SEO ili PPC – Koje su razlike i kada se koriste?

Kada se koristi SEO, a kada PPC i kako da pravilno odrediti šta će nositi vaš marketing plan? Da li je bolje trčati maraton (SEO optimizacija) ili kratke staze (PPC oglašavanje)? Kako mogu zajedno da funkcionišu SEO optimizacija i Google Ads kampanje i kada je bolje dati primat jednom u odnosu na drugo? Na sva ova pitanja, ali i još neka koja će vam razrešiti dilemu – SEO ili PPC daćemo vam odgovore u narednim redovima ovog blog članka.

Šta je SEO i kada se koristi?

SEO, poznat kao optimizacija za pretraživače, je strateški pristup optimizaciji web sadržaja radi poboljšanja njegove vidljivosti na pretraživačima poput Google-a. Ova metoda podrazumeva optimizaciju ključnih elemenata web stranica, poput meta opisa, naslova, i struktura linkova. SEO se često koristi kada organizacije žele da postignu dugoročni rast i izgrade održivo online prisustvo.

SEO optimizacija ima svoju draž jer ne zahteva veliko ulaganje sredstava kao što je slučaj kod Google Ads kampanje, ali može da bude mukotrpna i zamorna, jer se rezultati nekad mesecima ne prikazuju. Međutim, baš je to znak da ne odustanete, već da nastavite sa radom i razvijanjem SEO strategije.

Koje su prednosti SEO-a u odnosu na PPC (Pay-Per-Click)?

Prednost #1: Organski rast i dugoročna stabilnost

SEO optimizacija omogućava organski rast, postepeno jačajući poziciju web-sajta tokom vremena. Ova stabilnost rezultira dugoročnim uspehom, čineći SEO ključnim za održavanje online prisustva. Kroz kvalitetan sadržaj i efikasnu optimizaciju, postiže se povoljan uticaj na pretraživače. Kada se optimizacija sajta jednom uradi na pravi način, rezultati će se prikazivati u narednim mesecima koji dolaze.

Prednost #2: Ciljano privlačenje organskog saobraćaja

Jedna od ključnih prednosti SEO-a je sposobnost ciljanja specifičnih ključnih reči i publike. Ovaj pristup privlači posetioce koji su već zainteresovani za sadržaj nekog sajta, povećavajući šanse za konverziju. Precizno biranje ključnih reči unapređuje relevantnost stranica u rezultatima pretraživača. Kada sačinjavate marketing plan za razvoj jednog sajta odredite koje ključne reči idu na koju stranicu i zatim optimizujte sadržaj na pravi način kako bi prava publika došla u kontakt sa vašim web-sajtom.

Prednost #3: Gradnja autoriteta i poverenja

SEO ne samo da poboljšava rangiranje na Google-u i ostalim pretraživačima, već i doprinosi izgradnji autoriteta u određenoj industriji, odnosno niši. Kroz stalnu objavu visokokvalitetnog sadržaja, organizacije stiču poverenje korisnika, ali i Google algoritma, koji shvata da je ono što objavite na vašem sajtu zaista od pomoći korisnicima. To dugoročno utiče na percepciju brenda i lojalnost korisnika, kao i uvećan broj konverzija (kupovina na internet sajtu, skidanje određenog sadržaja, pretplata na email newsletter itd.)

Kada je najbolje koristiti SEO optimizaciju?

SEO optimizacija je najefikasnija kada organizacije postavljaju dugoročne ciljeve. Izgradnja stabilnog online prisustva zahteva vreme, stoga je SEO idealan za one koji žele postići dugoročni rast i ojačati svoju poziciju na tržištu.

Ipak, određene SEO mere ponekad mogu i mnogo brže da izazove pozitivne efekte i skok na pozicije na Google-u. Prosta izmena title tag-a, obrnut redosled teksta po poglavljima na stranici, drugačije postavljeni pozivi na akciju, ili nekoliko dobrih backlinkova (jedna od ovih SEO mera) mogu web-sajt kroz svega nekoliko dana primetno podići na rezultatima pretrage.

U principu SEO optimizacija je vrlo bitna za projekte online biznisa, ili kakvog drugog sajta kada su u pitanju dugoročni projekti, kada se cilja nešto šira internet publika, ali i kada postupno želimo da optimizujemo korisničko iskustvo uz SEO.

Šta je PPC (Pay-Per-Click) i kada se koristi?

PPC, poznat i kao plaćeno oglašavanje po kliku, je model gde oglašivač plaća svaki put kada se korisnik klikne na oglas. Ova metoda omogućava brze rezultate i precizno ciljanje publike, čineći je efikasnom za određene marketinške scenarije. Kampanja kroz Google Ads može u kratkom roku da vam otkrije šta vaši korisnici žele i traže, koje ključne reči dovode najveći broj poseta na vaš sajt, a koje su zaslužne za visok procenat konverzija.

