Važnost dobrog logoa za Vašu firmu i kako ga kreirati?

Šta je logo – kreativno predstavljena priča koja stoji iza brenda, sažeta vizija poslovanja ili samo najobičniji ispis naziva brenda? Da li je logo samo estetski segment ili ima neku ulogu u prepoznavanju brenda?

Logo za firmu je kao digitalni pečat koji može da ima izuzetnu moć uticanja na percepciju potrošača. To je ono po čemu je firma prepoznata, iako na prvi pogled možda i ne izgleda da je njegova važnost toliko značajna za poslovanje. Dobar dizajn logotipa je nešto poput kamena temeljca svake marketing strategije. Kvalitetno odrađen dizajn lako se utisne u pamćenje svakog potrošača.

Kroz ovaj blog članak uvešćemo Vas malo dublje u tematiku koja pokriva oblast izrade logotipa, sa ciljem da objasnimo složenost i važnost samog procesa izrade logoa. A pre nego što krenemo, evo malo statistike i zanimljivosti.   

  • Prepoznatljivost brenda je viša za 80% sa logotipom u boji. 
  • 33% najpoznatijih brendova (onih koji spadaju u top 100) koriste plavu boju u logu.
  • 1957. nastala su dva fonta koja su vrlo popularna pri kreiranju logotipa – Helvetica i Univers.

Zašto je logo važan za online biznis?

Po definiciji, logo je skup elemenata i simbola koji su objedinjeni na specifičan način, sa ciljem da se obezbedi trenutno prepoznavanje brenda i poslovanja koje iza njega stoji.

Za poslovanje koje jednim svojim delom ili u celosti istupa i posluje online, važnost logoa uopšte nije zanemarljiva. Nastup na internetu dao je svima priliku da predstave svoje poslovanje i da probaju da maksimalno iskoriste sve benefite koje digitalno okruženje sa sobom nosi.  Kako se konkurencija neprestano povećava, profesionalno dizajniran logo postaje neophodan element diferencijacije, pa je zato važno znati kreirati logo koji će se pokazati kao dobitna kombinacija.

Kada smo kod diferencijacije, ona je ključna u moru ponuda na koje svakodnevno nailazimo, a logo je jedan od načina na koji se brend u svojoj niši može izdvojiti od konkurencije. 

U nastavku, napravićemo osvrt na to kako dizajn logotipa utiče na klijente i zašto je logo važan deo brendiranja i marketing strategija.

Uticaj dizajna logotipa na prvi utisak klijenta

Izrada logoa i dizajn za firmu ima izuzetan uticaj na formiranje prvog utiska klijenta, igrajući ključnu ulogu u stvaranju vizuelne prepoznatljivosti brenda. Pravilno odabrane boje, fontovi i simboli u dizajnu logotipa mogu izazvati emotivne reakcije kod klijenata, stvarajući veću povezanost između brenda i potrošača.

Sposobnost logotipa da brzo prenese suštinske vrednosti i identitet brenda ključna je u današnje vreme,  kada je pažnja korisnika ograničena. 

Svakako stoji i to da dosta specifičnosti koje logo sa sobom nosi klijenti ni ne uspeju da prepoznaju. 

Ovo je iz razloga što je logo inspirisan pričom brenda, a vrlo često se razvoj te priče može prepoznati i kroz redizajn kroz koji je logotio vremenom prolazio. Isto tako, priče koje su inspirisale kreiranje logotipa brendovi nekada prepričavaju kao zanimljive anegdote, pa otud i ne čudi ako, na primer, ovog trenutka ne znate zašto se baš sirena nalazi na logotipu Starbucks kompanije i kakve veze može kafa da ima sa njom! Ali, ako Vas zanima i ta priča – pročitaćete je negde u zadnjim redovima ovog blog posta.

