Instagram Oglašavanje | IG oglasi koji će svi primetiti

Instagram oglašavanje je kvalitetno, samo ako iza njega stoji strategija potkrepljena analizama.

Odlučite se za reklamiranje na Instagramu koje Vam donosi novac.

Zašto je Instagram reklamiranje važno?

Da li ste znali da su društvene mreže jedan od najefikasnijih načina za online marketing promociju proizvoda ili usluga nekog brenda?

Ako uzmemo u obzir da se Instagram nalazi na trećem mestu po broju aktivnih korisnika (ispred njega su  Facebook i YouTube), tada je opravdano mišljenje da je ovo jedna od platformi koja sa sobom nosi veliki marketing potencijal za brendove. Korišćenjem svih resursa kojima ova društvena mreža raspolaže, oglašivači mogu da se fokusiraju na više različitih ciljeva koje brendove vode ka boljem pozicioniranju na tržištu i većoj mreži kupaca ili korisnika.

Statistike o korisnicima Instagrama u Srbiji

Instagram ima ogromnu popularnost među korisnicima širom sveta, a što se tiče korisnika u našoj zemlji, u Srbiji je po podacima iz 2023.godine, kako navodi web-sajt www.datareportal.com, bilo 2,75 miliona korisnika ove mreže. Instagram je skoro pa jednako popularan kod oba pola – oko 51,9% korisnika su žene, dok su 48.1% muškarci. Na istom web-sajtu nalazi se i informacija da je u Srbiji došlo do smanjenja veličine ciljne grupe kojoj se plasiraju oglasi za 3,5%.

Kao što možemo da zaključimo na osnovu broja aktivnih korisnika u našoj zemlji jeste to da Instagram kao mreža sa sobom nosi ozbiljan potencijal jer, kao što vidimo, publika postoji. Ono što je neophodno jeste veština konvertovanja ciljne grupe u kupce ili korisnike, kako bi investicija u reklamiranje na Instagramu bila isplativa.

Ojačavanje brenda kroz vizuelni identitet

Kada smo kod isplativosti, jasna i kvalitetna marketing strategija je preduslov uspeha. Ona je neophodna ako želimo da pristupimo građenju slike o brendu na tržištu, jačanju brenda ili postizanju nekog drugog cilja, kao što je prodaja. Strategija nastupa uzima u obzir i specifičnosti platforme na kojoj se planira nastup, a ako uzmemo u obzir činjenicu da je Instagram mreža gde je vizuelni segment itekako važan – tada nam je jasno gde bi trebao da nam je fokus.

Kreiranje lepih, atraktivnih i efektivnih slika i videa je ono što utiče na primećenost na Instagramu. Stavljajući u fokus vizuelno, Instagram nameće ozbiljan zadatak svim oglašivačima – iznova i iznova biti kreativan.

Kako se brend ne gradi i ne jača preko noći, važno je razumeti da je za taj cilj potrebno vreme. Tokom tog vremena, posvećen rad na stvaranju prepoznatljivosti brenda kroz boje i vizuelni izražaj će malo po malo doprineti tome da se brend zadrži u svesti ljudi. Kada publika počne da prepoznaje brend po nekoj specifičnosti – tada je veći deo posla urađen.

Ciljanje precizno definisane publike

Uspešno Instagram oglašavanje svoje uporište ima u dobro targetiranoj publici, jer se tada odabranoj grupi ljudi nudi baš ono za šta su zainteresovani. Teoretski, ne zvuči previše komplikovano, dok je u praksi dolazak do idealne ciljne grupe izazovan cilj do kojeg dolazimo zahvaljujući mogućnosti da precizno targetiramo publiku.

Reklamiranje na Instagramu bazira se na obraćanju jasno definisanoj publici, koju možemo targetirati na osnovu demografskih karakteristika, interesovanja, ponašanja, obrazovanja, uređaja koje koriste, lokacije gde žive i sl.

