9 različitih vrsta Google Ads kampanja i kada koju da koristite? 

Od početka novog milenijuma, kompanija Google beleži konstantni rast u prihodima koje generiše.

Tokom 2023.godine, kompanija Google je ostvarila prihod od 305,63 milijarde američkih dolara. Oglašavanje čini najveći deo tog prihoda, tačnije 237,86 milijardi dolara je došlo kroz Google oglašavanje.

9 različitih vrsta Google Ads kampanja i kada koju da koristite?

Isplativost ulaganja u Google ads oglašavanje je apsolutno opravdana u slučaju kada se oglašavanjem bave stručnjaci koji, zahvaljujući svom znanju i iskustvu, mogu da kreiranju strategiju oglašavanja koja će u potpunosti iskoristiti raspoložive resurse i vrlo dobro pogoditi publiku kojoj će se ključne reklame prikazivati. U suprotnom, promovisanje ponude proizvoda i usluga kroz Google Ads sa sobom može doneti veći trošak nego prihod. 

Isto tako, stručnjaci za Google Ads oglašavanje su u prilici da za svoje klijente odaberu jednu od nekoliko vrsta kampanja, koje se koriste shodno željenom cilju. 

9 različitih vrsta Google Ads kampanja i kada koju da koristite?

Za razliku od cilja Google Ads kampanje, postoje i one vrste kampanja koje su dostupne za korišćenje u skladu sa izabranim ciljem, odnosno targetiranom publikom kojoj će se ključne reklame prikazivati. 

9 različitih vrsta Google Ads kampanja i kada koju da koristite?

U nastavku, sledi malo detaljnije pojašnjenje vezano za trenutno dostupne tipove Google Ads kampanja.

Search kampanja

Šta je Search kampanja?

Search kampanja je vrsta Google Ads kampanje gde su oglasi u tekstualnoj formi i koji se pojavljuju u plaćenim rezultatima Google pretrage. Osnova ovih oglasa su ključne reči koje korisnici pretražuju po internetu. Dakle, kvalitetna kampanja počiva na frazama i rečima koje se korisnici pretražuju, a koje se takođe javljaju u tekstu prikazanog oglasa, URL adresi, kao i u sadržaju landing stranice na koju oglas vodi. Ovo sinhronizovano dejstvo svih segmenta utiče na bolju relevantnost oglasa i na višu pozicioniranost u rezultatima pretrage.

Kako kreirati Search kampanju?

Tokom godina, forma oglasa u Search kampanji se menjala, a trenutno je moguće kreirati tzv. Responsive oglase. Oni podrazumevaju kombinaciju od više dostupnih naslova i opisa, kreirajući kombinaciju oglasa koja daje najbolje rezultate. Oglašivači mogu iskoristiti (što je i preporučljivo) svih petnaest mogućnosti za kreiranje naslova i opisa. Što se više materijala pruži, Google će imati više prostora za kombinovanje i pronalazak ključne kombinacije koja će publici biti prikazivana kao oglas.

Pametno kreirani opisi i naslovi obezbediće odličnu jačinu oglasa. Metrika koja daje uvid u kvalitet oglasa je oglašivačima inače i vodilja za eventualnu doradu ukoliko je Google oglas ocenio kao prosečan ili slab. Uvek treba dati svoj maksimum, kako bi svaki kreirani oglas imao najveću jačinu, pa samim tim i najviše šansi za generisanje konverzija.

Kako kreirati Search kampanju?

Šta u velikoj meri može da doprinese kvalitetu oglasa u Search kampanji? Ekstenzije. 

Ekstenzije su klikabilni delovi oglasa, koji shodno svojoj vrsti, pružaju dodatne informacije korisnicima i čine oglase potpunijim. Tipovi Google Ads kampanja ne utiču na ekstenzije, jer su one dostupne u svakoj vrsti kampanje. 

Postoji više vrsta ekstenzija koje su dostupne za korišćenje kod Google Ads reklama, a cilj svake od njih jeste da korisnicima pruže dodatne informacije o aktuelnoj promociji ili o biznisi. Tako imamo priliku da koristimo call ekstenzije, sitelink ekstenzije, location ekstenzije, price i callout ekstenzije koje spadaju među najčešće korišćene. Pored njih, kroz podešavanje kampanje moguće je odabrati app, promotion ili structured snippet ekstenzije.

Sledi kraće objašnjenje najčešće korišćenih ekstenzija, kako biste dobili širu sliku njihovog značaja.

