Reklamiranje na Facebooku? – Vodič za 2024.

Tabela sadržaja Prikaži

Da li je reklamiranje na Facebooku u 2024-oj i dalje aktuelno? O, da! Itekako.

Razloga zašto marketari ne odustaju od Facebook reklama je mnogo, a jedan od njih je taj što je, po podacima sa sajta www.datareportal.com , Facebook (ili Meta, po novom) u julu 2023. na samom vrhu liste društvenih mreža po broju aktivnih korisnika – skoro 2,9 miliona.

U cilju da što jednostavnije objasnimo na koji način funkcioniše reklamiranje na Facebooku, ovaj vodič ćemo posvetiti detaljnom opisu funkcionisanja celog sistema – pojasnićemo sve marketing benefite promovisanja na ovoj mreži, strukturu postavke oglasa, odnosno reklama, a skrenućemo pažnju na ono šta se sme i šta se baš i ne sme pominjati na Facebooku.

Ako ste spremni, krećemo od početka sa objašnjenjem toga šta je zapravo Facebook oglašavanje.

Šta je Facebook Oglašavanje?

Facebook oglašavanje podrazumeva plasiranje oglasa i reklama na ovoj društvenoj mreži. Pri kreiranju reklamnih kampanja, kroz postavku strukture kampanje, može se birati i podešavati dosta aspekata, počev od izbora lokacija za prikaz oglasa, jezika, uređaja koji se koristi za prikaz oglasa, kao i svih detalja u vezi publike – od godina starosti, interesovanja, navika i sl.

Postoji velika sloboda u preciznom kreiranju targeta, što svakom marketaru daje priliku da kampanje u što većoj meri prilagodi različitim skupinama publike. Znamo da je personalizovan pristup u marketingu učinkovit, a u pravo je to i ovde ideja.

Šta je Facebook Kampanja?

Facebook kampanja je sistem kroz koji se oglasi i reklame postavljaju.

Kampanje mogu biti kreirane tako da ostvare određeni marketing cilj – bilo da se radi o građenju internet zajednice, povećanju saobraćaja kroz sajt, povećanju broja konverzija kroz prodati proizvod ili uslugu, broja preuzimanja aplikacije, ispunjena kontakt forma ili nečeg drugog. Po strukturi, kampanja obuhvata dva nivoa – setove oglasa i oglase, i svaki od tih nivoa zahteva određena podešavanja kako bi se, u krajnjoj liniji, dobio rezultat koji želimo da postignemo.

O svim segmentima u kampanjama (setovima oglasa i oglasima) detaljnije ćemo pisati u nastavku teksta, sada ćemo se osvrnuti na to šta je važno da imamo pre početka rada kampanje, kako bi ona ostvarila svoj puni marketing potencijal.

Šta je Facebook Pixel?

Facebook pixel je deo koda koji se koristi kako bi se sa stranica sajta prikupile korisne informacije u vezi sa posetama publike sa web-a. Pixel se kreira u Facebook Ads Manageru i tako kreiran kod se ubacuje na sajt, nakon čega postaje aktivan.

Zašto se to radi i koja je, zapravo, svrha Facebook pixela?

Facebook pixel daje podatke o internet publici koja je posetila određenu stranicu sajta, odnosno o publici koja je preduzela određenu radnju.

Primera radi, imate online prodavnicu obuće. Zahvaljujući analitici imate podatke svih onih posetilaca sajta koji su stavili proizvod u korpu, ali su iz nekog razloga odustali od kupovine. Ovo je vrlo vredan podatak!

Kada imate instaliran Facebook pixel, moći ćete kreirati publiku koja obuhvata sve one koji su u zadnjem trenutku odustali od kupovine. Ovu publiku koristite za kampanju koja će ih podsetiti da je model koji su želeli još uvek dostupan, ili im možete ponudi i popust da bi se lakše odlučili za kupovinu.

Ukratko, uz Facebook pixel imate mogućnost da budete korak bliže ka onima koji su upoznati sa brendom iza kojeg stojite, koji su čuli za Vaš proizvod ili uslugu ili koji su imali interakciju sa poslovnim društvenim mrežama Vašeg brenda.

Više o tome šta je Facebook pixel i kako radi, možete da pročitate u našem blogu gde smo detaljno obradili ovu temu. Kliknite na blog sa nazivom Šta je Facebook pixel – Vodič za 2023.