Prilagođavanje za različite vrste biznisa

Još jedan razlog zbog kojeg verujemo da je Instagram reklamiranje i oglašavanje važno jeste i mogućnost da se oglasne kampanje primene za različite vrste biznisa. Ovo konkretno znači da je moguće promovisati baš svaku nišu, izuzev onih delatnosti koje su po pravilima platforme zabranjene za promovisanje (kao što su prostitucija, narkotici, oružje, novčane pozajmice i slično). Za sve druge delatnosti kojima Instagram dozvoljava oglašavanje, ova mreža je pogodna za reklamiranje, toliko da je skoro pa nezamislivo nemati poslovnu stranicu na ovoj platformi.

Kakvu ulogu ima Instagram u digitalnom marketingu?

Postojanje poslovne stranice na Instagramu (i drugih društvenim mrežama), biznisima daje veću vidljivost i online prisutnost, a publici osećaj povezanosti sa brendom. Kako se digitalni marketing sprovodi sa ciljem ostvarenja prihoda i razvoja poslovanja, svaki resurs i svaka platforma za online nastup bi trebali biti mudro iskorišćeni. U vezi sa tim, Instagram je jedan od načina da biznisi budu prisutni tamo gde je i njihova publika, ali u nekom malo manje formalnom obliku.

Činjenica da ljudi mogu putem Instagrama da stupe u kontakt sa brendom, da upute pitanje, pohvalu ili sugestiju, čini da se na ovaj način ostvaruje dublje povezivanje, a to može dovesti do lojalnosti ka brendu čemu se, u krajnjoj liniji, i teži. Koristeći se plaćenim i neplaćenim (organskim) prisustvom na ovoj mreži, brendovi su u prilici da primenjuju strategije koje za cilj imaju promociju usluga i asortimana proizvoda, olakšavajući publici dolazak do informacija, ubrzavajući kupovinu ili olakšavajući zakazivanje terimina za uslugu.

Koje vrste Instagram oglasa postoje?

Stories Ads

Oglasi i reklame koji se pojavljuju kao story objave na Instagramu, mogu biti u formi video-klipova ili statičnih slika. Ova forma oglasa usmerena je ka publici koja ima veće preferencije da gleda story objave, a ne postove.

Shopping Ads

Shopping Ads je vrsta oglasa kojim promovišemo proizvode i usluge, a koju karakteriše tagovanje proizvoda, omogućavajući brz i jednostavan proces kupovine. Kod ovih oglasa se vrši promocija više proizvoda istovremeno.

Image Ads

Oglasi koje prate standardni, statični vizuali i sadržaj. Mogu biti prikazani samostalno kao jedan vizual, ili pak kao skup više različitih vizuala (carousel).

Carousel Ads

Carousel oglasi su forma koja podrazumeva više vizuala ili videa unutar jednog oglasa koji može biti prikazan kao oglas koji se plasira na feed ili story. Ono što je korisno kod ovakve forme oglasa jeste mogućnost insertovanja različitih linkova i kraćih opisa za pripadajuće proizvode/usluge, a publika se klikom na izabranu karticu preusmerava na landing stranicu izabranog proizvoda ili usluge.

Video Ads

Sve popularniji kada je instagram marketing u pitanju, oglasi koji su u formi video zapisa mogu biti plasirani u više oblika (na feedu, kroz reels, story ili explore sekciju) i važe za najefikasniji način za dostizanje veće interakcije sa publikom i postizanje što više konverzija.

Reels Ads

Video materijal koji se plasira kao reel može trajati do 90 sekundi i sa sobom nosi funkcije zahvaljujući kojima se takav video dodatno uređuje. Ovo je kratka forma gde je cilj da se u sažetom izdanju kaže što više na zanimljiv i kreativan način.

Explore Ads

Instagram oglasi mogu biti plasirani i kroz Explore Instagram sekciju. Ta sekcija nudi sadržaj koji je filtriran na osnovu interesovanja korisnika naloga i odabirom ovog mesta za prikaz, oglas se isporučuje publici koja je iskazala interesovanje ka temama za koje već postoji interesovanje od strane ljudi sa interneta.

Kakve vrste reklama postoje na Instagramu?

Awareness

Oglasi kojima je cilj da se što duže zadrže u memoriji naše ciljne grupe. Dobar su izbor kada je potrebno razvijati brend na tržištu ili promovisati video sadržaj, kao i fizičke lokacije poslovnih objekata.

