Google oglašavanje – kako može da poveća prodaju?

Dobra strategija online nastupa brenda neizostavno podrazumeva korišćenje apsolutno svakog mogućeg kanala za promociju. Vođenje računa o odnosu ulaganja i povrata uloženih sredstava za opstanak svakog posla je ključna, ali gde je granica kada ulaganje u oglašavanje postaje (ne)isplativo? Ukoliko ste već imali iskustva sa formom oglašavanja na Google platformi, iskreno se nadamo da ste uvideli učinkovitost takvog načina reklamiranja.

Ako pak, tek razmatrate tu opciju, ovaj blog posvećujemo upoznavanju sa funkcionisanjem sistema zvanog Google oglašavanje, jer verujemo da će Vam od velike koristi biti da se bar donekle upoznate i edukujete o ovoj formi plaćenih reklama. Možda ste se već pitali na koji način možete imati dobru poziciju u Google pretrazi i šta je sve potrebno da biste bili u vrhu prve stranice? Koje su veštine potrebne za takav poduhvat, za koje vreme se dolazi do tog cilja i kojim putem, uopšte, krenuti?! Nastavite sa čitanjem jer odgovoro slede.

Šta je Google oglašavanje?

Google oglašavanje predstavlja formu plaćenog oglašavanja koja funkcioniše po sistemu naplate po kliku- PPC (pay per click). Naime, Google AdWords je stari naziv za ovakav tip oglašavanja koji je pre par godina promenjen u Google Ads, ali prvobitan naziv je i dalje ostao usađen u memoriju većine korisnika. Kreirane oglasne kampanje prikazuju se tačno definisanoj ciljnoj grupi, a budžet koji izdvajate za reklamiranje možete definisati na dnevnom ili mesečnom nivou.

Ono što je posebno važno da znate, jeste da je ovakav vid oglašavanja vrlo isplativ kada se kampanja dobro postavi i vremenom optimizuje. Pitate se zašto to tvrdimo?! Zato što kroz postavku kampanje možete odabrati kome plasirati svoje reklame- da li su to samo žene, ili su to samo muškarci; možda želite reklamu da plasirate publici do trideset godina koja je već bila na Vašem sajtu ili Vas zanima publika koja je iz tačno određenog grada ili dela zemlje? Sve to i još dosta toga moguće je targetirati kroz oglase na Google-u. Da li Vas zanima kako?

Hajde da vidimo koje su to stvari koje možemo da biramo kada kreiramo oglase…

Šta je Google oglašavanje?

Targetiranje i odabir ciljne publike u oglašavanju na Google-u

Odabir ciljne grupe spada u vrlo važne zadatke kada se vrši postavka Google kampanje. Ono što nikako ne biste želeli jeste da svoje oglase plasirate onoj grupi ljudi za koju sigurno znate da nisu kupci proizvoda koje prodajete ili nisu korisnici usluga koje nudite. Shodno ovome, potrebno je dobro odrediti kome će oglasi biti prikazani. Ovoj odluci prethodni istraživanje i upoznavanje tržišta. Potrebno je da znate ko su konzumenti Vaših proizvoda ili usluga, šta je to što možete definisati kao njihove želje i potrebe i u skladu sa tome, raditi na razvoju reklamne strategije.

Nekada, na prvi pogled, bez dubljeg uvida u analizu publike možemo da zaključimo da su primera radi, korisnici neke usluge samo žene. Međutim, zahvaljujući podacima u koje imamo uvid i na osnovu našeg dosadašnjeg rada- shvatimo da stvari stoje, ipak, malo drugačije. Upravo iz tog razloga, pre postavke sistema targetiranja potrebno je da znamo kome to želimo da prikažemo oglase. Kada se to definiše, tada sledi operativni deo postavke oglasa u segmentu targetiranja, koje može da ima više osnova.

Demografsko targetiranje u Google oglašavanju

Demografsko targetiranje daje mogućnost za veliku preciznost kada je reč o plasiranju oglasa. Ovo znači da pri postavci kampanje možete birati pol, godinu rođenja publike, lokaciju na kojoj publika živi ili uređaj na kome će se prikazati oglas koji plasirate. Ako je kombinacija svih elemenata dobra, onda je i ovaj segment određivanja ciljne publike dobro odrađen.

