Šta je PPC marketing? – Vodič za početnike

Čuli ste pominjanje skraćenice PPC, znate da se radi o oglasima, ali nikada niste detaljnije istražili šta je PPC marketing? Ili ste možda i upućeni u ovu tematiku, ali detaljnija objašnjenja nikada nisu suvišna, zar ne? Ako je to slučaj, onda je ovaj vodič mesto gde ćete pronaći sve potrebne odgovore i pojašnjenja, ali pre toga – malo statistike o oglašavanju.

  • 60% ljudi ne razlikuje sponzorisane i organske rezultate pretrage.
  • Plaćeno oglašavanje povećava svest o brendu za oko 80%.
  • 75% ispitanika je izjavilo da su im plaćeni oglasi olakšali potragu za onim što im je bilo potrebno.

A sada, krenimo od toga šta je PPC i kako ova vrsta internet marketinga funkcioniše.

Šta znači skraćenica PPC i kako funkcioniše?

Šta je PPC? PPC označava skraćenicu koja potiče od engleskog izraza pay per click, i odnosi se na segment digitalnog marketinga (PPC marketing) koji je vrlo cenjen i često korišćen među marketarima zbog svojih brojnih prednosti. Jedna od glavnih prednosti koju PPC sa sobom nosi jeste mogućnost da se oglas pozicionira u samom vrhu rezultata pretrage, odnosno, da vidljivost oglasa bude što veća među relevantnom publikom.

Ovaj koncept oglašavanja funkcioniše tako što se plaća samo za klik na oglas (kao što navodi engleski izraz od kojeg je i kreirana skraćenica PPC). Dakle, kompanije koje stoje iza plasiranih promocija plaćaju samo onda kada neko klikne na njihov oglas. Kako je digitalni marketing u svakom svom pojavnom obliku merljiva kategorija, tako je i učinak koji se postigne kroz PPC merljiv. Ovaj model oglašavanja omogućava precizno merenje efikasnosti kampanje, pružajući marketarima mogućnost da optimizuju svoje strategije u realnom vremenu, i da, ne gubeći vreme, sprovode promene unutar oglasnih kampanja koje će rezultirati još boljim učinkom.

Koje su prednosti PPC marketinga?

Nagovestili smo da su PPC marketingu svojstvene neke prednosti, a sada ćemo malo detaljnije da se pozabavimo baš tom temom. Slede najznačajnije prednosti koje PPC marketing sa sobom nosi.

Brzi rezultati 

Jedna od najznačajnijih prednosti PPC marketinga jeste brzina u postizanju rezultata.

Dok tradicionalne marketinške strategije zahtevaju vreme da bi rezultati bili vidljivi, PPC oglašavanje omogućava momentalnu vidljivost i brz dolazak u kontakt sa potencijalnim klijentima. U momentu pokretanja PPC kampanja, oglasi se prikazuju po zadatim kriterijumima ciljanoj publici, privlačeći pažnju potencijalnih kupaca. Ova gotovo momentalna vidljivost zna biti veoma dragocena, posebno ako je u sklopu oglasne strategije cilj brzo postizanje što višeg broja poseta na web-sajtu ili se želi povećati prodaja u što kraćem roku.

Precizno ciljanje

Odabir publike kojoj se oglasi prikazuju, izbor uređaja na kojima se oglasi prikazuju, interesovanja i drugi demografski podaci, samo su segmenti u postavkama oglasnih kampanja koji se vrlo precizno mogu definisati. Ovo znači da je moguće podešavanje po pitanju više kriterijuma, tako da plasirani oglasi budu što relevantniji. Kada je oglas relevantan i kvalitetan, tada je i veća šansa za postizanje dobrih rezultata.