Traffic

Ako je cilj doći do što većeg broja poseta na web-sajtu – tada se opredeljujemo za Traffic kampanje. One takođe za cilj imaju povećanje broja poseta poslovnom nalogu Instagrama, što može dovesti i do većeg broja pratilaca.

Engagement

U situacijama kada je potrebno pokrenuti interakciju među publikom i podstaći je na to da komentariše, lajkuje i deli Instagram oglase i ostali sadržaj – tada se koriste Engagement kampanje. Ovaj vid kampanje može da se koristi i u svrhu postizanja većeg broja konverzija.

Leads

Za prikupljanje većeg broja lidova koji su potencijalni internet klijenti ili kupci, stručnjaci za digitalni marketing koriste Leads kampanje na Instagramu. Ove kampanje se javljaju korisnicima Instagrama u obliku kontakt forme, čijim ispunjavanjem publika kompaniji (brendu) daje kontakt podatke u svrhu kontaktiranja, jer postoji zainteresovanost za uslugu koju brend pruža. Obično se ovaj vid kampanje koristi kada je u pitanju neka veća investicija, pa se kupovina ne obavlja impulsivno i potrebno je više konsultacija sa brendom po pitanju kupovine (primera radi, kupovina stana, lokala, zemljišta ili automobila).

App promotion

App promotion oglasi na Instagramu za cilj imaju da korisnicima Instagrama ispromovišu aplikaciju, bilo da se radi o promociji za njeno preuzimanje ili za podsticanje na korišćenje tako što će se povećati broj porudžbina putem aplikacije ili nekih drugih akcija.

Sales

Vid kampanje koji je napogodniji za promocije na Instagramu koje za cilj imaju povećanje prodaje proizvoda ili usluge. Koriste se za generisanje konverzija (više prodaje, poziva…)

Koji su benefiti Instagram reklamiranja?

Jeftinija ulaganja od tradicionalnih medija

Ako bismo poredili kampanju na Instagramu na teritoriji Srbije sa ciljem promovisanja prodaje knjige i bilbord kampanju na istu temu – nameće nam se da se da su ta dva vida reklame apsolutno različita po mnogo osnova, a jedan od njih je i ulaganje novca. Dosta manje novca treba da bi se efikasno vodila promocija sadržaja, za proizvode i usluge na Instagramu u odnosu na količinu novca koju bi zahtevala tradicionalna promocija (primera radi, zakup bilborda na više lokacija, dizajn i štampa rešenja za bilbord).

Isplativost oglasa

Isplativost oglasa je još jedan od benefita koje ima reklamiranje na Instagramu (pod pretpostavkom da se oglasne kampanje vode od strane marketara koji imaju iskustvo i znanje o digitalnom marketingu i ovom vidu oglašavanja). Kroz precizno targetirane kampanje dostižu se rezultati koji čine da svaki vid reklamiranja na Instagramu bude isplativ i da doprinese rastu prihoda brenda.  Kada se postižu rezultati i kada brendovi uvide dobrobit koju imaju, tada gotovo uvek dolazi do povećanja budžeta za Instagram reklame.

Targetiranje kupaca

Kada znamo ko su naši kupci, ostaje nam samo da do njih dođemo kroz odgovarajući sadržaj na što jednostavniji način. Ovo je moguće kroz brojne opcije koje se nalaze u Ads Manageru i zahvaljujući kojima možemo da plasiramo oglase onoj publici koja je najsličnija našem idealnom kupcu ili koja je već u potrazi za onim što mi nudimo. Uz ovu opciju, u prilici smo da racionalno ulažemo budžet, ne rasipajući novac na onaj deo korisnika Instagrama koji nije zainteresovan za ono što imamo u ponudi.

Direktan kontakt sa ljudima

Kako društvene mreže prevashodno služe za interakciju – prisustvo brenda na Instagramu daje prostor publici da se interesuje o radu, proizvodima ili uslugama koje se pružaju, da postavi neko pitanje ili uputi neki komentar. Ovo je još jedan od načina kako se ovakva situacija može iskoristiti u svrhu samopromovisanja, ali i građenja bližeg odnosa sa publikom. Opipavajući puls ciljne grupe može dosta toga da se zaključi, a sve može biti korišćeno za unapređenje proizvoda ili usluge kako bi isti bili još bolje prihvaćeni u budućnosti.

