Google ili Facebook oglašavanje – Šta je bolje za Vaš online biznis?

Pronalazak idealne publike koja će kasnije (u većem delu) biti konvertovana u kupce je cilj kojem svaki marketar teži, a na putu do tog cilja često se nailazi i na pitanje u vezi toga šta daje bolje rezultate – Google oglašavanje ili Facebook oglašavanje?

Ovaj blog će obraditi baš tu dilemu, uzimajući u obzir sve benefite i jedne i druge platforme za oglašavanje. Namera nam je da Vam detaljno objasnimo tematiku u vezi funkcionisanja Facebook i Google oglašavanja, kako biste bolje razumeli neke od segmenata koje strategija za oglašavanje podrazumeva.

Tabela sadržaja Prikaži

Šta je Google oglašavanje (Google Ads)?

Google oglašavanje (stari naziv – Google AdWords) predstavlja vrstu PPC oglasa (pay per click), gde se oglasi plasiraju kroz Google i partnerske web-sajtove. Google oglasi mogu biti u više formi, počev od tekstualnih oglasa, pa preko vizuelnih – kao što su videi ili statični vizuali.

Uzimajući u obzir više formi kampanja koje su dostupne na Google Ads platformi, možemo reći da se za pronalazak idealnog kupca koji traga za rešenjem vrlo često koristi Google Search oglašavanje, gde su oglasi u formi teksta, a cela kampanja počiva na pažljivo odabranim parametrima gde se u osnovi svega nalaze odabrane ključne reči.

Najveći deo prihoda Google kompanija ostvaruje putem oglasa.

Šta je Facebook oglašavanje (Facebook Ads)?

Facebook oglašavanje ili Facebook Ads obuhvata oglašavanje na društvenim mrežama Facebook i Instagram, gde se oglasi plasiraju tačno definisanoj ciljnoj publici koja ima naloge na Facebooku ili na Instagramu. U srži svega jeste precizan target koji se može kreirati po velikom broju dostupnih parametara, tako da plasirani oglasi budu što više personalizovani i prilagođeni publici kojoj bi bili interesantni.

Oglasi koji se na mrežama plasiraju dostupni su u velikom broju formata, tako da za svako mesto prikaza oglasa postoje tačne dimenzije i proporcije. 

Tokom 2022.godine, prihod od oglasa putem Facebooka premašio je 113 milijardi američkih dolara.

Koje su prednosti, a koje mane Google oglašavanja?

Kada Vam marketing agencija predloži da se vidljivost web-sajta poveća uz Google oglašavanje – koje su tačno prednosti i manje dobre strane ovakvog pristupa? Sve ovo ćemo razložiti u nastavku blog članka koji upravo čitate.

Prednosti Google Oglašavanja

Promocija web-sajta putem Google reklame ima brojne benefite i vrlo često je sastavni deo uspešnih marketing strategija. Izdvajamo ono što smatramo ključnim, a da je na strani prednosti ovakvog vida reklamiranja.

Merljivost rezultata i brza prilagodljivost kampanja

Ono što važi za svaku formu digitalnog marketinga jeste merljivost rezultata, pa ćemo ovu karakteristiku navesti i kao jednu od prednosti Google reklama. Kroz brojne parametre, marketari mogu ispratiti svaku interakciju publike sa oglasom, počev od vidljivosti oglasa, klikova pa do konverzija. Ova analiza je ključna za dalje planove i akcione korake, omogućava brze i efikasne promene u strategiji reklamiranjai deo je rutine pre donošenja bilo kakve odluke.

Prilagodljivost kampanja omogućava blagovremene izmene u postavci, a u praksi se najčešće vrši optimizacija liste ključnih reči i podešavanje budžeta prema aktuelnim rezultatima. Zbog mogućnosti brze reakcije, važno je u svakom trenutku pratiti kampanje kako bi se moglo blagovremeno reagovati, ukoliko se za tim ukaže potreba.