Logo kao ključni deo brendiranja

Kao što smo već ustanovili, logo nije samo vizuelni element – on predstavlja suštinski element u širem kontekstu brendiranja. Kroz dosledan i prepoznatljiv dizajn, logo postaje temelj brend strategije, čvrsto ukorenjujući brend u svest ciljne publike. Kroz pažljivo odabrane simbole, boje i tipografiju, logo prenosi vrednosti brenda, nastojeću u pokušaju da stvori emotivnu vezu sa korisnicima.

Unikatan dizajn omogućava brendu da se izdvoji, a kroz dosledno korišćenje logotipa na svim platformama za digitalni marketing, od web stranica do društvenih mreža, brend uspostavlja konzistentan identitet koji gradi poverenje i lojalnost potrošača. 

Koji su glavni elementi za dizajn dobrog logoa?

Kada se radi na razvoju logotipa, dobro je dublje razumeti esencijalne elemente koji utiču u velikoj meri na formiranje vizuelnog identiteta brenda i njegov dizajn, a baš o njima biće malo više reči u nastavku.

Simbolika i boje logoa za firmu

Koju simboliku logo sa sobom nosi? Zašto baš ta boja?

U suštini, simbolika i boje logotipa predstavljaju jezik kojim brend vizuelno komunicira, stvarajući priču koju brend želi da ispriča. Odabir simbola i paleta boja ne bi smeli biti slučajni jer kroz pažljivu selekciju, logotip postaje nosilac prepoznatljivosti, koji teži da bude i primećen i zapamćen.

Prepoznatljivost logoa

Nadovezujemo se na priču o prepoznatljivosti. 

Logo postaje sinonim za brend, a kod publike to utiče na postavljanje temelja prepoznatljivosti. 

Koristeći logotip na svim mogućih kanalima gde se brend promoviše, od web stranica do društvenih mreža (Facebook i Instagram stranice) – logo vremenom postaje znak raspoznavanja određenog brenda. Ovo znači da je logo primećen i zadržan u svesti publike, koja odmah pravi asocijaciju između memorisanog logotipa sa jedne strane, i brenda i njegovih proizvoda ili usluga, sa druge strane.

Prilagodljivost dizajna i varijacije

Kako online prisutnost brendova podrazumeva da se objave i materijali sa logotipom pojavljuju na različitim mestima – od mobilnih uređaja do desktop računara, od društvenih mreža do web stranica, varijacije i prilagodljivost dizajna logotipa postaje vrlo korisna. Da li se u svakoj situaciji koristi identičan logo? Ne, jer u praksi imamo varijante gde se, bilo da je reč o online ili offline formi materijala, logo prikazuje u svojoj izvornoj boji/kombinaciji boja, dok se na nekim mestima može pronaći u npr, beloj ili crnoj boji. Sve dozvoljene kombinacije definisane su u knjizi standarda, gde se pored ostalog jasno navode i šifre boja u logotipu, kao i tačni nazivi fontova. Isto tako, ako je logotip sastavljen od znaka i ispisa, negde je moguće zapaziti samo jedno – ili znak ili ispis, a opet da ne bude zabune o tome koji brend je iza tog logoa. 

Sve ovo je, naravno, jasno definisano i tačno se zna gde i kada se koristi kakva varijatna logotipa, ali baš zbog potrebe za tim varijacijama, dizajn logotipa treba da bude takav da daje mogućnost da se to i sprovodi u praksi.

Koje su glavne podvrste dizajna logotipova

Raznolikost logotipova i njihov dizajn omogućava kreativnost u izražavanju identiteta brenda. 

Tri ključne podvrste su tipografski logoti, simbolički i kombinovani, svaka od navedenih vrsta nosi specifične karakteristike i prednosti.

Tipografski

Logo za firmu može biti tipografski.

Tipografski logotipovi su temeljeni na kreativnom korišćenju tipografije kao ključnog vizuelnog elementa. Ovi logotipovi često koriste jedinstvene stilizacije slova kako bi stvorili prepoznatljiv identitet brenda. Odabir pravog fonta igra ključnu ulogu u prenošenju specifičnosti brenda, bilo da se radi o ozbiljnosti, sofisticiranosti, inovaciji ili nekoj drugoj poruci koju brend želi da pošalje. 