Kako pravilno podesiti Facebook Pixel?

Nakon što se kreira u Google Ads Manageru, u sekciji Events Manager, Facebook pixel je spreman za implementaciju.

Implementacija na sajt može da se radi putem plugin-a ili pak kroz korišćenje Google Tag Managera.

Sasvim je svejedno na koji način se odlučite da implementirate Facebook pixel, jer  ne postoji nikakav negativan efekat ako izaberete, primera radi, Google Tag Manager umesto plugin-a. Važno je samo da piksel bude aktivan, a to lako možete istestirati korz Google Ads Manager.

Šta je Facebook Boost?

Verovatno ste čuli za bustovanje posta.

To je izraz koji se često pominje i u nekim slučajevima je (naročito kada kompanije samostalno pokušavaju da iskoriste društvene mreže u svrhu promovisanja i reklama za proizvod) jedini vid promotivnih kampanja.

Šta je ovde važno da zapamtite? Facebook boost ne bi trebao da bude naš jedini način promovisanja. Zašto? Kada na jednoj strani imamo Facebook boost (ovo sada važi kako za Facebook mrežu, tako i za Instagram) a sa druge kreiranje kampanje kroz Facebook Manager iza koje stoje već postavljena strategija – to je kao da želimo da uporedimo nešto što jednostavno nije u istom rangu i kao takvo ni ne može da se poredi.

Pokušaj promocije kroz aplikacije (ovde mislimo na Facebook i Instagram) jeste daleko lakši, proces je krajnje jednostavan i intuitivan, ali zbog toliko uskraćenih mogućnosti u odnosu na kampanje koje se kreiraju u Ads Manageru – Facebook boost nije izbor marketara koji iza sebe imaju godine iskustva i veliki broj uspešno sprovedenih kampanja.

Šta je Facebook Ads Manager?

Sada kada znate kako postavka promocije i reklamiranje na Facebooku ne bi trebalo da izgleda, osvnućemo se na pojašnjenje u vezi sa Facebook Managerom.

Facebook Business Manager je Facebookov alat za kreiranje promotivnih kampanja i reklama i dostupan je za sve Facebook naloge. Kroz njega kreira se kompletna kampanja i on u sebi sadrži mnoštvo podešavanja koja nam pomažu da što preciznije plasiramo svoje oglase, kako na Facebooku, tako i za Instagram.

Sa jednog mesta možemo da kreiramo, menjamo i nadziremo rad ogromnog broja reklamnih grupa i oglasa.

Od čega se svaka Kampanja Sastoji?

Kako se reklamirati na Facebooku, a da to bude isplativo? Za početak, treba razumeti stukturu kampanja i segmente koji utiču na njen radi i optimizaciju.

Vrlo je lako zanemariti ili prevideti pojedinu sekciju u postavci kampanja kroz Business Manager, ne uraditi do kraja  optimizaciju oglasa ili napraviti neku drugu akciju koja kasnije otežava da se oglasi prikazuju u punom potencijalu. Zato je ovaj deo bloga važan jer skreće pažnju na to šta su ključni segmenti kampanja i kakva je njihova uloga u promociji.

Campaign Ad Level Svako reklamiranje na Facebooku, bez obzira na cilj, kreće od kreiranja nove kampanje.

Kada se otvori Facebook Business Manager, u navigacionom panelu sa leve strane istaknuto je zeleno dugme Create. Klikom na njega, započinjete sa pravljenjem nove promotivne kampanje.

Od čega se svaka Kampanja Sastoji?

Sledeći korak jeste odabir najadekvatnijeg tipa kampanje.

Odabir se vrši u skladu sa time šta se želi postići kao glavni cilj.

Shodno tome, imamo kampanje kojima se ciljevi odnose na širenje svesti o samom brendu u njegovom prisustvu na tržištu (Awareness), povećanje broja poseta na web-sajtu (Traffic), veće angažovanje publike i povećanje interakcije sa postom (Engagement), na prikupljanje novih lidova (Leads), promocije aplikacije i povećanje broja njenog preuzimanja (App promotion), ili na povećanje prodaje (Sales).

Nakon odabira tipa kampanje, vrši se izbor da li ćete kampanju postaviti manuelno ili ćete se opredeliti za postavku koja je unapred već definisana na način da kampanja dobije najbolje moguće rezultate.