Sitelink ekstenzije spadaju među grupu ekstenzija koja kao vrsta ekstenzija najduže i postoji. One su vidljive u donjim delovima oglasa, a publici pružaju mogućnost da saznaju više o kompaniji ili kategorijama proizvoda ili pak o usluzi koja se promoviše. Klikom na sitelink ekstenziju, korisnici se preusmeravaju na landing stranice koje su tematski vezane za naslove ekstenzija, pa tako ova vrsta ekstenzija može da ima naziv: home, o nama, kontakt, i slično. Call ekstenzije omogućavaju oglašivačima da istaknu broj telefona biznisa koji se promoviše, kako bi korisnici interneta mogli da klikom na tu ekstenziju pozovu kompaniju čiji se proizvodi ili usluge promovišu. Kada je reč o callout ekstenzijama, one se odnose na kratke ispise koji su benefiti promovisane usluge, proizvoda, ili brenda. Reč je ekstenzijama koje mogu da glase: besplatna dostava, popust 40%, podrška 24/7 i slično. Location ekstenzije prikazuju lokaciju biznisa, što je naročito korisno ako su predmet oglašavanja usluge koje se pružaju ili proizvodi koji se mogu kupiti i na naznačenoj adresi.

Kada se koristi?

Search kampanja je Google Ads kampanja koja se koristi kada brendovi žele da budu dostupni na konkretne upite publike. 

Dakle, kada korisnici interneta imaju potrebu koje su svesni i koju žele da zadovolje. Odluka je doneta – korisnici žele određeni proizvod ili uslugu, samo im je potrebno vreme da istraže najbolje opcije i da od ponuđenog izaberu ono što im najviše odgovara. 

Zadatak oglasa jeste da budu što vidljiviji, kako bi generisali što više relevantnih klikova.

Kada se koristi?

Oduvek su oglasi u rezultatima pretrage bili označeni kako bi se razlikovali od organskih rezultata. Nekadašnje zelene oznake “Ad” zamenio je ispis “Sponsored”, koji danas oglase čini manje različitim u odnosu na ostale rezultate pretrage.

Display

Šta je Display kampanja?

Ovaj vid Google Ads kampanje predstavlja dolazak do kupaca kroz plasiranje oglasa putem sajtova i aplikacija. Display oglasi se kreiraju u više dimenzija koje se prikazuju na tačno određenim pozicijama na sajtovima ili aplikacijama, a kako se navodi na sajtu Statista Banner Advertising će imati najveći tržišni obim u 2024, u iznosu od 64 miliona američkih dolara.

Kako kreirati Display kampanju?

Display kampanja se kreira tako što se krene od odabira cilja koji se može odnositi na povećanje broja poseta sajtu ili pak za više konverzija. Postavka kampanje zahteva dobru strategiju kako bi se osmislila njena struktura i šta će biti biti sadržaj u oglasnim grupama, odnosno, kojim materijal će biti korišćen za oglase. Postavka samog oglasa podrazumeva ubacivanje odabranih slika u određenim dimenzijama, URL linkova za videa, upisivanje naziva brenda, ubacivanje slika logotipa, kao i popunjavanje polja koja su predodređena za naslove i opise oglasa. 

Kako kreirati Display kampanju?

Ovo je kraći opis postavke za Display responsive oglase koji su u praksi često zastupljeni, ali moguće je korisiti i već izdizajnirane vizuale (banere) i ovakva postavka ne zahteva toliko vremena kao postavka responsive oglasa.

Kada se koristi?

Ovi Google Display oglasi se koriste kada je potrebno promovisati usluge ili proizvode na način koji će efektivno privući pažnju publike, i kada je cilj da oglas bude vidljiv na različitim mestima na internetu. Svoju primenu nalazi u situacijama kada se želi povećati svest o brendu, kada je potrebno pokrenuti saobraćaj na sajtu ili povećati broj konverzija. 

Pročitajte i naš vodič za početnike „Šta je PPC marketing?“ kako ne biste preskakali neophodne korake u učenju.

Shopping kampanja

Šta je Shopping kampanja?

Idealan tip oglasa za online prodaju. Na ovaj način, oglašivači su u prilici da svoju ponudu kroz reklame predstave potencijalnim kupcima, ističući informacije poput slike, naziva proizvoda, cene i brenda koji promoviše ponudu. 

Kako kreirati Shopping kampanju?

Ovaj vid Google Ads kampanje svoj rad bazira na automatizaciji, što umnogome olakšava postavku i održavanje kampanje. Nakon standardnih podešavanja parametara koji su zajednički za svaku vrstu kampanje (odabir lokacije, publike, interesovanja, i sl.), oglasi se postavljaju tako što se automatski generišu iz Google Merchant Center naloga, koji je potrebno kreirati pre postavke oglasa. 

Kada se koristi?

Ova vrsta Google Ads oglasa koristi se za online prodaju i često Shopping oglasi imaju visoku stopu konverzije jer korisnicima daju brz pregled proizvoda sa svim potrebnim informacijama i omogućavaju direktnu kupovinu. 

Video kampanja

Šta je Video kampanja?