Tipografski pristup je efikasan kada želite naglasiti sam tekst kao ključnu komponentu vizuelnog identiteta, a ako se pitate kako to izgleda tipografski logo, setite se logotipa kompanije Coca Cola. 

Simbol 

Izrada loga za firmu može podrazumevati piktografske logotipe (ovo je drugi naziv za logo u formi simbola).

Logotipi u formi simbola koriste vizuelne simbole kako bi kroz njega predstavili identitet brenda. 

Ova podvrsta logotipa često se oslanja na simbole ili stilizovane oblike koji su direktno povezani sa vrednostima ili uslugama brenda. Snaga piktografskih logotipa leži u njihovoj sposobnosti da brzo prenesu snažne vizuelne poruke, gradeći prepoznatljivost brenda kroz jednostavan i prepoznatljiv simbol.

Primer za ovakvu vrsu logotipa je svetski poznat logotip kompanije Apple.

Kombinovani logotipi integrišu tipografske elemente (slova) i simbole kako bi stvorili jedinstven identitet. Ova podvrsta logotipa spaja snagu tipografije sa simbolima koji dodatno obogaćuju vizuelni jezik brenda. Kombinacija ova dva elementa omogućava dublju i višeslojnu komunikaciju, pružajući brendu fleksibilnost u izražavanju široke palete vrednosti i osobina. Kombinovani logotipovi postaju svestran alat za brendiranje, omogućavajući jedinstvenu i prepoznatljivu vizuelnu prisutnost, a jedan od daleko prepoznatljivih logotipa ove vrste je i logo komapnije Burger King.

Kako napraviti logo za društvene mreže?

Kreiranje logotipa prilagođenog društvenim mrežama zahteva pažljivu strategiju kako bi brend maksimalno iskoristio vizuelni prostor na platformama poput Facebooka, Instagrama, LinkedIna, TikToka i YouTuba. Ova strategija obuhvata dosta toga, ali uvek treba znati da je fokus na korisnicima društvenih mreža koji su publika brenda i sve što se radi, prevashodno bi trebalo da bude krojeno prema njihovim potrebama.

Evo nekoliko saveta koje bi bilo zgodno uzeti u obzir.

Pomenuli smo publiku koja je na društvenim mrežama, pa ćemo sada nastaviti sa savetima u tom smeru. Pre početka kreiranja logotipa i to kakav će biti dizajn za brendove koji će se reklamirati na društvenim mrežama, treba proučiti publiku, počev od njene starosti, lokacije, interesovanja, navika, vrednosti i stavova koje ona zastupa. Kakva je željena reakcija koju očekujete od publike? Odgovori na ova pitanja dovešće brendove na korak bliže ideji o tome kakav dizajn logotipa je najadekvatniji. 

Imajte na umu i to da je materijal koji se koristi za stvaranje sadržaja na društvenim mrežama uglavnom konzumiran na manjim ekranima, jer se društvenim mrežama u najvećem procentu pristupa sa mobilnih uređaja. Ovo znači da kreirani logo mora biti uočljiv na njima, pa je jasnoća u manjem formatu itekako važna za logo. 

Vektorski logo je najoptimalnija opcija jer je kvalitet jednako dobar kako u štampanoj formi, tako i u digitalnom izdanju. Primera radi, pri uvećanju za prikaz na većim štampanim površinama (kao što je bilbord) kvalitet logoa ostaje isti, ne dolazi do situacije da postoje iskrzani krajevi i mutna slika. 

Pored kvaliteta, vektorski logo je profesionalnije rešenje, uvek bio i uvek će biti. 

Svaki grafički dizajner će uvek tražiti za potrebe pripreme za štampu logotip u vektoru, a ne u rasteru, što je drugi format u kom logo može biti. Kod rastea pri zumiranju se vide oni mutni rubovi koje smo pominjali i od kojih se grafičarima ježi kosa na glavi. 