Merljiva ulaganja

Digitalni marketing, u svakom svom pojavnom obliku, ima jednu izuzetnu važnu i korisnu karakteristiku – sve je merljivo.

Lako možemo da znamo da li je i koliko ulaganje bilo (ne)isplativo, koliko smo dobili za uloženo, koja publika je bolje odreagovala na oglas, kao i koji oglas je pokazao najbolji učinak. Ovo i još dosta drugih metrika su osnova za svaku strategiju koja se pravi za Instagram oglašavanje.

Izgradnja brenda

Kroz različite vrste reklamiranja na Instagramu gradi se jak i prepoznatljiv brend.

Ovo znači da je sve što se uradi na ovoj mreži transparentno i da kao što svaki postupak vremenom može dovesti do formiranja dobre slike u očima ljudi, isto tako se može izgraditi i manje dobra slika. Važno je znati da su dobre vrednosti ono što ljudi cene i da postupajući u skladu sa njima, svaka kompanija reprezentuje sliku o svojim poslovnim ciljevima i viziju za koju se zalaže.

Koji su glavni saveti prilikom kreiranja Instagram reklama?

Postojanje strategije oglašavanja

Kreiranje strategije Instagram oglašavanja je prvi korak kojem prethodi dosta analize.

Strategijom se utvrđuju ciljevi promocija, struktura kampanja, oglasne grupe i drugi segmenti za targetiranje (lokacija, interesovanja, mesta za plasiranje oglasa i sl.), sadržina oglasa, linkovi koji su uključeni u oglas, sadržina landing stranica, preraspodela budžeta i trajanje kampanje.

Ovo je neophodno kako bi se imao detaljan plan promocije i kako bismo u svakom trenutku znali kuda se krećemo i zašto baš tamo idemo.

Kreiranje kvalitetnih oglasa

Kroz oglase brendovi komuniciraju sa publikom, pa je važno da oglasi budu što kvalitetniji. Ovo znači da se koriste video materijali koji bi publici bili korisni a ujedno i zanimljivi, da je dizajn vizuala profesionalan, a tekst i generalno, svi tekstualni sadržaji koji se koriste u oglasu visokokvalitetni.

Neprestani monitoring i optimizacija kampanje

Reklamiranje na Instagramu zahteva stalnu prisutnost i neprestani monitoring, sve dok su kampanje aktivne. Ovo je važno zbog uočavanja eventualnih nepravilnosti u radu i brze reakcije. Isto tako, ako se kampanje neprestano prate, uočavaju se i promene u cenama za postignute konverzije i tada je lakše doneti odluke koje se odnose na izmene u budžetu – bile one naviše ili naniže. Pored izmena u budžetu, vrši se i dorada kampanje kada se ispostavi da je neke elemente neophodno promeniti zarad boljeg učinka.

Redovno A/B testiranje

Kroz testiranje, potraga za još boljim rezultatima je neprekidna.

Svaki segment kampanje je potrebno istestirati kako bi se došlo do odgovora na pitanje šta je to što daje najbolji učinak. Nekada samo jedna izmena vodi ka mnogo boljem rezultatu, a to svakako ne bi moglo da se utvrdi ako se testiranje ne sprovodi.

Kada koristiti Instagram Boost, a kada IG Ads Manager?

Instagram ima opciju Boost Post koja se nalazi u donjem desnom uglu objava kada pristupate kroz Instagram aplikaciju. Odabirom te opcije otvara se polje gde se bira da li želite dalje da nastavite sa već postojećim Facebook Ad Accountom ili bez njega.

U prošlosti, ova opcija nije bila prisutna, ali kako se neprestano pojavljuju izmene u interfejsu i dostupnim funkcijama – sada svako ko se odluči za ovakav način promocije može birati jednu od ove dve opcije.

Kada se koristi ova opcija i kome je namenjena?