Merljivost i analitika

Osnovna razlika između tradicionalnog i digitalnog marketinga jeste u merljivosti. U vezi sa tim, u PPC marketingu je apsolutno sve merljivo – učinci, rezultati, sve! Za svaki parametar postoji analitika koja daje uvid u rezultate i u stvarno stanje koje je kampanja postigla. Kolika je vidljivost oglasa, koji rezulat je oglas postigao shodno zadatim kriterijumima, kolika je cena koštanja, kakva je ocena oglasa – i još mnogo toga. Sve ovo je moguće pratiti kroz parametre koji su dostupni u korisničkim nalozima, a koji služe oglašivačima za još bolju oglasnu strategiju.

Prilagodljivost budžeta

Budžet za PPC marketing obično je (od strane klijenta) određen na mesečnom, polugodišnjem ili godišnjem nivou. U skladu sa tim, oglašivači znaju sa kojim iznosom sredstava mogu raspolagati u svrhu plaćenog oglašavanja, ali, ono što je najbolje od svega jeste da je taj iznos u svakom trenutku podložan promeni iz bilo kog razloga. Svakako da postoje pravila koja bi bilo dobro poštovati kada je izmena budžeta u pitanju kako se ne bi narušila optimizovanost tekućih kampanja, ali i sa tim u vidu, prilagodljivost budžeta za oglašavanje je itekako benefit.

Razlozi za promenu iznosa budžeta mogu biti različiti.

Budžeti se povećavaju naviše kada kampanja ima potencijala za još bolje učinke, ili se budžeti mogu postepeno korigovati usled neraspoloživosti više sredstava.

Koje vrste PPC oglašavanja postoje?

Kao što smo već i pomenuli, PPC oglašavanje je čest izbor mnogih marketara, a evo i u kojim vrstama se u praksi javlja.

Search Engine Advertising (SEA)

Search Engine Advertising (SEA) ili još jednostavnije – search oglašavanje, jeste ono na šta prvo pomislimo kada kažemo PPC.

Iako je ovo samo jedna od vrsta PPC oglašavanja, search oglasi važe za osnovni oblik PPC oglašavanja. Ovakvi oglasi se pojavljuju u rezultatima pretrage kada korisnici pretražuju određene ključne reči.

Ova vrsta PPC oglašavanja omogućava brendovima da se istaknu među konkurencijom kada korisnici aktivno traže proizvode ili usluge na internetu, a to znači da se oglas pojavljuje u teksualnoj formi kao rezultat pretrage na ukucane ključne reči ili fraze.

Display Advertising

Display oglašavanje ili oglašavanje u formi banera čine svi oni oglasi koji se kao vizuali pojavljuju na sajtovima ili u aplikacijama koje korisnici posećuju. Kao što je slučaj i kod search oglasa, kampanja za display oglase se može podesiti tako da se oglasi prikazuju korisnicima shodno njihovim interesovanjima, pretragama na internetu ili po nekom drugom zadatom kriterijumu.

Social Media Advertising

Social media advertising podrazumeva PPC oglašavanje koje se sprovodi na društvenim mrežama. PPC oglasi nisu samo i jedino rezervisani za Google i druge pretraživače, nego se ovaj vid promocije može primeniti i na social media platformama. I u ovom slučaju, oglasi se postavljaju shodno jasno definisanim kriterijumima, a učinci se mogu pratiti i precizno  meriti.

Video Advertising

Video Advertising koristi video materijale kao oglase u svojim promotivnim kampanjama. Oglasi se pojavljuju pre ili tokom gledanja video snimaka na platformama kao što su YouTube, promovišući proizvode ili usluge jasno definisnoj publici.

Remarketing

U sklopu PPC kampanja, oglasi se mogu ponovo plasirati publici koja je posetila web-sajt, koja je upoznata sa brendom, a u slučaju online prodavnice – koja je možda čak i dodala artikle u korpu, ali gde kupovina iz nekog razloga nije kompletirana. Dakle, remarketing je vid oglašavanja putem kojeg dolazimo ponovo u kontakt sa posetiocima koji su već imali neki vid interakcije sa brendom, u nameri da se kroz posebno kreirane oglase i u ponovnom obraćanju ostvari naša željena konverzija.