Vektorski logo se kreira u nekom od programa koji grafičari koriste u tu svrhu – primera radi, može biti  Adobe Illustrator, CorelDRAW ili Affinity Designer, a logo se isporučuje u nekom od najučestalijih formata – SVG, EPS, PNG, ili PDF. 

Njegova upotreba u fazličitim formama i bojama definisana je knjigom standarda. 

Koji su koraci u kreiranju logoa?

Logo za firmu, kao finalni produkt, podrazumeva dosta faza rada. 

Evo kako izgleda ceo postupak u praksi.

Odabir pravog dizajnera i alata

Ključni igrač u celom procesu jeste grafički dizajner, i od njega zavisi gotovo sve, pa tako i cena koja se određuje spram individualnih potreba za vaš sajt, ili bilo koju vrstu oglašavanja.

Prilikom odabira dizajnera za kreiranje logotipa, korisno je da klijent bude upoznat sa iskustvom i pređašnjim radovima grafičkog dizajnera. Sa druge strane, da bi se u celosti i na pravi način iskomunicirale ideje koje klijent i dizajner imaju – transparentna i jasna komunikacija je ključna. Ovo je nešto što se često podrazumeva, ali isto tako, nije retka pojava da usled nedovoljno precizne komunikacije dolazi do nerazumevanja. 

Dobar dizajner će se uvek potruditi da razume industriju u kojoj klijent posluje, vrednosti brenda i ciljanu publiku kako bi stvorio logotip koji se usklađuje sa vizijim brenda i poslovnim ciljevima. Isto tako, iskusni stručnjaci za dizajn znaju šta od alata treba da koriste, kao i na koji način da ideju transformišu u kvalitetan logo.

Analiza publike i konkurencije

Pre nego što se krene sa izradom logotipa, vrši se analiza publike, ali se ne zaboravalja ni konkurencija. Proučavanje konkurenata može da inspiriše, pomogne u izbegavanju klišea i da doprinese tome da logotip bude jedinstven i prepoznatljiv.

Ideje i koncepti

Faza koja se odnosi na ideje i koncepte predstavlja kreativni proces u kojem dizajner generiše različite vizuelne forme logotipa. 

Ovde se eksperimentiše sa bojama, fontovima, simbolima i različitim stilovima kako bi se stvorile različite estetske opcije. Otvoren dijalog između dizajnera i klijenta ključan je u ovoj fazi, omogućavajući prilagođavanje ideja prema povratnim informacijama i usklađivanje dizajna sa vizijom brenda.

Razvoj i testiranje

Nakon izbora određenog koncepta, dizajner prelazi na fazu razvoja i testiranja. 

Ova faza uključuje detaljno izrađivanje odabrane ideje, prilagođavanje proporcija, boja i detalja kako bi se postigao željeni estetski izgled. Testiranje obuhvata postavljanje logotipa u različite kontekste i proveru vidljivosti i prepoznatljivosti.

Finalna verzija i plasman

Kada je finalna verzija logoa odobrena – on je spreman za korišćenje. Dizajner pruža klijentu datoteke u odgovarajućim formatima i rezolucijama, kako bi klijent u budućnosti mogao bez ikakvih problema da koristi logo – za štampu, za sajt, za društvene mreže – gde god da bude bilo potrebno.

Kako da sami dizajnirate logo za firmu?


Izrada logoa za firmu može izgledati primamljivo i jednostavno, naročito ako se upoznate sa radom brojnih AI alata koji mogu dati privid da je ceo ovaj projekat više nego jednostavan. Ali, važno je naglasiti da profesionalna izrada logotipa jeste daleko pametnije rešenje.

Zašto to tvrdimo?

Iako postoje alati koji omogućavaju generisanje logotipa, bez stručnog dizajnerskog pristupa možete izložiti svoj brend riziku. 