Sledeći korak jeste odabir najadekvatnijeg tipa kampanje.

Kada se i to odluči, klikom na dugme Continue, nastavljamo dalje ka kreiranju sledeće faze, a to su podešavanja na nivou ad grupe.

Ad Set Level

Nivo ad grupe uključuje dosta podešavanja, pa da bi ovaj vodič bio što potpuniji, a čitaocu što jasnije kako izgleda postavka na nivou ad grupe – tekst ćemo kombinovati sa prikazima iz Business Managera.

Za početak, kod kampanja možete imati više ad grupa, a njihov broj zavisi od složenosti strategije koju ste osmislili. Kreiranje više ad grupa objašnjava se testiraranjem različitih publika, kombinacija u targetiranju i sl.

Da bi se znalo gde je šta, grupe se imenuju i na početku se imenuju i odmah potom se ubacuju elementi koji su pre pokretanja kampanje podešeni – Facebook pixel i event.

U našem slučaju, mi smo odabrali kampanju koja za cilj ima povećanje broja konverzija, a u vezi sa tim, kroz postavku ove vrste bira se i mesto gde želimo da se konverzija dogodi.

Ad Set Level

Ako smo za potrebe kampanja kreirali više event-ova ili imamo iz nekog razloga više pixela u Ads Manageru, kada biramo pixel i event, treba da imamo naviku da im proverimo ID oznake, kako bismo bili sigurni da smo u kampanji koristili baš onaj koji smo i želeli.

Sledeći korak u postavci odnosi se na visinu budžeta i vreme trajanja. Možemo da biramo koliko dana će nam kampanja trajati i da li je budžet definisan u celosti ili na dnevnom nivou.

Sledeći korak u postavci odnosi se na visinu budžeta i vreme trajanja.

Potom, sledi odabir publike kojoj ćemo oglase iz ove ad grupe da plasiramo.

Kao što smo unapred pripremili pixel i evente, unapred pripremamo i publike, shodno strategiji koju smo za ovu kampanju osmislili. Nakon izbora publike, biramo lokacije prikaza oglasa, pol i godine starosti, a opcija deteljnog targetiranja daje priliku da se obratimo pubici koja ima određena interesovanja, stil života, radne pozicije i sl.

odabir publike

Sledeći korak odnosi se na izbore mesta za prikaz oglasa. Uz ovu opciju možemo da prihvatimo preporuku da koristimo što više mesta za prikaz uz racionalnu potrošnju budžeta ili da sami odlučimo da li će naš oglas biti prikazan samo na određenim platformama i njihovim pojedinim mestima.

izbor mesta za prikaz oglasa.

Sa desne strane, možete pratiti procenjenu veličinu publike shodno izabranim mestima prikaza i procenu za dnevne rezultate takve postavke, po pitanju vidljiosti oglasa i broja ostvarenih konverzija.

Sa desne strane, možete pratiti procenjenu veličinu publike

Sa izborom ovih postavki završili smo sa nivoom ad grupe i prelazimo na podešavanja u vezi oglasa.

Ad Level

Stigli smo do podešavanja oglasa! Sve ovo što smo u prethodnim koracima uradili bila je priprema za oglas. Na nivou oglasa određujemo kako će oglas da izgleda, pripremamo linkove koje ćemo koristiti i vršimo završnu kontrolu našeg oglasa pre puštanja.

A evo i kako podešavamo oglas.

Kako pokrenuti oglas?

Imenovanje i izbor oglasa

Imenovanje oglasa je prvo što radimo kako bismo kasnije u analizama znali koji oglas je zabeležio kakav rezultat.

Nakon imenovanja oglasa sledi odabir stranica sa kojih će oglasi biti plasirani.  Obratite pažnju ukoliko imate više stranica. Razlog – dešavalo se da banke reklamiraju kafu i verujte nam, niko ne želi tako da pogreši. Zato, preporučujemo kontrolisanje svakog segmenta, od toga da li je izabrana prava stranica, preko linkova koji vode na oglasa do toga kako izgleda oglas pre odobravanja.

Kako pokrenuti oglas?

Oglas možete kreirati odmah pri postavci kampanje, a možete koristiti i neke pređašnje objave sa stranica ili oglase koji su već bili aktivni. Isto tako, možete istražiti i Creative Hub i istestirati sva predložena rešenja koja su i tamo dostupna.