Targetiranje po polu

Kao što smo već istakli, Google oglašavanje funkcioniše tako što plasira oglase po zadatom kriterijumu. Kada je reč o odabiru pola, kroz podešavanja su nam dostupne tri opcije (ženski pol, muški pol i kategorija nepoznato). Nemojte se iznenaditi kada Vam kažemo da dosta klikova zna doći baš i iz kategorije gde pol nije jasno definisan. Google korisnik nije želeo da jasno definiše svoj pol, i upravo ta treća kategorija obuhvata ove korisnike.

Zato, naš je savet da nikada ne gasite ovu kategoriju, već da je ostavite uključenu kada vršite segmentiranje publike po polu. Isto tako, nemojte se dati zbuniti i letimično odrediti pol budućeg kupca ili klijenta. Česte su situacije kada, recimo, žene za svoje muškarce traže muškog frizera u gradu kojeg bi mogle preporučiti. Ako ste u ovom slučaju iz targetiranja izuzeli žene (što je na prvi pogled itekako logična odluka!) tada ste izgubili potencijalnu mušteriju koja je pronalaženje frizera prepustila svojoj nežnijoj polovini.

Targetiranje po lokaciji

Pored pola, lokacija je drugi važan faktor koji odgovara na još jedno važno pitanje koje glasi- gde želimo da plasiramo svoje oglase? Oglase kroz kreiranje i podešavanje strukture kampanje možete locirati na više mesta, a to je vrlo korisno kada lokalno poslujete na više mesta, ili kada pružate uslugu koja ničim nije vezana za lokaciju (primera radi, predajete strani jezik online). Ali, targetiranje po izboru lokacije se ovde ne završava. Imate još opcija koje trebate da definišete.

Plasiranje oglasa publici koja živi na datoj lokaciji

Ovo konkretno znači, da se oglasi plasiraju onoj publici koja živi na lokaciji koju ste izabrali, koja se trenutno tamo nalazi ili koja je iskazala interesovanje za lokaciju koju ste naveli kao ciljanu.

Plasiranje oglasa publici koja je na datoj lokaciji

Ovo znači da će se oglasi plasirati i publici koja je u tranzitu kroz lokaciju koju ste naveli kao željenu, koja tu boravi samo trenutno, ali nužno, ne mora da znači da je nastanjena tu.

Plasiranje oglasa publici koja je iskazala interesovanje za datu lokaciju

Ukoliko pak, želite da plasirate oglase onoj publici koja je u prethodnom periodu iskazala interesovanje (na bazi urađene pretrage na Google-u) za Vašu lokaciju- onda je ovo opcija za Vas.

Pored targetiranja lokacije gde želite da se oglasi prikazuju, možete birati i gde ne želite da se oglasi prikazuju. Shodno tome, imate dve opcije detaljnog targetiranja.

Izuzimanje lokacije gde se publika nalazi

Ako želite da se oglasi koje ste kreirali ne prikazuju publici koja živi u, primera radi, Češkoj- tada ćete izabrati ovu opciju.

Izuzimanje lokacije gde se publika trenutno nalazi ili za koju je lokaciju iskazali interesovanje

Ovde se ogas neće prikazati onoj publici koja odgovara gorenavedenom kriterijumu.

Google oglašavanje - Lokacija publike | Holistic Diigital Solutions

Targetiranje po uređaju

Trenutno, potreba da smo mobilni i uvek u pokretu, za potrebu ima i da korišćenje naših uređaja pretežno bude nevezano za kablove i jedno mesto. Otud, ne čudi informacija i da najveći broj pretraga na Google-u upravo potiče i sa mobilnih uređaja, kao što su pretežno mobilni telefoni i tableti.

Prikaz oglasa na mobilnom telefonu

Možete ograničiti prikaz svojih oglasa samo korisnicima mobilnih telefona. Praksa pokazuje da je najveći broj ukupnih pretraga potekao upravo sa mobilnog telefona, što nas, a verujemo ni Vas, nimalo ne čudi. Dan gotovo da ne može da prođe da po nekoliko desetina puta ne uzmemo telefon u ruku, i tom prilikom najmanje kontaktiramo sa drugim ljudima. Uglavnom nam telefon služi za pretraživanje, gledanje, surfovanje po društvenim mrežama i Internetu, čitanje zanimljivosti i naravno, za pronalaženje onoga što nam je potrebno- bilo proizvoda ili usluge.