Video kampanja je jedna od vrsta Google kampanje čija je forma oglasa video. Kako se u ovoj kampanji koristi video materijal, koji sam po sebi, generiše najviše korisničkog angažovanja, ovaj tip Google kampanje u praksi često ostvaruje dobre rezultate.

Kako kreirati Video kampanju?

Ova vrsta Google Ads kampanje kreira se tako što se prvo izabere cilj kampanje, a potom se kroz postavku biraju mesto prikaza oglasa, jezik, strategija bidovanja, određuje se budžet i trajanje kampanje. Isto tako, bira se mesto prikaza oglasa, ciljna grupa (sa svim ključnim karakteristikama) i na kraju se dodaje URL adresa videa na Google YouTube mreži koji se želi promovisati. 

Kako kreirati Video kampanju?

Pre pokretanja kamapnje, kao i uvek, savetujemo pregled podešavanja i kada se utvrdi da je sve podešeno kako je planirano – kampanja se objavljuje.

Kada se koristi?

Video (Youtube) Google Ads kampanja se koristi kada se radi na razvoju brenda ili se želi povećati angažman publike kroz veći broj poseta na sajtu. Isto tako, predstavljanje novih proizvoda ili usluga je vrlo učinkovito kroz videe, a i kada je cilj prodaja – video kao oglas može da generiše vrlo dobar broj konverzija.

Performance Max kampanja

Šta je Performance Max Ad kampanja?

Google Performance Max kampanja je još jedna od dostupnih vrsta Google ads kampanja. Kroz podešavanje ove vrste kampanje, oglasi koji nastaju su kombinacija teksta, videa i slika. Od pripremljenog materijala Google pravi kombinacije koje prikazuje na Google kanalima kao što je Search, Display, YouTube i od kojih vremenom najviše forsira one kombinacije koje su dale najbolji rezultat. Zahvaljujući baš ovoj karakteristici, Google ads oglasi se optimizuju automatski jer se plasira ono što je kod publike dalo najbolji rezultat. Inače, postoji i podatak koji kaže da oglašivači koji koriste ovaj tip kampanje za svoje promocije, u proseku ostvaruju 18% više konverzija za sličnu cenu po preduzetoj akciji, koja zavisi od tipa izabranog cilja kampanje.

Kako kreirati Performance Max kampanju?

Odabirom opcije za novu kampanju, sledi izbor cilja koji se želi postići kreiranjem Google Performance Max kampanje – to može biti više prodaje proizvoda, dolazak do potencijalnih klijenata ili postizanje većeg saobraćaja na sajtu.  Prvi korak odnosi se na odabir metrike koja će biti ključna u kampanji i to mogu biti konverzije ili vrednost konverzije, a potom se biraju opcije bidding strategije koje će pomoći u optimizaciji kampanje. 

Performance Max kampanja

Nakon toga, sledi podešavanje kampanje kada su u pitanju lokacije prikaza oglasa, jezik i dodatne opcije koje se odnose na automatski aspekt kampanje (filan URL) ili postavku rasporeda prikaza oglasa. 

Sledeći korak je etapa gde se kreiraju segmenti ovog tipa Google Ads oglasa. Ovde se implementira URL adresa na koju želimo da oglasi vode, brojevi telefona, slike, logotipi, video, dugački i kratki naslovi za oglas i opisi oglasa i ekstenzije. 

Najviše vremena odlazi upravo u zadržavanju na ovom delu jer je ovde nužno uraditi dosta toga. Puno  vremena odlazi na kreiranje smislenih naslova i opisa. Svaka od ovih celina je karakterno ograničena, pa je to još jedan izazov sa kojim se oglašivači susreću, jer dužina ispisa nekada zaista može da zadaje glavobolje. Kada se govori o mogućem broju pojedinačnih opisa i naslova, u Performance Max kampanji moguće je implementirati do 15 kratkih naslova (sa najviše 30 karaktera) i do 5 dugačkih naslova (sa najviše 90 karaktera). Sa druge strane, ako je reč o opisima oglasa, u te delove može da stane jedna kraća deskripcija do 60 karaktera i do 4 deskripcije koje primaju do 90 karaktera. Kao što se može zaključiti – zaista dosta promišljenosti je potrebno kako bi se jedna ključna promotivna poruka predstavila na kvalitetan način. 

U završnoj fazi postavke ove Google Ads kampanje, određuje se budžet. Koliko je dovoljno kako bi se uočio rezultat? Ovo je vrlo kompleksno, ali u proceni Google na osnovu unetih parametara (lokacije, veličine publike i niše poslovanja) može da prikaže sugerisane iznose, prognoziran broj konverzija za tu sumu na nedeljnom nivou i procenjenu cenu po postignutoj konverziji. Međutim, oglašivači mogu i samostalno da određuju visinu dnevnog budžeta koju žele da troše u Google kampanji i u tom slučaju se bira opcija “set custom budget”. Često se dešava da potrošnja tokom dana bude veća ili manja od iznosa koji je u Google kampanji naveden za dnevni budžet. Razlog za to je automatska procena od strane Google, koja se temelji na (ne)mogućnosti postizanja konverzija, pa tako, ako se proceni da je moguće dostići više konverzija, Google dozvoljava dnevnu potrošnju koja je do dva puta viša od navedene. Na kraju meseca, potrošnja za oglašavanje kroz Google Ads biće jednaka budžetu koji je svakako i planiran, ali visina potrošnje po danu često varira.