Shopping Ads

Ovo su oglasi koji se prikazuju u rezultatima pretrage koji se koriste za promociju proizvoda u online prodaji. Ovi oglasi koriste PPC model plaćanja, što znači da oglašivači plaćaju samo kada korisnici kliknu na njihov oglas.

Koji su ključni elementi PPC marketing kampanja?

Sada ćemo da se osvrnemo na to šta čini najznačajnije elemente svake PPC marketing strategije. Strategija je prvi korak ka postizanju većeg broja konverzija, pa je važno znati na šta je potrebno obratiti pažnju.

Određivanje ciljeva kampanje

Prvo što treba znati kada se planira PPC kampanja jeste odgovor na pitanje – koji je cilj kampanje? Da li se kampanjom želi razvijati brend, povećati prodaja ili je namera da se postigne nešto treće? Shodno cilju, kreirala se strategija koja podrazumeva i obuhvata plan nastupa i odabir publike, kreiranje strukture samih oglasa, ali i još dosta toga.

Zato, treba jasno i nedvosmisleno definisati cilj.

Svaka kampanja je u službi samo jednog cilja, tako da nije realno očekivati da se kroz jedan oglas postigne i veći saobraćaj na sajtu i povećanje prodaje, ali i veći broj preuzimanja e-brošure sa sajta.

Istraživanje ključnih reči

Sećate se da smo pomenuli smo da su tekstualni oglasi (search advertising) sinonim za PPC oglašavanje? Isto tako, ključne reči se koriste i u drugim oblicima ovakvog vida promovisanja, pa je iz tih razloga i njihova upotreba od velikog značaja.

Odabir ključnih reči koje će se koristiti u kampanji započinje sa njihovim istraživanjem, a to je zapravo proces u kojem se detaljno razmatra koliki broj pretraga na mesečnom nivou imaju relevantne ključne reči i fraze, kolika je njihova cena po kliku i gde se pravi strategija njihovog korišćenja.

Kao što postoje ključne reči koje želimo da uvrstimo u PPC kampanju, tako postoje i one za koje ne želimo da se oglasi prikazuju. To su negativne ključne reči i služe nam za što relevantniji prikaz našeg oglasa.

Pisanje prodajnog copy-ja

Pisanje teksta oglasa nije lako.

Oglasi koje viđamo mogu da nas podstaknu na akciju ili mogu da nas udalje od nje. Za dobar prodajni tekst potrebno je znanje o strukturi prodajnog oglasa, kao i veština u izražavanju. Pre svega toga, potrebno je poznavanje ne samo proizvoda ili usluga za koje se kreira oglas, nego je važno dobro znati publiku i sve ono što se vezuje za njena očekivanja, potrebe, strahove, želje i sl.

Tek onda kada se svi ovi elementi spoje u jednu celinu, možemo reći da smo kreirali prodajni tekst koji ima dobre predispozicije za postizanje konverzije.

Određivanje ciljne grupe

Kome se oglasi plasiraju? Ovo je još jedno važno pitanje na koje treba imati jasan i nedvosmislen odgovor. Važnost precizno definisane ciljne grupe jeste neprikosnovena zbog njenog direktnog uticaja na uspešnost kampanja i ostvaren broj konverzija.

Ako pokušavate da prodate nešto za šta ne postoji zainteresovanost iza koje stoji potreba – šanse za uspeh su ravne nuli. Zato, ulaganje u vreme koje se posvećuje istraživanju i određivanju ciljne grupe je uvek isplativo, jer prava ciljna grupa je ona koja konvertuje.

