Google analitika – kako da uspešno pratite podatke za Vaš onlajn biznis?

Da li znate šta je najvažnija razlika digitalnog marketinga u odnosu na tradicionalan oblik marketinga?

Precizna merljivost rezultata.

Kada se jasno zna učinak svega što je urađeno, tada je dosta lakše postavljati osnove za građenje uspešnih promotivnih strategija. Google analitika je mesto gde se kriju brojni korisni podaci, koji mogu učiniti da se poslovanje iz neprofitabilnog transformiše u profitabilno. Kako to? Otkrićemo u tekstu koji sledi.

Šta je Google analitika (GA4)?

Google analitika ili Google Analytics, u svojoj najnovijoj verziji poznatoj kao GA4, predstavlja nezaobilazan alat za analizu podataka zahvaljujući kome možemo da imamo dubok uvid u sva dešavanja na internet sajtu, počev od ponašanja posetilaca, do demografije publike koja je posetila sajt do ostvarenih konverzija. Zahvaljujući analitici, moguće je pratiti, analizirati i interpretiraju ključne podatke svemu što se događa na sajtu, čime se otvara prostor za donošenje informisanih odluka u cilju unapređenja performansi online prisustva nekog brenda.

GA4 se ističe brojnim unapređenjima u odnosu na prethodne verzije, fokusirajući se na dublje razumevanje korisničkog ponašanja i prilagođavanje analitike savremenim trendovima u online poslovanju. Ova platforma integriše inovativne tehnologije veštačke inteligencije, omogućavajući korisnicima da dobiju sveobuhvatne uvide u efikasnost svojih digitalnih strategija.

Koje su prednosti korišćenja Google analytics-a?

Google analitika je alat koji ima dosta benefita zbog kojih je omiljen među marketarima i vlasnicima sajtova koji su angažovani u segmentu tumačenja dešavanja na njihovom sajtu.

Praćenje posetilaca kroz sajt

Kroz Google Analytics se prate posete i ima se uvid u neke od korisnih informacija kao što su pol, lokacija, uređaj sa kojeg se pristupa, stranice koje su posećene i putanja poseta, kanal odakle posete stižu, trajanje sesija ili odnos između posetilaca koji su po prvi put na sajtu i posetilaca koji su već bili na sajtu.

Praćenje ponašanja posetilaca i njihovih akcija

Kada se zna ko su posetioci sajta, korisno je znati i šta rade na sajtu.

Analizom najposećenijih stranica može se dosta toga korisnog zaključiti, dok i podaci o odustajanju (kroz Google Analytics je to primetno na bounce rate metrici, ili kroz exit pages) od pojedinih akcija mogu da nam posluže. Primera radi, sve posete koje su zabeležene kao započeta, ali nedovršena kupovina mogu da nam budu publika za remarketing kampanju. Ovo je primer koji nam pomaže da shvatimo važnost podataka koje Google analytics generiše i koje možemo koristiti na dosta načina.

Praćenje Vaših konverzija

Ono što je najčešće tema dublje analize unutar Google analitike sajta jesu konverzije.

Konverzija je svaki cilj koji želimo da pratimo – bilo da je reč o upućenom telefonskom pozivu, popunjenoj kontakt formi, kupovini, prijavi na newsletter, preuzimanju e-brošure ili nečemu drugom.

Uz Google Analytics, možemo analizirati sve parametre koji nam daju informacije u vezi postignutih konverzija, počev od broja, cene po kojoj se dolazi do konverzija, izvora koji obezbeđuje najviše konverzija i sl. Zahvaljujući podacima ove vrste, dolazi se do zaključaka u vezi toga da li su postignute konverzije isplative ili ne, i donose se dalje odluke o strategiji oglašavanja.

Praćenje efikasnosti različitih kampanja

Kako su konverzije cilj svake kampanje, praćenje efikasnosti kampanja ne može biti izostavljeno. Google analytics pokazuje sav izvor saobraćaja sa različitih kanala  i bez obzira da li je reč o kampanjama koje se vode na društvenih mrežama, email kampanjama ili Google Ads – uvek su obezbeđeni podaci kojima se precizno meri povrat investicija i zahvaljujući kojima se budžeti za oglašavanje mogu prilagođavati, kako bi se iz kampanja iskoristio njihov maksimum.