Šta je PPC (Pay-Per-Click) i kada se koristi?

Koje su prednosti PPC-ja?

Prednost #1: Brzi rezultati i vidljivost

PPC (pay-per-click) pruža trenutnu vidljivost, što je izuzetno korisno za kampanje koje zahtevaju hitne rezultate ili promociju aktuelnih događaja, proizvoda, ili usluge. Oglašivači mogu odmah postići visoku vidljivost i doseg ciljane publike.

Google Ads kampanje otkrivaju performanse različitih ključnih reči u kratkom roku, šta se najviše klikalo među korisnicima, a tu je i opcija po kojoj Google automatski vrti četiri različite opcije za jedan plaćeni oglas kroz izmene page title-a i meta opisa, pa onda prepoznaje koja kombinacija je imala najbolji rezultat u ovim dinamičkim kampanjama. To kasnije možete preuzeti za naslov i opis određene landing stranice kada budete radili klasičnu SEO optimizaciju.

Prednost #2: Precizno ciljanje i kontrola budžeta

Oglašivači imaju potpunu kontrolu nad budžetom i mogu precizno odabrati kada, gde i kome će se prikazivati oglasi. Ova kontrola omogućava efikasno upravljanje resursima, prilagođavajući strategiju prema trenutnim potrebama i promenljivim tržišnim uslovima. Važno je pre samog starta kampanje odrediti tačne ključne reči koje će se koristiti, da li će to biti broad match keywords, ili exact match, kao i koje ključne reči će ići na negativnu listu da se budžet za oglase nekog internet sajta ne bi rasipao u prazno.

Prednost #3: Testiranje efikasnosti ključnih reči

PPC omogućava precizno merenje efikasnosti ključnih reči i ciljnih grupa. Ovaj analitički pristup pomaže oglašivačima da optimizuju kampanje u realnom vremenu, poboljšavajući povrat ulaganja (ROI) i smanjujući nepotrebne troškove.

Kada je najbolje koristiti PPC?

PPC (pay-per-click) se posebno preporučuje u situacijama gde su potrebni brzi rezultati. Promocija ograničenih ponuda, lansiranje novih proizvoda ili hitne kampanje zahtevaju momentalnu vidljivost, što je glavna snaga PPC-a.

Ipak, nije moguće isuviše brzo izvući podatke koji su statistički signifikantni, jer je mogućnost odstupanja veoma velika – odredite budžet za testiranje, potrošite novac za dobijanje povratnih informacija, neka proteknu minimum 2-3 nedelje i onda vidite koja ključna reč je najbolje konvertovala! Započnite svaku kampanju ponedeljkom, kako biste obuhvatili čitavu nedelju, jer postoji veoma često mogućnost za variranje između petka i ponedeljka, kao i između vikenda i radne nedelje.

Oglasi u Google Ads-u su vrlo efikasni za promociju nekog novog proizvoda i usluge, kako bi se opipao puls online korisnika, kao i za testiranje seta ključnih reči kako bi se proverilo na delu šta je traženije kod publike, a šta ne.

Kada je dobro kombinovati PPC i SEO?

Razmatranje prednosti korišćenja oba pristupa

Kombinovanje SEO i PPC strategija često donosi najbolje rezultate. Dok SEO pruža dugoročnu stabilnost, PPC doprinosi trenutnoj vidljivosti web-sajta, njegovih oglasa i ponuda. Ova sinergija omogućava organizacijama da iskoriste prednosti oba pristupa, stvarajući snažniju i sveobuhvatniju digitalnu strategiju, što ćemo vam podrobnije objasniti u nastavku blog članka.

Kada je dobro kombinovati PPC i SEO?

Lansiranje Google Ads kampanje ističe vaš web-sajt na istaknutije rezultate među SERP-ovima u pretrazi, što čini da vas korisnici i ciljna publika lakše zapamte. To znači da bi ubuduće mogli verovatnije da dođu na vaš sajt organskim putem, jer će im ime vašeg brenda, ili internet biznisa ostati u svesti za buduće pretraživanje Google-a.

Kada su paralelno uposlene marketing strategije za SEO i PPC one mogu da budu u sinergiji vrlo plodotvorne i nikako ne potiru jedna drugu. Kada imate SEO optimizovan sajt za koji je trenutno aktivan i Google Ads oglase, onda možete u pretrazi na Google-u da zauzmete dva, ili više mesta! Kada se na to dodaju društvene mreže (profili na Facebook-u, Instagramu, YouTube-u…) moguće je da imate i 4, ili više organskih pozicija na Google-u za određene ključne reči.