Precizan target i efikasno trošenje budžeta

Jedan od ključnih elemenata uspešnih oglasa je obraćanje pravoj publici. Google reklame mogu da dođu do precizno definisanje grupe ljudi, zahvaljujući targetiranju putem ključnih reči, demografskih karakteristika, lokacija, uređaja preko kojih se pristupa Internetu i mnogih drugih parametara. Ova mogućnost daje priliku marketarima da se fokusiraju ka specifičnim segmentima tržišta, čime se eliminiše bespotrebno trošenje budžeta na neefikasno prikazivanje reklama.

Kroz analizu rezultata kampanje, moguće je prilagoditi strategiju i dodatno optimizovati oglase, čime se obezbeđuje najveći povrat ulaganja (ROI) za svaki evro utrošenog budžeta.

Plaćanje po kliku

Kao što smo na početku pomenuli, Google reklame spadaju u red PPC oglasa, a to znači da se plaćanje vrši onda kada neko klikne na plasirani oglas. Cena za klik zavisi od više faktora, a uslovljena je u najvećem delu od niše poslovanja, kvaliteta oglasa i landing stranice, kao i od budžeta i od konkurencije koja licitira za iste ključne reči.

Kvalitetne konverzije

Google Ads lako dolazi do korisnika koji aktivno traže proizvode ili usluge putem interneta. Kroz pažljivo odabrane ključne reči, Vaša reklama će se pojaviti u samom vrhu rezultata pretrage na zadatu frazu koju je internet korisnik uneo u pretragu. U ovom slučaju, oglasi se prikazuju samo onima koji su već izrazili interesovanje ili imaju potrebu za proizvodima ili uslugama koje nudite. Upravo iz tog razloga, konverzije koje se postižu na ovaj način važe za visokokvalitetne jer preko njih korisnik direktno na web-sajtu  ostvaruje kupovinu vašeg proizvoda ili usluge.

Nedostaci Google Ads-a

Šta je to što bismo mogli podvesti kao manje poželjnu karakteristiku kada je u pitanju Google oglašavanje?

Visoka cena po kliku (CPC) na konkurentnim ključnim rečima

Jedna od manje poželjnih stvari u vezi sa Google oglasima jeste upravo u vezi sa novcem i odnosi se na to da  može doći do visokih cena po kliku (CPC) na popularnijim ključnim rečima i u okviru aktratkivnih niša poslovanja. Konkurencija za određene fraze može znatno podići troškove, čime se marketarima postavlja izazov u održavanju efikasne kampanje unutar zadatog budžeta. Ovo može posebno da bude ograničavajuće za male preduzetnike ili one sa ograničenim sredstvima za oglašavanje.

Potrebno je vreme za istraživanje i optimizaciju ključnih reči

Istraživanje i odabir pravih ključnih reči za kampanju zahteva vreme i pažljiv rad. Potrebno je analizirati volumene pretrage za određene reči i fraze, pratiti konkurenciju i optimizovati ključne reči kako bi se postigla efikasnost kampanje. Ovde je uključeno i formiranje liste negativnih ključnih reči, jer zahvaljujući njoj se vrši uklanjanje nerelevantnih fraza za koje oglašivači ne žele da pozicioniraju svoje oglase. Lista negativnih reči se vremenom gradi, a to je upravo vreme koje nam je potrebno za što bolju optimizaciju ključnih reči.

Zasićenje tržišta i oglasi konkurencije

Sa sve većim brojem kompanija koje koriste Google Ads, tržište može postati zasićeno, posebno u određenim industrijskim granama. Ovaj trend može dovesti do povećane konkurencije koja se oglaša putem Google reklama, čime se otežava izdvajanje među konkurentima. Brendovi moraju uložiti dodatan napor u kreiranje originalnih i kvalitetnih oglasa, ali i izdvojiti konkurentnu sumu novca na ime budžeta.

Ovo zahteva od marketara da budu svesni izazova sa kojim se suočavaju i da prilagode svoje strategije kako bi maksimizovali efikasnost kampanja.

Korisnici (ponekad) osećaju odbojnost prema oglasima

Iako se kampanja postavi perfektno – to ne znači da će 100% postići dobar rezultat, jer opšte poznato da deo internet korisnika često ignoriše oglase i ima određenu dozu odbojnosti ka njima.