Kroz detaljno praćenje posetilaca i njihovog ponašanja, postignutih konverzija i efikasnosti kampanja, ovaj alat postaje neophodan za donošenje odluka u vezi budućih akicionih koraka i za unapređenje performansi online kampanja.

Kako se postavlja Google analytics za sajt?

Postavljanje Google Analytics-a zahteva rad koji uključuje kreiranje GA4 naloga, dodavanje internet sajta na analitiku, konfiguraciju golova i tagova, kao i postavljanje metrika za e-commerce. Evo malo detaljnijeg pregleda svakog od navedenih koraka.

Kreiranje GA4 naloga

Kreiranje GA4 naloga je početni korak ka implementaciji Google Analitike. Sve kreće od zvaničnog Google Analytics sajta (www.analytics.google.com ), potom sledi prijava, a zatim se prate uputstva za kreiranje novog GA4 naloga.

Prilikom kreiranja naloga, potrebno je precizno uneti informacije o sajtu, uključujući URL i kategoriju niše poslovanja.

Dodavanje Vašeg sajta na analitiku

Nakon što je nalog kreiran, sledeći korak je implementacija sajta na Google Analytics, što se radi dodavanjem jedinstvenog GA4 taga na veb-stranice. Ovaj tag se generiše unutar GA4 naloga, a potom se implementira na svim stranicama koje želite pratiti.

Pravilna instalacija taga ključna je za tačno praćenje podataka, stoga budite sigurni da je postavljen na svim relevantnim stranicama.

Konfiguracija golova i tagova

Golovi u Google Analytics-u predstavljaju ključne akcije – konverzije, koje želimo da pratimo na internet sajtu (već smo u tekstu pominjali popunjavanje kontakt formulara, kupovinu, telefonske pozive, pa čak i posete blog sekciji). Konfiguracija golova u GA4 omogućava precizno praćenje nastanka konverzija.

Da bi se proverilo da li je sve postavljeno kako je potrebno, uvek se testira rad Google analitike direktno na sajtu, a očitavanje se vidi u Realtime reportu.

Postavljanje metrika za e-commerce

Ako vodite e-commerce sajt, postavljanje metrika za e-commerce je esencijalno za praćenje performansi online prodaje i ostalih segmenata marketinga. Ove metrike obuhvataju informacije kao što su broj transakcija, vrednost kupovine, stopa napuštanja korpe, i slično.

Kako pravilno tumačiti podatke sa analitike?

Google analytics pruža dosta podataka kroz izveštaje i kako znati koji podaci su važniji u odnosu na druge? Kako ih tumačiti i porediti?

U zavisnosti od ciljeva kampanje posmatraju se i parametri, ali mišljenja smo da postoje neke metrike koje su, uopšteno gledajući, vrlo važne za orjentaciju.

Broj poseta sajtu na dnevnom ili mesečnom nivou je jedan od prvih metrika koja se posmatra. Da li posete tokom vremena rastu ili opadaju? Ako postoje aktivne kampanje na mrežama ili na Guglu, ovaj broj trebao bi da beleži trend rasta.

Demografija posetilaca sajtova je druga grupa podataka koja je važna, jer želimo da znamo ko su naši posetioci.

Odakle su, koliko imaju godina, kog su pola, preko kojih uređaja pristupaju sajtu, da li su prvi put na sajtu ili ne, koja su im interesovanja?

Ovo su pitanja čiji su odgovori više nego korisni.

Iz kojih izvora dolaze posete? Kolika količina poseta na dnevnom nivou stiže iz ogranske, pretrage, kroz Google oglašavanje, mail kampanje ili preko društvenih mreža? Podaci koji daju odgovore na ova pitanja su korisni u pronalasku odgovora na pitanje koji kanal obezbeđuje najviše poseta.

Najposećenije stranice na sajtu mogu da otkriju kakav sadržaj je publici najzanimljiviji. Onda kada se zna šta je to što publika voli, lako se kreira još contenta na sličnu temu.

Vreme provedeno na sajtu i Bounce Rate takođe spadaju među metrike koje svrstavamo u one koje su važne. Bounce Rate je metrika koja daje podatke o postotku posetilaca koji su napustili sajt nakon posećene samo jedne stranice. Ovi posetioci nisu našli nikakvu vrednost u sajtu sa kojeg odlaze tako brzo, tako da je vreme koje posetioci u proseku provode na sajtu indikator njihove zainteresovanosti za plasirani sadržaj.