Prikaz oglasa na desktopu

Nećemo reći da je desktop neupotrebljiv (to nikako!) ali da je u slabijoj meri upotrebljiv od strane korisnika- to definitivno! Ipak, ova opcija je za one koji žele da svoj oglas prikažu na ovom uređaju.

Prikaz oglasa na tabletu

Iako je mobilan uređaj, tablet ipak ima manje korisnika nego što je to slučaj kod mobilnog telefona. Shodno tome, manje se beleži i generisanih pretraga na Google platformi.

Targetiranje u Google oglašavanju po interesovanjima

Vrlo moćno targetiranje iz jednog jednostavnog razloga- kada poznajete interesovanje svoje publike, šta je to što je zanima, šta voli da konzumira počev od sadržaja do proizvoda-moćno oružje je u Vašim rukama. Već smo naglasili da je poznavanje publike ključno za dobru strategiju oglašavanja, a ova mogućnost nam to i potrvrđuje.

Kako funkcioniše Google oglašavanje?

Kako bismo Vam što jednostavnije objasnili način funkcionisanja Google oglašavanja, zamislite ovu platformu kao ogromnu aukciju koja se održava geografski, u mestima gde želite da oglasi budu vidljivi. Pored Vas, postoje i drugi oglašivači koji pripadaju istoj niši kao što je Vaša i koji imaju istu ciljnu grupu kao što je Vaša. Sada, kako Google prikazuje oglase? Ako je reč o tekstualnim oglasima, korisnici Interneta pretražuju određenu frazu ili ključnu reč.

U zavisnosti od optimizacije kampanje, kvaliteta sajta i dnevnog budžeta za reklamiranje, Google pozicionira aktivne oglase u rezultatima pretrage sa ciljem da oni budu maksimalno relevantni za upit korisnika. Svi navedeni parametri treba da budu što bolji kako bi oglas koji reprezentuje Vaše poslovanje bio prikazan- sajt treba da bude kvalitetan, kampanje treba da budu pravilno kreirane, a budžet koji se izdvaja adekvatan.

Šta znači adekvatan budžet u Google oglašavanju?

Ukratko, visina mesečnog budžeta koji se odvaja za ovaj vid reklamiranja zavisi od trenutnih tržišnih okolnosti. Ukoliko poslujete u atraktivnoj niši, koja ima popriličan broj oglašivača, sasvim je i razumljiva činjenica da je neophodno za reklamiranje na određene ključne reči izdvojiti veću sumu novca. Isto tako, ukoliko na tržište nastupate sa inovativnim proizvodom ili na osnovu sprovedenog istraživanja dođete do informacije da se Vaši konkurenti ne reklamiraju- tada je i budžet za Google oglašavanje manji.

Kada je malo zaista malo, a kada je puno malo previše?

Jezičke (ne)ispravne mozgalice služe samo da se trgnete u slučaju da ste zadremali, jer govorimo sada o novcu. Kao što smo rekli, nekada je visina mesečnog budžeta određena delimično i trenutnom ponudom na tržištu (konkurencijom), a delimično i veličinom teritorije, odnosno, brojem potencijalne publike kojoj se plasiraju oglasne kampanje. Ako oglas treba prikazati na manjoj teritoriji, i pritom oglašavamo proizvod koji ima ograničenu publiku (ne spada u proizvode koje bi svako od nas poželeo ili za kojim svako od nas ima potrebu), tada se i sa budžetom srednje veličine može postići dosta.

Izuzetak je pak kada je niša oglašavanja vrlo jaka, kada konkurencija toliko puno ulaže u Google oglašavanje, da budžet od 200 evra može da bude dovoljan za dan ili dva. U svakom slučaju, pre postavke kampanje planira se budžet, koji se uz pomoć alata koji su dostupni za korišćenje može okvirno odrediti. Ono što je važno i o čemu svaki stručnjak za oglašavanje vodi računa jeste racionalna potrošnja sredstava. Nije ekonomično rasipati novac na neefikasno oglašavanje, i zato je vrlo važno da za vođenje Google oglašavanja birate pouzdanu agenciju koja je svesna da je taj budžet koji ste namenili u svrhu oglašavanja, itekako važan.

Kako funkcioniše Google oglašavanje?

Kako da Google oglašavanje radi za Vas?