Zašto je to tako?

Ako su oglasi Vašeg brenda relevantni i dobri, to ne znači da su svi takvi. Dosta oglasa ne zadovoljava potrebe korisnika i to je dovoljno da korisnici zbog pređašnjeg lošeg iskustva osete odbojnost prema svim plasiranim oglasima. To uzrokuje da procenat klika na oglas bude manji nego što se očekuje, što može rezultirati nižom potražnjom za vaše usluge i proizvode od onoga što je planirano.

Kako ovo prevazići? Razumevanje korisničkog internet ponašanja i konstantno prilagođavanje sadržaja oglasa ključno je za prevazilaženje ovog izazova.

Koje su prednosti, a koje mane Facebook Ads kampanja?

Nakon što smo naveli koje su to dobre i manje dobre strane Google reklama, isti osvrt ćemo kroz ovaj blog post napraviti i za Facebook oglašavanje.

Prednosti Facebook Reklama

Koji su to razlozi zbog važi da je Facebook oglašavanje odličan vid reklame i promocije web-sajta?

Precizno targetiranje i personalizovani pristup

Jedna od ključnih prednosti Facebook oglašavanja leži u mogućnosti preciznog odabira publike kojoj će se reklame plasirati. Publika u marketingu je vrlo važna, pa kada kažemo “precizan odabir” – onda je to zaista tako i u praksi. Ovde marketari mogu prilagoditi svoje kampanje prema demografskim podacima, interesovanjima, lokacijama, ponašanju korisnika, pređašnjim posetama stranicama web.sajta ili nalozima na mrežama – doslovno, vrlo precizan odabir publike. Takođe, bira se i mesto prikaza oglasa – da li Facebook ili Instagram, kao i mesto prikaza reklame i forma reklame – post, story, reel. Sve ovo i još puno toga, omogućava kreiranje personalizovanih oglasa koji direktno odgovaraju potrebama i preferencijama ciljane publike, što povećava verovatnoću da će biti ostvareno više interakcije i postignut veći broj konverzija.

Povezanost sa publikom

Mreže su poznate po visokoj interakciji korisnika sa sadržajem. Ovo omogućava brendovima da uspostave dublju vezu sa svojom publikom, jer kroz komentare, deljenje i lajkovanje reklama, korisnici aktivno učestvuju u diskusijama, čime se stvara angažovana zajednica oko brenda. Ova interaktivnost pruža, ne samo prostor za jačanje brend lojalnosti, već i direktnu povratnu informaciju koja pomaže u prilagođavanju svih budućih marketing strategija.

Isto tako, kroz komentarisanje i npr. upit za cenu, internet korisnici izražavaju zainteresovanost za promovisani proizvod ili uslugu, a to znači da je na brendu da tu zainteresovanost pokuša da konvertuje u kupovinu.

Prostor za kreativnost

Facebook oglašavanje pruža širok spektar oglasnih formata, uključujući slike, video zapise, oglase koji sadrže više slika i sl. Ova raznovrsnost daje brendovima kreativnu slobodu u interpretaciji i predstavljanju proizvoda ili usluga na vizualno vrlo privlačan način.

Dostupnost različitih formata oglasa takođe omogućava testiranje više pristupa i pronalaženje najefikasnije forme za publiku.

Svestranost za različite poslovne ciljeve

Facebook oglašavanje se prilagođava različitim poslovnim ciljevima.

Bez obzira da li je fokus na povećanju prodaje, generisanju potencijalnih kupaca, promovisanju događanja, formiranju ili proširenju zajednice koja se okuplja oko brenda, podizanju svesti o brendu ili nečem trećem – Facebook oglašavanje pruža opcije koje podržavaju različite ciljeve u marketing strategijama. Mogućnost prilagođavanja kampanje specifičnim poslovnim ciljevima čini Facebook reklame izuzetno efikasnim resursom koji promoviše web-sajt, brend i ponudu.

