analytics 4 (GA4), koji pružaju vredne podatke svim marketing stručnjacima i prikazuju na jednom mestu sve stranice, odnosno sve podatke u vezi sa performansama jednog web-sajta. Svaki od ovih alata pruža specifične informacije i analize koje su od suštinskog značaja za praćenje i poboljšanje tehničke SEO strategije. Možete videti koja od stranica ima visok bounce rate, gde su prilike da se sajt unapredi, gde da se dopiše, ili izmeni sadržaj, gde ubaciti pozive na akciju na stranicu, interne linkove itd.

Vašoj pažnji želimo da preporučimo neke od naših najčitanijih blog postova na sajtu kao što je OVAJ post o dropshippingu, kao i OVAJ članak o 9 različitih vrsta Google Ads kampanja.

Često postavljana pitanja (FAQ)

Tehnički SEO se fokusira na infrastrukturne aspekte sajta, dok on-page SEO optimizuje sam sadržaj stranica. Oba su neophodna za potpunu SEO strategiju. 

Optimizujte slike, koristite CDN, minimizujte HTTP zahteve, i iskoristite kompresiju kako biste ubrzali brzinu učitavanja web stranice. Kada se radi izrada sajta obavezno se mora voditi i računa da brzina bude optimalna.

Kroz alate poput Google Search Console pratite indeksabilnost svojih stranica i obratite pažnju na eventualne greške indeksiranja. Kroz GSC možete brzo indeksirati sve nove stranice, ili blog postove koje objavite na web sajtu. Željenu stranicu Google bot onda prolazi brže nego da to sami čekate.

Google koristi kompleksne algoritme koji analiziraju više faktora, uključujući brzinu učitavanja, mobilnu optimizaciju i bezbednosne protokole kako bi identifikovao tehničke nedostatke.

Dupli sadržaj, loša mobilna optimizacija, neispravne robots.txt postavke su samo neki od čestih problema. Redovno praćenje i ispravljanje ovih grešaka je od suštinskog značaja. Dosta ovih tehničkih stvari se rešava kada se vrši izrada web ajtova, pa bi od starta sve trebalo staviti na dobre temelje.

Iako nije obavezno, osnovno razumevanje HTML-a, CSS-a i JavaScript-a može biti od velike pomoći prilikom analize i implementacije tehničkih optimizacija.

Pored prethodno pomenutih strategija, iskoristite keširanje na serveru, minimizujte upotrebu render-blocking skripti, i optimizujte redosled učitavanja resursa web sajtova.

Da, implementacija HTTPS-a je od vitalnog značaja. Osim što obezbeđuje sigurnost podataka korisnika, Google nagrađuje web sajtove sa SSL sertifikatom boljim rangiranjem.

Koristite canonical tagove kako biste jasno označili preferirane verzije stranice, izbegavajte dupliciranje sadržaja i redovno proveravajte stranice sa alatima poput Screaming Frog.

Pored responsivnog dizajna, fokusirajte se na optimizaciju brzine učitavanja na mobilnim uređajima, minimizujte upotrebu resursa, i testirajte iskustvo korisnika na različitim mobilnim uređajima.

Koristite alate poput Google PageSpeed Insights ili Google Search Console kako biste analizirali performanse sajta i dobili preporuke za poboljšanje u skladu sa Core Web Vitals standardima.

Da, pravilna izrada XML mape sajta olakšava pretraživačima indeksiranje, pruža preglednost strukture sajta i ostaje jedan od ključnih elemenata tehničkog SEO-a.

Holistic Digital Solutions – Kontakt

Šta dobijate ako stupite u kontakt sa našom agencijom?

Agencija za digitalni marketing Holistic Digital Solutions se nalazi u Novom Sadu i kod nas se radi izrada sajta sa svim elementima tehničke SEO optimizacije koji su neophodni za nesmetano funkcionisanje vaše internet prezentacije.

Usluge koje nudimo su raznovrsne i kreću se od izrade web sajtova i SEO optimizacije, preko izrade web aplikacija, vođenja društvenih mreža, kreiranja internet prodavnice, email kampanja i drugih stvari.

Ukoliko se odlučite za naše usluge, mi ćemo vam najpre kreirati sveobuhvatnu marketing strategiju, a zatim vam prikazati i ceo akcioni plan sa koracima šta će se najpre implementirati kako biste imali što bolje rezultate online.

Kontakt forma se nalazi ispod, a vi nam se obratite sa vašim željama, naše je da to sprovedemo u delo!

Javite nam se!