U želji da Vam što detaljnije, a ujedno i najjasnije dočaramo kako to zahvaljujući Google oglasima i reklamnim kampanjama možete da ostvarite veći poslovni uspeh, dotaći ćemo se i dela koji se odnosi na to kako pouzdane agencije za marketing koriste Google oglašavanje u korist rasta i razvoja Vašeg poslovanja i prodaje. Naime, kada se definišu ciljevi kampanja i odredi neophodan budžet, startuje se sa kreiranjem kampanja i oglasa.

Oglašivači, shodno svom znanju i iskustvu, kreiraju one vrste kampanja za koje procene da će njihovim klijentima doneti maksimalni efekat. Potom, sledi period kada se pomno prate sve promene koje se odvijaju u kampanji, prate se reakcije publike i u skladu sa njima, kampanje se dorađuju. Postupak svakodnevnog praćenja i monitoringa nikada ne prestaje. To su trenuci kada se donose raznorazne odluke o daljim koracima i kada se vrši optimizacija kampanja.

Stručnjaci tada vrše i korekcije budžeta, a ono čemu se teži jeste postizanje što više ocene kvaliteta Google naloga za reklamiranje i što boljih kampanja, jer tada sledi nagrada od Goolge-a. Jeftinija cena po kliku! Kada oglašivaču primete da su postigli niže cene nego što su bile pre, a da su se ocene za kvalitet i relevantnost oglasa podigle- tada znaju da su na pravom putu. Od tog trenutka Vi za isti budžet možete ostvariti jači efekat reklamiranja, i naravno, to su tada već kampanje koje rade u korist veće prodaje.

Vrste oglasa u Google oglašavanju

Nesumljivo, ova Google–ova platforma za prikazivanje oglasa daje itekako dosta benefita oglašivačima. Pre isticanja samih benefita, želimo da Vam skrenemo pažnju na jedan vrlo bitan element, a to je da su svi ovi benefiti prisutni u svom punom sjaju tek nakon ispunjavanja baš svih smernica od strane Google–a za vođenje kampanja. Upravo to je razlog da ovu formu oglašavanja shvatite kao izuzetno moćan alat kojim relativno brzo možete ostvariti veću prodaju, a samim tim i značajno veći profit. Shodno tome, najiskrenije preporučujemo da sačuvate novac tako što ćete vođenje Google AdWords naloga za reklamiranje prepustiti stručnjacima koji su svakodnevno u ovom poslu.

Kako funkcioniše Google AdWords? | Holistic Digital Solutions

Google oglasi u tekstualnoj formi

Google oglasi mogu biti plasirani kroz Google Search Network i takvi oglasi poznati su kao tekstualni oglasi ili kao Search oglašavanje. Oni se plasiraju kao rezultati pretrage u Google-u za upite korisnika. Za ovu formu oglasa vrlo je važno pravilno definisati ključne reči i ključne fraze za koje želimo da se oglas plasira. Ovo tačno znači da ako želimo da putem svog online shopa prodamo ženske patike, tada jedna od naših ključnih fraza treba da glasi upravo tako. Ove fraze su misli koje “naši budući kupci misle”, pa je zato korisno i važno da poznajemo svoju publiku.

Od čega se tekstualni oglasi sastoje?

Tri glavna dela svakog tekstualnog oglasa su naslov, opis i link koji vodi na određenu stranicu. Svaki od ova tri elementa trebao bi da bude povezan sa ključnim rečima koje su odabrane za datu grupu oglasa (Ad group).

Naslov tekstualnog oglasa

Ovo je prva i na prvi pogled, najupečatljivija celina svakog oglasa. Njeno pisanje treba da obuhvata veštinu objedinjavanja izabrane ključne fraze prezentovane na kratak, kreativan i upečatljiv način. Naslov uvek služi da privuče pažnju, zar ne? Tako je i u slučaju Google oglašavanja.

Opis tekstualnog oglasa

Ovo je deo koji je, kao i naslov karakterno ograničen, ali pruža dovoljno prostora da u kratkim crtama predstavite svoj proizvod ili uslugu. Potrebno je da opis oglasa sadrži sve, za proizvod ili uslugu, važne činjenice koji su benefit za naše poslovanje. Da li je to isticanje unikatnosti, učinkovitosti, kvaliteta ili popusta- stvar je izbora. Važno je da pri pisanju oglasa imamo dve stvari-svoj proizvod ili uslugu i osobe Kojima se putem oglasa obraćamo.