Nedostaci Facebook Oglašavanja

Sve manje poželjne strane Facebook oglasa koje ćemo u nastavku navesti, naglašavaju potrebu za pažljivim planiranjem, praćenjem promena i konstantnom prilagodljivošću u okviru marketing strategije.

Veća konkurencija i više cene oglasa

Sa sve većim brojem brendova koji koriste Facebook reklame kao sastavni deo svoje marketing strategije, konkurencija koja se bori za pažnju internet korisnika na mrežama je postala izuzetno visoka. Ovo može dovesti do povećanja cena oglasa, posebno za ciljanje šire publike ili za određene demografske grupe. U slučaju skromnijih budžeta za oglašavanje, povećane cene mogu biti prepreka u postizanju rezultata koji su prvobitno zamišljeni.

Potencijalni otpor lorisnika

Jedan od izazova Facebook reklamiranja jeste i mogućnost da korisnici oglase (generalno gledano) dožive kao navalentne, pa se zato često dešava da korisnici ignorišu ili blokiraju oglase smatrajući ih nepoželjnim. Ovaj otpor direktno dovodi do manje efikasnosti kampanje, posebno ukoliko oglasi nisu dovoljno prilagođeni i relevantni za publiku.

Algoritam zna da bude nezgodan

Izmene u radu algoritma su česte. Iako algoritam radi u službi zaštite korisnika, a i brendovima koji se oglašavaju je u cilju najbolje korisničko iskustvo – ipak se često čini kao da ne igramo u istom timu.

Support koji nekada i nije podrška za oglašivače

Svaki oglašivač koji ima bilo kakav izazov sa radom naloga ili neodobravanjem oglasa može da kontaktira support. Podrška za oglašivače nekada će biti efikasna, ali u praksi – često se dešava da efikasnost izostane. Ovo možemo da uvrstimo među segment frustrirajućih momenata koje imamo kada radimo na Facebook reklamama, ali i to je sastavni deo posla.

Kako da istražite koja je vaša publika?

Analiza publike ključna je za uspešnu marketinšku strategiju.

Prvi korak u ovom procesu je obrada svih podataka postojećih kupaca kako biste identifikovali demografske karakteristike, ponašanje, njihove preferencije ili potrebe. Koristite analitičke alate (poput Google Analyticsa), kako biste dobili uvid u geografsku lokaciju, uzrast, pol posetilaca web-sajta

Takođe, sprovođenje anketiranja među postojećim klijentima može biti dobar put za stvaranje jasnije slike o profile idealnog kupca. Postavljajte pitanja o njihovim navikama potrošnje, stavovima prema brendu i preferencijama u proizvodima ili uslugama.

Kako da povećate brand awareness kod publike?

Povećanje svesti o prisutnosti brenda na tržištu i upoznavanje publike sa ponudom koju brendovi imaju važi za proces koji zahteva dugotrajan i posvećeni rad. U osnovi svega stoji neophodno znanje o kreiranju marketing strategija, jer je ovde važan pristup koji pokriva više strana.

Pored kreiranja kampanja koje za cilj imaju brand awareness, do publike se dolazi i kroz partnerske saradnje ili pak kroz negovanje posebne brend kulture.

Ostanak u kontaktu sa svim (potencijalnim) klijentima je važan, pa se zbog toga ističe i neophodnost personalizovanog pristupa u komunikaciji na relaciji brend – klijenti.

Kako da odaberete pravu platformu za Vaš biznis?

Prvo, analizirajte karakteristike svog proizvoda ili usluge koju nudite i pokušajte da što preciznije identifikujete gde se nalazi Vaša publika.

Da li koriste više Instagram ili ne preferiraju društvene mreže? Koliko imaju godina i koje su im životne navike?

Drugi korak je analiza konkurencije i proučavanje koje platforme koriste slični brendovi. Razumevanje gde su Vaši konkurenti uspešni pomaže u prepoznavanju potencijalnih kanala za komunikaciju sa sličnom publikom.