Kada ova kombinacija daje najbolje rezultate?

Najbolji rezultati često se postižu kada se SEO koristi za jačanje dugoročne prisutnosti, dok se PPC primenjuje za momentalnu promociju ili naglo povećanje vidljivosti u određenim trenucima. Dobra taktika može biti i podela relevantnih ključnih reči koje gađaju PPC i SEO, tako da se podeli da za skuplje ključne reči odradite SEO optimizaciju web-sajta, a da za PPC gađate one za koje Google ne ispostavlja astronomski CPC (cost-per-click), ali za koji postoji interesovanje.

Ono što je važno napomenuti jeste da što je sajt bolje optimizovan iz SEO ugla, što god ima veći authority score i prepoznat je kao autoritet, to će i cena klika biti za vas manja u Google Ads kampanjama.

Uz aktivirane Google Ads oglase možete da odradite i vrlo kvalitetnu remarketing kampanju za publiku koja je prethodno u vašoj internet prodavnici dolazila na određenu web-stranicu, ali je napustila pre kupovine. Naredni put će ljudima koji su posetili vašu online prodavnicu biti prikazana ponuda kroz plaćeni oglas, što će im se urezati u sećanje za naredni put, ili možda da već tada obave kupovinu uz određene popuste ukoliko su bili neodlučni.

Možete kroz čitav buyer journey, odnosno faze korisnika od pretrage do kupovine, otkriti i koje ključne reči niste ranije gađali za vašu stranicu, a što se prikazuje kroz PPC kampanju. Nove reči zatim ubacite u sadržaj strane koju želite da podignete i vidite da li će organski saobraćaj u narednim mesecima da se poveća.

 Često postavljana pitanja (FAQ)

Osnovna razlika leži u načinu postizanja vidljivosti na pretraživačima. SEO se oslanja na organski rast, dok PPC koristi plaćene oglase po kliku.

SEO optimizuje veb stranice kako bi poboljšao njihovo rangiranje na pretraživačima. Prednosti uključuju dugoročni rast, ciljano privlačenje organskog prometa i izgradnju autoriteta.

Organski rast označava postepeni, prirodni porast vidljivosti na pretraživačima bez upotrebe plaćenih promocija. To je rezultat kvalitetnog sadržaja i efikasne optimizacije.

PPC je idealan kada su hitni rezultati ključni ili kada je potrebna promocija ograničenog trajanja. Ovaj model omogućava brzu vidljivost i kontrolu nad budžetom.

Odluka se bazira na specifičnim ciljevima, vremenskim okvirima i prirodi proizvoda ili usluge. SEO je optimalan za dugoročne ciljeve i postojan online rast.

Precizno ciljanje u PPC-u omogućava oglašivačima da selektivno biraju demografske karakteristike, lokacije i interese svoje ciljne publike. Ova personalizacija povećava efikasnost oglašavanja.

Brzina je od suštinskog značaja u situacijama poput ograničenih ponuda, posebnih događaja ili hitnih promocija. PPC omogućava momentalnu vidljivost u takvim trenucima.

Da, kombinacija ova dva pristupa često donosi sinergijske efekte. Dugoročni rast kroz SEO i brza vidljivost kroz PPC čine se idealnim partnerima za sveobuhvatan marketinški pristup.

Uspeh se meri kroz ključne metrike poput rangiranja na pretraživačima, konverzija, ROI i drugih relevantnih indikatora performansi. Svaki pristup ima svoje specifične metrike koje se prate kako bi se ocenila efikasnost.

Najvažnije je razmotriti specifične ciljeve, vremenske okvire i prirodu industrije. Organizacije trebaju pažljivo analizirati svoje potrebe kako bi odabrale pristup koji najbolje odgovara njihovim jedinstvenim zahtevima.

Kontaktirajte Holistic Digital Solutions

U slučaju da imate sajt, ili internet prodavnicu kojoj je neophodna kvalitetna SEO optimizacija, ili Google Ads kampanja za promociju sadržaja i usluga kontaktirajte našu agenciju što pre, a mi ćemo saslušati sve vaše želje i zahteve i pokušati da se dogovorimo oko eventualne saradnje na obostrano zadovoljstvo.

Naš tim SEO i PPC stručnjaka će najpre analizirati vaš sajt, sastaviti predloge sugestija i marketing potencijala koji bi unapredio vašu poziciju na Google-u i doneo vam u doglednom periodu veći broj poseta i generisanog profita. Nakon toga sledi implementacija mera, praćenje rezultata i naknadna optimizacija.

Pošaljite nam upit na kontakt-formu, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem mogućem roku sa svim rešenjima za vaš sajt.

Javite nam se!