Kada se koristi?

Performance Max kampanja se koristi kada je cilj oglašavanja povećanje prodaje, dolazak do novih lidova (klijenata) ili kada je cilj postizanje što više kvalitetnih poseta sajtu. Dakle, kada je oglašivačima fokus na postizanju što boljih performansi, odnosno konkretnih konverzija.

Promovisanje kroz ovaj tip Google kampanje koristi automatsku optimizaciju kako bi se postigli najbolji rezultati oglašavanja na različitim Google platformama, pa se sam sistem funkcionisanja velikim delom oslanja na veštačku inteligenciju, koja doprinosi što boljem učinku.

Demand Gen kampanja

Šta je Demand Gen kampanja?

Trenutno aktuelni tipovi Google Ads kampanja podrazumevaju i Demand Gen kapanje, koje su fokusiranje na angažovanje publike na YouTube, Discover i Gmail platformama. Ova vrsta kampanje u fokusu ima potrošača i njegove potrebe, pa se kroz plasiranu ponudu teži što bolje predstavljanje proizvoda kako bi se publika konvertovala u kupce. 

Kako kreirati Demand Gen kampanju?

Demang Gen (ili Discovery) Google kampanja kreira se kao i sve ostale vrste kampanje, kroz odabir cilja i kasnije tipa Demang Gen. Postavka je jednostavnija od, primera radi postavke za Performance Max ili Search kampanju i nužno je odabrati cilj (konverzija ili klikovi), postaviti datum trajanja i odrediti budžet, odabrati lokaciju, jezik, uređaj za prikazivanje i na kraju – kreirati oglase. 

Oglasi iz Demand Gen kampanje integrišu slike, logotipe, do pet naslova i do pet opisa, a pri postavci se bira i željeni poziv na akciju.

Kada se koristi?

Oglasi iz ove vrste Google kampanje koriste se kada je zamisao da se kroz vizuelno dopadljiv materijal angažuje publika na najčešće korišćenim platformama. 

Kao što možete zaključiti iz ovog teksta, tipovi Google Ads kampanja su različiti i u skladu sa odabranim ciljem efikasno koriste sve raspoložive resurse kako bi se postigao što bolji rezultat. Naravno, ovo je slučaj ukoliko je postavka Google kampanje dobra i ako strategija oglašavanja kvalitetna. Tada je oglašavanje na Google mreži više nego isplativo ulaganje u promociju biznisa, proizvoda i usluga. 

Kontaktirajte Holistic Digital Solutions

Ukoliko Vam je ovaj tekst pomogao da bolje razumete funkcionisanje Google oglašavanja i ako želite da malo detaljnije izanaliziramo da li ovim načinom promovisanja možete da unapredite svoje poslovanje kroz Google Ads – javite nam se. Detaljno ćemo se posvetiti projektu i predočiti Vam najefikasnije načine za promociju. 

Ono što nas uvek raduje su nove saradnje i prilika da damo svoj doprinos u razvoju nekog biznisa. 

Često postavljana pitanja (FAQ)

Search kampanja je vrsta Google ads kampanje gde se oglasi u tekstualnoj formi javljaju na pretragu u Google po kucanim ključnim rečima ili frazama. Koristi se kada je potrebno zadovoljiti konkretnu potrebu korisnika interneta, bilo da je u pitanju kupovina proizvoda ili pružanje usluge.

Display kampanja se kreira kroz postavku običnih ili responsive display, koji su u formi slika (banera).

Ono što je važno za uspešnu Google Shopping kampanju jeste optimizacija proizvoda u Google Ads Merchant Centru, kreiranje relevantnih proizvodnih grupa, uz detaljan sistem targetiranja publike koji je inače važan za svaku vrstu kampanje. 

Potencijal ove kampanje je u video materijalima, pa je potrebno obezbediti što bolje videe.

Ova vrsta kampanje je posebno korisna za brendiranje, povećanje svesti o brendu i angažovanje publike kroz Gmail, YouTube i Discovery.

Vrata kampanje koja kombinuje tekst, sliku i video u oglas koji se prikazuje publici. Za najbolji rezultat, preporučuje se pri postavci iskoristiti sve dostupne opcije kako bi Google imao što više materijala za pronalazak oglasne kombinacije koja je najbolja.