Uglavnom pojedincima koji žele samostalno da upravljaju reklamama na Instagramu i koji ne poseduju dublje znanje i iskustvo u radu sa Ads Managerom. Ova opcija nije u upotrebi od strane marketara koji sve kampanje vode kroz Ads Manager, jer znaju za postojanje ogromnog broja funkcija u Manageru koje kroz “bustovanje” nisu dostupne. Baš iz tog razloga, profesionalno reklamiranje na Instagramu se bazira na korišćenju Ads Managera, dok je opcija Boost Post brzopotezno rešenje koje ne daje ni približno iste rezultate kao što daju kampanje vođene kroz Ads Manager.

Koje su ključne metrike u Instagram oglašavanju?

U zavisnosti od tipa kampanje postoje i ključne metrike kojima se marketari vode kada određuju uspešnost date kampanje. Međutim, izdvajamo par koje spadaju među najčešće korišćene i pominjane od strane oglašivača.

Results

Metrika koja meri ostvarene konverzije, tj. rezultate u određenom periodu, bilo da je reč o popunjenoj formi, telefonskom pozivu, kliku na link ili nečemu trećem.

Cost per results

Ovo je pokazatelj koji daje uvid o ceni koštanja po postignutoj konverziji.

Reach

Metrika koja meri doseg oglasa i daje uvid u to koliko naloga je videlo oglas najmanje jednom.

CTR

Click-Through Rate (CTR) je procentualni pokazatelj uspešnosti oglasa gde se u odnos stavlja broj klikova na oglas i broj prikaza oglasa.

Conversion Rate

Metrika koja u procentima oslikava koliko je korisnika izvršilo konverziju u odnosu na ukupan broj interakcija u posmatranom periodu.

Kontaktirajte Holistic Digital Solutions

Bez obzira na nišu poslovanja, Holistic Digital Solutions svojim klijentima može da ponudi uslugu profesionalnog vođenja Instagram naloga, kao i uslugu Instagram oglašavanja. Zahvaljujući višegodišnjem  iskustvu u radu sa oglasima na društvenim mrežama, u prilici smo da odgovorno i profesionalno pristupimo razvoju prodajne internet strategije i da blagovremeno reagujemo u situacijama kada procenimo da je potrebno preduzeti određene korake da bi se učinak kampanje još više poboljšao.

Uvek se iskreno radujemo novim projektima i saradnjama sa novim klijentima!

Često Postavljena Pitanja (FAQ)

Publika se bira tako što se kreira avatar idealnog kupca, čemu prethodi dosta analiza. Kroz precizno targetiranje kroz Ads Manager i segment Audiences, dolazi se do kombinacija grupa ljudi koji najbolje reaguju na oglase.

Proces postavke kampanja i oglasa kroz Ads Manager zahteva određeno vreme, kako bi sve bilo pravilno postavljeno i provereno.

Zahvaljujući metrikama koje mere broj konverzija, cenu po konverziji, broj prikaza oglasa i slično, oglašivači imaju detaljne podatke koji služe za donošenje procene uspešnosti reklama.

Visina budžeta zavisi od ciljeva kampanje i za internet klijente je to subjektivna kategorija, tako da nije moguće dati ekzagktnu cifru koja će biti relevantna za svaku nišu i lokaciju gde se kampanja plasira.

Stalnom analizom parametara u Ads Manageru vrši se kontrola nad radom kampanje.

Vrste kampanja i reklame zavise od cilja koji klijent ima i uglavnom se odnose na prodajne, za povećanje saobraćaja na web-sajtu, generisanje novih lidova ili rast broja Instagram pratilaca.

U skladu sa željama i ciljevima klijenta vrši se analiza publike na Facebook-u i IG-u i potom se donosi odluka da li su obe mreže ili samo jedna od njih pogodne za oglašavanje. Treba proveriti da li su publike iste, ili slične na Facebook-u i Instgramu i videti da li jedan tip oglasa prolazi na obe mreže.

Podaci su sigurni i bezbedni, a za eventualne probleme u vezi ove ili neke druge teme – obraćanje support centru je uvek moguće.

Analizirajući ključne metrike shodno izabranom cilju marketing internet kampanje, dolazi se do potpunije slike o tome u kojoj meri je Instagram oglašavanje bilo isplativo.

Zakažite besplatne konsultacije!