Exit Pages se nalazi u segmentu Content unutar Behavior taba u analitici. Podaci do kojih se ovde dolazi odnose se na to koje su stranice posetioci zadnje pogledali pre nego što su otišli sa sajta. Pažljivom analizom mogu se uočiti razlozi za to, a ako se uloži dodatni napor, takve stranice mogu da se prerade kako bi se njihov kvalitet povećao.

Broj postignutih konverzija i cena po konverziji – ovim podacima završavamo sa listom važnih podataka unutar Google analitike. Ove metrike direktno govore o isplativosti ulaganja u plaćene kampanje i često su vodilja ka odluci o tome da li je kampanja profitabilna ili je potrebno nešto menjati.

Za kompletnu sliku, sve ove podatke potrebno je analizirati kao celinu i ono što je najvažniji, potrebno je razumeti njihovo dublje značenje i kako to utiču na poslovanje.

Zašto je GA4 važan za SEO optimizaciju?

Ako je potrebno dati što kraći odgovor na ovo pitanje – GA4 omogućava analizu posetilaca koji dolaze putem pretraživača. Kroz ovu analizu, mogu se identifikovati ključne izvore organskog saobraćaja, odrediti najčešće korištene ključne reči, a sadržaj se može prilagoditi kako bi se optimizacija na sajtu još više poboljšala.

Praćenje organskog saobraćaja

Praćenje organskog saobraćaja je osnovna funkcija GA4 koja omogućava analizu posetilaca koji dolaze putem pretraživača. Kroz ovu analizu se identifikuju kanali organskog saobraćaja, određuju se najčešće korišćene ključne reči i prilagođava se sadržaj kako bi se poboljšalo pozicioniranje sajta u rezultatima pretrage.

Ključne reči i posećene stranice sajta

Google analitika sajta omogućava detaljnu analizu ključnih reči preko kojih posetioci dolaze na sajt. Pored osnovnih informacija o tome koje ključne reči obezbeđuju veći saobraćaj, platforma omogućava i uvid u to koje stranice korisnici najčešće posećuju nakon pretrage određenih ključnih reči. Ova informacija je dragocena za prilagođavanje i optimizaciju sadržaja u skladu sa stvarnim interesovanjima posetilaca.

Analiza brzine učitavanja

Brzina učitavanja stranica ima direktnu povezanost sa SEO rangiranjem na pretraživačima. GA4 pruža informacije o brzini učitavanja svake stranice na internet sajtu, pomažući da se identifikuju tačke koje možemo poboljšati kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Google sve više vrednuje brzinu učitavanja stranica prilikom određivanja rangiranja, čineći ovu analizu ključnom za SEO optimizaciju.

Praćenje korisničkog puta kroz sajt

Analiza korisničkog puta kroz sajt omogućava da razumemo kako posetioci doživljavaju različite delove i celine sajtova.

Google analytics pruža informacije o putanji koju posetioci prelaze, identifikujući ključne stranice na koje dolaze i stranice na kojima možda napuštaju sajt. Razumevanje ovog korisničkog puta omogućava optimizaciju navigacije, poboljšanje relevantnosti sadržaja i povećanje vremena provedenog na sajtu.

Kako poboljšati sajt uz pomoć Google Analytics-a?

Na koji način možemo unaprediti sajt korišćenjem Google analitike?

Kroz pravilno praćenje i tumačenje podataka iz Google Analyticsa moguće je u velikoj meri unaprediti performanse za neki sajt. Ali, kako to u praksi izgleda?

Gde su slabe tačke sajtova?

Stranice sa visokim Bounce Rate-om, sporim vremenom učitavanja ili niskim stopama konverzije možemo nazvati slabim tačkama sajtova, a njihova analiza je prvi korak u procesu optimizacije.

Kroz GA4, moguće ih je identifikovati, a potom sledi ulaganje resursa da se u ovim segmentima sajta prilagodi dizajn, poboljša sadržaj i poveća stepen korisničkog angažovanja.