Određivanje budžeta i licitacija

Jedan od faktora koji bitno utiču na uspešnost kampanja jeste i visina budžeta koji se koristi za promociju. Posledice neadekvatnog budžeta mogu biti velike, a da bi se utvrdio optimalan iznos, potrebno je uzeti više faktora, poput cene klika za određene vrste kampanja shodno niši u kojoj se posluje i lokaciji plasiranja oglasa, dužinu trajanja kampanja i sl.

Praćenje rezultata i reoptimizacija

Kako napreduje jedna kampanja?

Vođenje računa o tome šta se dešava dok je kampanja aktivna, da li se postižu konverzije i po kojoj ceni spada u sastavne aktivnosti vođenja svake PPC kampanje. Jedna od prednosti PPC marketinga je sposobnost praćenja rezultata u stvarnom vremenu.

Važno je biti u toku sa ključnim metrikama poput klikova, konverzija i troškova, jer se tako marketarima omogućava da identifikuju šta funkcioniše, a šta treba unaprediti. Ako se ukaže mogućnost za ostvarenje boljeg rezultata, potrebno je implementirati izmene i pratiti dalji napredak.

Koje vrste PPC platformi postoje?

Sada kada znate koje sve akcije prethode dobro vođenoj kampanji, treba da znate i na kojim sve platformama je moguće plasirati PPC oglase.

Google Ads, kojeg marketari sa višegodišnjim iskustvom u praksi pamte kao Google AdWords, jedan je od prvih asocijacija na PPC oglašavanje. Baš u okviru Google Adsa postoje Search, Display i Video Advertising, kao vrste PPC oglašavanja o kojima smo pisali. Razvijen od strane kompanije Google, ova platforma omogućava oglašivačima da plasiraju oglase na Google pretraživač i na partnerske mreže. Google Ads poseduje mogućnost za detaljno podešavanje brojnih segmenata koji utiču na uspešnost internet kampanja i koji omogućavaju precizno targetiranje, obezbeđujući visok nivo kontrole nad kampanjama.

Bing Ads

Platforma koja pruža slične opcije kao i Google Ads, ali sa daleko manjom upotrebom u praksi. Oglašavanje na Bingu funkcioniše kao i na Googlu, ali kako je Google pretraživač sa ubedljivo većim brojem korisnika, onda je srazmerno manji broj korisnika na Bingu sasvim očekivan.

Social Media Ads (Facebook, IG, X, Linkedin)

Oglašavanje na društvenim mrežama poput Facebook-a, Instagrama, Twittera i Linkedina, omogućava direktnu interakciju sa korisnicima. Svaka platforma nudi jedinstvene mogućnosti ciljanja, kao što su demografski podaci, interesovanja i ponašanje korisnika. Facebook Ads i plaćeni Instagram oglasi vrlo lako mogu zajedno da se postavljaju kada se sve postavke srede na Facebook Ads manager-u.

Amazon Ads

Amazon Ads je posebno važan za online prodaju jer omogućava plasiranje oglasa direktno na Amazon. Sa ciljem da se prikažu relevantni proizvodi korisnicima koji već pretražuju slične proizvode, Amazon Ads može da pomogne baš u ostvarenju tog cilja.

AdRoll

AdRoll je platforma koja se fokusira na retargeting, omogućavajući oglašivačima da ponovo pokušaju da angažuju posetioce koji su već bili na njihovom internet sajtu. Kroz personalizovane oglase, AdRoll pomaže u povećanju šansi za konverzije.

Oko 80% svih PPC kamanja fokusira se na Google Ads.

Kako započeti PPC kampanju?

Svakoj PPC kampanji prethodi strategija oglašavanja. Njome je definisan izbor platforme i postavka PPC kampanje, shodno ciljevima koji su u strategiji definisani. Evo kako to zapravo izgleda u praksi.