URL veza ka landing stranici

Ovo je treći, neizostavni deo svakog oglasa. Link ka stranici je praktično adresa na koju upućujemo posetioce. Neretko je to destinacija početne stranice sajta, ali praksa je da se za oglasne kampanje na Goolge-u kreiraju posebne landing stranice koje će po sadržaju i formi pisanja biti apsolutno prilagođene cilju-prodaji. Postoje pravila vezana za landing stranice koja je dobro ispoštovati ako želite da imate uspešnu Google kampanju, a ovo je još jedan od razloga zbog kojih je potrebno u svrhu Google oglašavanja angažovati provereno dobre i iskusne stručnjake.

U zavisnosti od potreba, na raspolaganju imate nekoliko vrsta tekstualnih oglasa koje možete koristiti u svojim kampanjama i uz čiju pomoć možete doći do budućih kupaca. Kada je reč o broju oglasa, imajte na umu da je faza testiranja učinkovitosti oglasa ovde nezaobilazna, te tako nije dobro ako u ad grupi postoji samo jedan oglas. Optimalan broj oglasa je od tri do pet, kako biste imali uvid u to šta ima najviše učinka u oglasnoj kampanji.

Display oglasi

Poznato kao Display oglašavanje, baneri, gifovi ili video materijal može biti plasiran korisnicima koji posećuju različite portale, YouTube kanale ili aplikacije. Ovo je vrlo široka mreža kada je u pitanju Google oglašavanje, iz razloga što se u ovom slučaju, Google oglašivačima nudi mogućnost da svoj oglas u formi slike ili video zapisa plasiraju na mreže Google-ovih saradnika. Ovo je zaista velika plejada online mesta gde možete postaviti svoj oglas, ali jednako ga precizno targetirati kao što je to slučaj sa tekstualnim oglasima.

Takođe, display oglasi imaju URL landing stranice ka kojoj želimo da usmerimo korisnike. Ova forma oglasa može biti vrlo korisna kada želite da radite na brendu i kada je cilj da što više ljudi čuje za Vaš brend. Tada Display oglase možete koristiti u sklopu vrste kampanje koja se zove Brand Awareness, a koja ima baš taj zadatak- da plasira Vaš oglas u skladu sa zadatim parametrima svim ljudima koji bi trebalo da čuju za Vas.

Kao deo strategije oglašavanja, može se vršiti kombinovanje tekstualnih i display oglasa u kampanjama koje imaju različite ciljeve. Primera radi, kada želite osmisliti prodajnu strategiju za svoj web shop, možete korisiti tekstualne oglase i kampanju koja je po cilju prilagođena prodaji, uz display oglase plasirane kroz remarketing kampanju.

Remarketing Google oglašavanje

Remarketing Google oglašavanje

Moćan oblik Google oglašavanja svakako je remarketing oglašavanje.

Kada je prodaja proizvoda ili usluga u pitanju, znate i sami da se sve odluke vezane za kupovinu ne donose u trenutku. U zavisnosti od toga šta se nudi, tačno je da kupovina nekada zna biti impulsivna, ali neretko, potrebno je vreme da se razmisli o toj odluci. Tada na scenu stupaju remarketing oglasi.

Šta tačno znače remarketing oglasi?

Remarketing oglasi su oni oglasi koji se plasiraju publici koja je već donekle čula za proizvod koji prodajete ili za uslugu koju nudite. To su oglasi koji za cilj imaju da podsete nekadašnje posetioce sajta na proizvod koji još uvek nije kupljen ili da plasiraju proizvod koji bi potencijalno bio interesantan nekadašnjim posetiocima sajta. Ovde se uočavaju dve namere- podsećanje i prezentovanje proizvoda koji bi bio potencijalno interesantan publici; i baš zato je ovo vrlo korisna vrsta oglasa, a sam koncept remarketing oglašavanja je itekako moćan.

U kojoj formi mogu biti remarketing oglasi?