Unapređivanje korisničkog iskustva

Podaci o korisničkom iskustvu su ključni kada je reč o dobrom internet sajtu.

Analiza putanja korisnika, vremena provedenog na sajtu i interakcija sa sadržajem pruža uvid u korisničko ponašanje, a unapređivanje korisničkog iskustva uključuje optimizaciju navigacije, poboljšanje responsivnosti i personalizaciju sadržaja prema interesovanjima korisnika.

Prilagođavanje marketing strategije

Google analitika sajta pruža informacije o tome odakle dolaze posete na sajt, o efikasnosti kampanja i svim ključnim metrikama. Na osnovu ovih podataka, moguće je prilagoditi svoju marketinšku strategiju kako bi krajnji učinak bio što bolji.

Praćenje i optimizacija konverzija

Praćenje konverzija je važno kada je namera poboljšanje performansi sajta. Google Analytics omogućava praćenje ključnih konverzija, bilo da se radi o online prodajama, popunjavanju formulara ili drugim definisanim ciljevima. Analiza podataka o konverzijama omogućava identifikaciju tačaka gde posetioci najčešće odustaju, što daje priliku za optimizovanje stranica i procesa kako bi se povećala stopa konverzije.

Integracija Google Analytics-a sa ostalim alatima

Za uspešne strategije digitalnog marketinga, potpunost i preciznost informacija su neophodne.

Do više informacija dolazimo kroz integraciju Google Analyticsa sa alatima kao što su Google Tag Manager, Google Search Console ili, pak, E-commerce platforme.

Svi ovi, a i mnogi drugi alati mogu biti integrisani sa analitikom u svrhu dobijanja još detaljnijih i preciznijih informacija, koje će dobri marketari znati da iskoriste na pravi način.

Zaključak

Za kraj, uvek treba imati na umu da je uspešno online poslovanje nemoguće voditi bez glavnog benefita digitalnog marketinga – bez merljivosti učinka. Svake što nam treba od metrika za marketing sadržano je unutar Google Analyticsa, a za još malo viši stepen – postoje i naprednije varijante praćenja podataka koje se ogledaju upravo u alatima koje smo maločas pomenuli u tekstu – Google Tag Manager i Google Search Console.

Praksa u našoj agenciji podrazumeva maksimalnu eksploataciju svakog izvora informacija, pa tako posebnu pažnju poklanjamo analizi podataka koji nam govore o uspešnosti trenutnog stanja i koji nam daju prostora za stvaranje profitabilnijih rezultata. Zato, pored Google analitike sajta, obavezno koristimo dodatne alate kako bismo imali što detaljniju sliku o svemu što se dešava na sajtu i o svim marketing performansama.

Često postavljana pitanja (FAQ)

Za praćenje više web-stranica sa istim Google Analytics nalogom, dodaje se svaka web-stranica kao poseban „Properties“ u okviru GA4 naloga.

Da, Google analitika je besplatna za korišćenje. Osnovne funkcije, poput praćenja poseta, analize saobraćaja i konverzija, dostupne su bez naknade. Ipak, postoje i dodatne opcije, poput premium verzije Google Analytics 360, koje mogu imati dodatne troškove.

Google analitika pruža visoku tačnost u praćenju konverzija, ali preciznost zavisi od pravilne postavke i implementacije.

Zaštita privatnosti korisnika odnosi se na pravilno konfigurisanje opcija za anonimizaciju IP adresa, korišćenje bezbednosnih alata i informisanje korisnika o politici privatnosti na internet sajtu, kako bi se osigurala transparentnost i usklađenost sa zakonskim regulativama.

Kontakt Holistic Digital Solutions

Ako ste u potrazi za pouzdanom marketing agencijom koja u svom timu ima kvalitetne stručnjake za analitiku i praćenje ostalih performansi onda verujemo da će Holistic Digital Solutions biti odličan izbor. Stupite u kontakt sa nama što pre!

Usluge koje pružamo našim klijentima su kvalitetne, cena je pristupačna za današnja tržišna dešavanja, a ono što je u našem radu prioritet jeste saradnja sa klijentom uz obostrano zadovoljstvo.

Kontakt forma se nalazi odmah ispod, kontaktirajte nas odmah i iznesite nam problematiku, a mi ćemo vam ponuditi rešenje.

Javite nam se!