Koraci za postavljanje PPC kampanje

Za početak, ukoliko ne postoji, potrebno je kreirati nalog za oglašavanje na izabranoj platformi. Kreiranje naloga je vrlo jednostavan proces u kojem je potrebno popuniti sve tražene podatke i odabrati metod plaćanja. Nakon tog koraka, možemo se baviti istraživanjem ključnih reči (naravno, analiza ključnih reči može obaviti i pre, to je proizvoljno).

Kroz postavku kampanje i kroz rad na njoj, ubacuju se kreirane liste reči i negativnih ključnih reči (negativi) i u ovom koraku rad na kampanji je najobimniji, jer je potrebno uraditi dosta toga – od postavke strukture, do kreiranja oglasnih grupa i oglasa, a sve to uz podešavanje i popunjavanje velikog broja opcija koje se nude.

Bitno je ne zanemariti činjenicu da na veću optimizovanost kampanja utiče iskorišćenje svih mogućih segmenata, jer ako, primera radi, kreirati oglas bez ekstenzija – to će umanjiti stepen optimizacije oglasa, Samim tim, će doći do slabije optimizovanosti kampanja i naloga za oglašavanje, a to će za krajnji rezultat da ima manji stepen efikasnosti promocije, jer će izostati konverzije koje su mogle biti ostvarene da je svaki segment u postavci kampanje uredno popunjen.

Izbor PPC platforme

Ono što dolazi na samom početku, a deo je strategije PPC oglašavanja, jeste izbor platforme na kojoj će oglasi biti plasirani.

Ova odluka zavisi od poslovnih ciljeva, a ni kombinacija dve ili više platformi nije isključiva. U praksi je korisno unapred znati profile korisnika svih platformi, kako bi se ustanovilo da li njihove karakteristike odgovaraju profilima idealnih kupaca ili korisnika. Vraćamo se opet na činjenicu da je važno dobro upoznati publiku, kako bi se što preciznije formirala slika idealnih kupaca kojima se oglasi plasiraju.

Koje su prednosti, a koji nedostaci PPC kampanja?

Na početku ovog teksta istakli smo prednosti vođenja PPC kampanja, zbog kojih oglašivači maksimalno koriste sve dostupne resurse kako bi postigli što bolje rezultate promocija.

Međutim, ne treba zaboraviti i na sve ono što se može nazvati izazovima, a što se sreće u PPC kampanjama. Zašto? Razumevanje potencijalnih izazova pomaže marketarima da razviju strategije koje će prevazići prepreke i maksimizirati efikasnost kampanja.

Troškovi oglašavanja

Za PPC kampanju potrebno je izdvojiti određenu sumu kako bi rezultati bili ostvarivi. Da li postoji precizan i tačan odgovor o kojoj cifri je reč? Ne. Troškovi PPC oglašavanja zavise od cene klika koja je uslovljena industrijom u kojoj se posluje, konkurencijom, lokacijom gde se plasiraju oglasi i sl. Dakle, nije jednaka cena za klik u Srbiji i klik u Americi na oglas gde se promoviše prodaja kuća. Isto tako, ne možemo porediti cenu za promociju nekretnina i promociju hrane u lokalnom kaficu.

Zato je određivanje budžeta za PPC oglašavanje najviše uslovljeno nišom poslovanja, lokacijom oglašavanja i konkurencijom.

Konkurencija

Kao što smo pomenuli, konkurencija je jedan od faktora koji utiče na troškove PPC oglašavanja. Ako je tržište bogato konkurentima, tada dolazi do toga da je cena klika na najrelevantnije ključne reči if raze  visoka, pa ukoliko kompanije nemaju budžete koji mogu da isprate više cene klikova – tada nije realno očekivati dobar učinak.

Algoritam

Algoritam pretraživača, naročito Google algoritam vrlo aktivno uvodi izmene sa kojima oglašivači treba da budu upoznati. U suprotnom, može doći do toga da te izmene negativno utiču na učinak kampanja, ako one nisu u skladu sa najnovijim, aktuelnim trendovima.