Za kraj ali nikako i najmanje važno – neophodno je razmotriti budžet i resurse koji su na raspolaganju. Neke platforme mogu biti skuplje od drugih. Razmatranje troškova za oglase, kao i resursa potrebnih za održavanje prisustva na određenoj platformi, pomaže u racionalnom i održivijem odabiru prema Vašim finansijskim mogućnostima.

Često Postavljana Pitanja (FAQ)

Ažuriranje web-sajta doprinosi sigurnosti jer uključuje primenu najnovijih sigurnosnih standarda i pomaže u otklanjanju potencijalnih sajber napada i sprečava neovlašćeni pristup sajtu.

Preporučuje se redovno ažuriranje tehničkih komponenti sajta najmanje jednom mesečno. 

Ažuriranje ovih komponenti sajta čini da jedan internet sajt bude funkcionalan i u skladu sa najnovijim standardima i tehnologijama, smanjujući rizik od tehničkih problema i poboljšavajući performanse.

Ovde se misli na analizu relevantnosti informacija, identifikaciju, uklanjanje ili prepravku zastarelih ili netačnih podataka na sajtu, kao i na dodavanjem novog sadržaja.

Implementacija novih tehnologija i funkcionalnosti zahteva temeljno istraživanje aktuelnih trendova, odabir relevantnih tehnoloških rešenja, testiranje njihove kompatibilnosti sa postojećim sistemom i prilagođavanje implementacije prema specifičnim potrebama ciljne publike.

Testiranje je ključno jer omogućava identifikaciju i otklanjanje potencijalnih problema pre nego što sajt bude online. Pod testiranjem se misli na proveru funkcionalnosti, sigurnosti, brzine učitavanja i opšteg korisničkog iskustva, čime se osigurava da funkcionisanje internet sajtova bude bez ikakvih smetnji.

Ažuriranje dizajna može poboljšati korisničko iskustvo optimizacijom navigacije, poboljšanjem vizualnog segmenta, prilagođavanjem za ispravan prikaz na svim mobilnim uređajima i implementacijom interaktivnih elemenata. Ovo stvara intuitivnije okruženje za posetioce sajta, a time se unapređuje celokupno korisničko iskustvo.

Cena održavanja i ažuriranja sajtova je nešto što se ne može fiksno odrediti, jer sve zavisi od kompleksnosti sajtova, potreba vlasnika, platforme (cms-a) na kojoj je sajt napravljen i brojnih drugih stvari. Iako ovaj odgovor kako se formira cena možda neće zadovoljiti znatiželju korisnika, on je jedini pošten i ispravan, ali ukoliko stupite u kontakt sa nama iz Holistic Digital Solutions-a mi ćemo vam ubrzo po pregledanju sajta ili sajtova saopštiti koja je precizna cena! 😀

Zato što su posetioci web-sajtova uvek na prvom mestu, a ključno je da internet sajt u potpunosti zadovoljava sve njihove potrebe – da je pregledan, jednostavan za korišćenje, intuitivan, sa svim potrebnim informacijama i da se brzo učitava.

Kada korisnici mogu da urade ono što žele za kratko vreme i na jednostavan način, oni su zadovoljni, vraćaće se na sajt, a Google će to smatrati velikim plusom koji će uticati na SEO optimizaciju.

Holistic Digital Solutions – Kontakt

Ukoliko ste zainteresovani za oglašavanje i reklamiranje na Facebook-u ili Google-u za vaš proizvod ili usluge, na pravom ste mestu, jer se naši stručnjaci za digitalni marketing bave već duži niz godina ovom vrstom oglašavanja.

Stupite u kontakt sa nama što pre i mi ćemo vas saslušati, pažljivo analizirate potrebe vašeg biznisa, vaše publike, ali i šta je to što vaša konkurencija radi, pa uspeva da proda željeni proizvod ili uslugu većem broju ljudi.

I tokom rada na plaćenim kampanjama ostajemo u kontaktu sa klijentom spram potreba i obima posla, odnosno za utvrđivanje i korigovanje detalja u vezi sa budžetima, učestalošću puštnja oglasa i koji kanal će preuzeti primat (Facebook ili Google Ads).