Kao i oglasi koje plasiramo “hladnoj publici“ (onoj koja je na početku prodajnog levka) u istoj formi (tekstualni ili display) mogu biti oglasi koje koristimo u remarketing Google oglašavanju. Ono što je drugačije jeste izrada samih oglasa, jer obraćanje nije jednako ka publici koja se prvi put susreće sa našim proizvodom, kao što je obraćanje ka publici koja se dvoumi da li da (opet) kupi proizvod. Nemojte misliti da publika kojoj se plasira remarketing oglas nije već izvršila kupovinu u nekom pređašnjem periodu! Možda i jeste, ali želimo da to uradi ponovo

Ono što odlikuje Google AdWords kampanje, bez obzira na formu oglasa, jeste merljivost rezultata. Kampanje imaju iskazane parametre uspešnosti, čije tumačenje krije odgovore na sva pitanja analitički nastrojenog uma Analizirajući svaki segment kampanje ponaosob, Google AdWords stručnjaci dolaze do formule koja garantuje najučinkovitiji rezultat u skladu sa izdvojenim budžetom namenjenim za reklamiranje. Reklamiranje putem Google AdWordsa jedan je od puteva koji vodi ka cilju veće prodaje i ka većoj prepoznatljivosti brenda.

Prednosti Google AdWords reklamiranja

Nesumljivo, ova Google-ova platforma za prikazivanje oglasa daje itekako dosta benefita oglašivačima. Pre isticanja samih benefita, želimo da Vam skrenemo pažnju na jedan vrlo bitan element, a to je da su svi ovi benefiti prisutni u svom punom sjaju tek nakon ispunjavanja baš svih smernica od strane Google-a za vođenje kampanja. Upravo to je razlog da ovu formu oglašavanja shvatite kao izuzetno moćan alat kojim relativno brzo možete ostvariti veću prodaju, a samim tim i značajno veći profit. Shodno tome, najiskrenije preporučujemo da sačuvate novac tako što ćete vođenje Google AdWords naloga za reklamiranje prepustiti stručnjacima koji su svakodnevno u ovom poslu.

Da se vratimo na prednosti Google AdWords oglašavanja- nabrojaćemo Vam neke najkorisnije:

  • Vidljivi ste na prvoj stranici Goolge-a. Ovaj benefit sam po sebi govori dovoljno. Onaj ko traga za uslugama ili proizvodima koje nudite, pronaći će Vas. Da biste dosegli ovaj cilj, neophodno je da Vam partner u tom poduhvatu bude agencija koja iza sebe ima potrđen uspeh u ovoj sferi oglašavanja.
  • Mogućnost plasiranja reklama tačno definisanoj ciljnoj grupi- Nakon definasanja publike koja je zainteresovana za Vaše proizvode ili usluge, možete izvršiti detaljnu selekciju po pitanju svih demografskih kategorija, kao i po pitanju interesovanja koja ima Vaša publika.
  • Učinak kampanja je detaljno merljiv- Ovo je jedna od vrlo važnih smernica za sve Google AdWords oglašivače. Saznanje o tome koja kampanja je imala kakav učinak je put kojim se stručnjaci vode kako bi što detaljnije isfiltrirali ono što daje rezultat, od onoga što ne daje rezultat.

Kako odabrati pouzdanog Google AdWords oglašivača?

Uvek na umu imajte da postoje isplativa i neisplativa ulaganja. Isplativa ulaganja kada je reč o Google AdWords oglašavanju podrazumevanju novčana izdvajanja koja tokom vremena kreću da utiču na veću prodaju. Tada poslušajte stručnjake kada predlože rast budžeta za reklamiranje jer oni znaju zašto to predlažu- vide potencijal toga. Sa druge strane, neisplativo ulaganje potrazumeva saradnju sa agencijama ili pojedincima koji ne poseduju dovoljno znanja iz struke ili koji nemaju vremena da se posvete radu na Vašim kampanjama. Tu na scenu stupa rasipanje novca, a to nikada nije isplativa situacija.

Kako da to izbegnete? Detaljno se informišite o tome kome poklanjate svoje poverenje i imidž brenda. Vrlo često, oglašivači ne raspolažu sa adekvatnom količinom znanja i iskustva, pa bi najkorisnije bilo da ih detaljnije ispitate o pređašnjim angažovanjima i tome u kojim su sve nišama imali iskustva kada je Google AdWords oglašavanje u pitanju. Tek kada budete raspolagali svim potrebnim podacima i kada se uverite u stručnost saradnika, tek tada možete da budete u potpunom miru. Pratite prodaju i obavezno tražite transparetne izveštaje, kako biste imali uvid u raspored svog mesečnog budžeta.