Ad blockeri

Ad blockeri su često u upotrebi, posebno kod korisnika interneta kojima korišćenje tehnologije nije strano. Njihovim instaliranjem korisnicima se ne prikazuju oglasi i to automatski znači da su oni izuzeti kao publika, bez obzira na to koliko su relevantni i koliko se poklapaju sa avatarom idealnog kupca.

Po navodima web-sajta www.cipio.ai 62,1% ispitanika instaliralo je ad blockere jer im se prikazivalo previše oglasa.

Situacija je takva da je ekspanzija oglasa nikad veća, a to, nažalost, sa sobom nosi i prezasićenost sa informacijama, pa je pokušaj svođenja vidljivosti oglasa na minimum od strane korisnika apsolutno razumljiv.

Iako navedeni “nedostaci” PPC kampanja na prvi pogled mogu delovati izazovno – nisu nepremostivi. Kroz dobro osmišljen pristup, kvalitetnu kampanju i pristojan budžet, dosta toga može da se unapredi po pitanju konverzija i razvoja brenda.

Pročitajte na našem blogu i kako da sami implementirate facebook pixel za praćenje ključnih parametara tokom kampanja.

Najbitnije skraćenice u PPC marketingu

Kojim se to skraćenicama marketari najčešće koriste u PPC marketingu?

CPC

CPC (Cost Per Click) označava cenu koštanja po kliku. U praksi, ako je CPC vrlo visok, (viši nego prosečan CPC za posmatranu nišu i lokaciju) tada se radi na dodatnim optimizacijama kampanja sa ciljem da se njihov učinak poboljša i postigne niža cena po kliku.

CPA

CPA (Cost Per Action) označava cen koštanja za definisanu akciju – bilo da je to kupovina proizvoda, prijava na newsletter, preuzimanje e-brošure ili nešto drugo.

CPM

CPM (Cost Per Mille) je metrika koja je u češćoj upotrebi u brend awareness kampanjama i kada je cilj štop veća vidljivost oglasa. CPM daje uvid u trošak koji se plaća za hiljadu prikaza oglasa.

CTR

CTR (Click-Through Rate) je procentualni pokazatelj koji meri kvalitet oglasa, na način da u odnos stavlja broj klikova oglasa i broj njegovih prikaza.

ROI

ROI (Return on Investment) označava isplativost oglasa, tj. efikasnost kampanje u odnosu na novac koji je potrošen. Svako ulaganje u PPC bi trebalo da bude isplativo, pa je zato ova metrika vrlo važna.

SEM

SEM (Search Engine Marketing) je strategija koja za cilj ima povećanje vidljivosti internet sajta u rezultatima pretrage, obuhvatajući kako plaćene, tako i neplaćene rezultate pretrage.

SEO

SEO (Search Engine Optimization), se fokusira na cilj da web-sajt bude vidljiv u organskim rezultatima pretrage, za razliku od SEM strategije kojoj je generalna vidljivost internet sajta važna – bez obzira da li je do bolje pozicije sajta došlo na organski ili plaćeni način.

Često postavljana pitanja (FAQ)

Holistic Digital Solutions – Kontakt

Holistic Digital Solutions je do sada imao priliku da radi na brojnim PPC projektima sa čijim smo rezultatima zadovoljni ne samo mi kao agencija, već i naši klijenti, a usluge iz oblasti PPC marketinga nudimo već duže vreme sa zavidnim rezultatima kod svih klijenata. Uvek ćemo sa maksimalnom posvećenošću pristupiti novim projetima, i verujemo da je to jedna od tajni našeg dobrog rezultata.

Stupite u kontakt sa nama, popunite formu koja se nalazi odmah ispod, pa ćemo kroz dogovor zajedno doći do rešenja i videti šta je sve potrebno da oglašavanje za vaš sajt, ili internet prodavnicu bude  uspešno i dugoročno generiše veliki profit.

Javite nam se!