Profesionalni dizajneri ne samo da poseduju tehničko znanje za kreiranje i dizajn  vizualno privlačnih logotipa, već i u potpunosti razumeju sve principe brendiranja. Oni znaju na koji način da analiziraju industriju u kojoj se posluje, znaju kako da prepoznaju specifičnosti publike i konkurencije kako bi stvorili jedinstven identitet koji će biti prepoznatljiv. Osim toga, stručnjaci prate aktuelne trendove i prilagođavaju dizajn prema potrebama svakog projekta, a za samo upoznavanje sa aktuelnim trendovima potrebno je vreme, ali i stručnost.

Sa druge strane, svi primamljivi alati za generisanje logotipa često nude vrlo ograničen izbor opcija i nisku prilagodljivost. Dizajniranje sopstvenog logotipa bez odgovarajućeg iskustva može rezultirati sa neusaglašenošću logoa sa vizuelnim identitetom, smanjenom prepoznatljivošću i još mnogim drugim neželjenim ishodima.

Zbog svega toga, izbor profesionalnog dizajnera obezbeđuje da se svaki vizualni element pažljivo prilagodi karakteristikama brenda. Investiranje u stručnost garantuje doslednost i kvalitet, što dugoročno donosi više koristi nego u slučaju pokušaja samostalnog dizajna

Logo za firmu je važan segment kada je prepoznavanje brenda u pitanju, pa je iz tog razloga pametno poveriti ovaj zadatak iskusnom profesionalcu. 

Srećno sa logom. Iskreno se nadamo da ćete pronaći stručnost koja je neophodna za ovaj projekat.  

U slučaju da poželite da sa nama sarađujete u vezi ovog ili nekog drugog projekta – mi smo otvoreni za nove saradnje.

Sledi obećana priča o Starbucks logotipu.

Starbucksov rodni grad je Sijetl, lučki grad čiji su žitelji više nego zaljubljeni u vodu uz koju žive. Kafa, kao i brojne vrste začina, oduvek prelazi ogromne razdaljine i baš preko vode se prevozi da bi stigla do nas. U vezi sa tim, sirene su prva asocijacija na luke, pomorce i robu koja se putem mora prevozi, a kao odraz dobrote i ljupkosti – neobična sirena sa dva repa je postala i deo logotipa ovog svetskog brenda.

Od 1971. godine sirena sa Starbucks logoa izgledala je drugačije nego što je prikazana na današnjem logotipu – imala je daleko više detalja, a logo je bio u braon boji. Prvi redizajn usledio je 1987, pa sledeći 1992, a zatim najveća promena sledi 2011 – moderniji dizajn, ali doslednost je svakako zadržana.

Često postavljana pitanja (FAQ)

Logo za firmu predstavlja simbol koji je reprezentuje i koji je kreiran sa namerom da se stvori prepoznatljivost brenda, promovišući vrednosti i viziju kompanije.

Cena dizajniranja logoa varira u zavisnosti od obima rada, specifičnih zahteva projekta, ali i iskustva dizajnera. Investiranje u dizajn može biti od par stotina do par hiljada eura, pri čemu se visokokvalitetan dizajn često smatra dugoročnim ulaganjem u prepoznatljivost brenda. 

Teoretski, to je izvodljivo zahvaljujući brojnim alatima koji na osnovu par zadatih kriterijuma mogu da generišu neka rešenja, ali se u praksi preporučuje anažovanje profesionalnih grafičkih dizajnera. Razlog za to je što profesionalni poznaju sve u vezi brendiranja i znaju šta sve dobar logo mora da ima.

Zaštita logoa je moguća putem registrovanja autorskih prava, što pravno obezbeđuje vlasništvo nad kreiranim dizajnom.

Važno je uzeti u obzir psihologiju boja, nišu poslovanja, proizvode ili usluge iza kojih stoji logo, ali ne zaboraviti i publiku kojoj se brend obraća.