Kreativa

Kreativa oglasa je srž postavke jer se ovde sklapaju svi segmenti koji čine celinu – tekstualni delovi, slike ili videi, linkovi koji vode ka oglas i najadekvatniji pozivi na akciju.

Materijal može biti u formi statične slike ili videa.

Šta je važno kod materijala koji se koristi za reklamiranje na Facebooku?

Materijal treba da bude u formatu i veličini koja je određena od strane FB. Ako je veličina fajla prevelika ili je format nepodržavajući – nećete moći da koristiti takav materijal. Zato se unapred informišite o tome šta Facebook podržava.

Link oglasa

U ovom segmentu povezujemo sve što smo do sada uradili sa prodajnom stranicom ili web-sajtom. Link koji ubacimo je vrlo važan, jer će to našoj publici biti krajnje odredište kada kliknu na oglas.

Link oglasa

Nikako ne smemo ni zanemariti sadržaj i izgled stranice na koju oglasi vode, kao ni njene funkcionalnosti – da li je pozivanje sa nje moguće, da li je omogućena kupovina ili bilo koja druga aktivnost koja se oglasom želi postići.

Vrlo važno je da link bude ispravan i da se pravilno učitava, jer ako je prisutan bilo koji error ili ako stranica nije pregledna – budžet za reklamiranje na Facebooku se samo rasipa bez ikakvog učinka.

Tracking

Sledeći segment odnosi se na to da u završnom delu podešavanja naših oglasa treba da uključimo i praćenja koja se odnose na kreirane evente, a koji nam upotpunjuju rad naših oglasa i reklama.

Tracking

Šta je sve dozvoljeno da se reklamira na Facebooku?

Facebook, kao ogromna platforma za društveno umrežavanje, nudi mnoge mogućnosti za oglašavanje proizvoda i usluga. Ipak, postoje određena pravila koja morate poštovati kako biste bili u skladu sa politikom oglašavanja na ovoj društvenoj mreži.

Kada je u pitanju oglašavanje proizvoda na Facebooku, dosta toga je moguće promovisati. Možete promovisati fizičke proizvode kao što su odeća, elektronika, knjige, ali i digitalne proizvode kao što su e-knjige, softveri ili online kursevi. Pored proizvoda, Facebook takođe omogućava oglašavanje različitih usluga. To uključuje usluge poput izrade web dizajna, pružanje konsultantskih usluga, obrazovnih programa i mnoge druge.

Iako je spektar dozvoljenih proizvoda i usluga širok, postoje i određeni proizvodi i usluge koji su zabranjeni za promovisanje na Facebooku. Ovo pravilo ima za cilj najveću moguću zaštitu korisnika mreže. Pridržavanje smernica o tome šta je dozvoljno na platformi od suštinskog je značaja kako biste izbegli sankcije i probleme sa oglašavanjem.

Šta nije dozvoljeno da se reklamira na Facebook-u?

Kada je u pitanju zabrana oglašavanja na Facebook-u i kakva reklama podleže sankcijama, postoje stroga pravila i smernice kojih se morate pridržavati kako bi se očuvao integritet platforme i zaštitili svi interesi korisnika. U skladu sa tim, Facebook strogo sankcioniše sledeće:

 • Zabranjeni sadržaj

Facebook zabranjuje promovisanje eksplicitnog i uvredljivog sadržaja. To uključuje govor mržnje, nasilje, pornografiju i bilo kakav sadržaj koji bi mogao da šteti drugima.

 • Neistinite informacije

Lažno oglašavanje ili promovisanje proizvoda i usluga sa netačnim ili obmanjujućim informacijama strogo je zabranjeno. Kod svih reklama morate biti iskreni i transparentni.

 • Politika i izbori

Facebook ima posebna pravila koja se odnose na političko oglašavanje i promociju izbora. Treba da budete u skladu sa tim smernicama kako biste mogli da pokrenete kampanju u vezi za politikom i izborima.

Kako treba da se reklamiraju proizvodi?

Došli smo do dela koji se odnosi na to kako se reklamiraju proizvodi na Facebooku. Reklamiranje proizvoda na Facebooku zahteva pažljivu strategiju kako biste privukli što veću zainteresovanost svoje publike i potencijalnih kupaca i ostvarili kontakt sa njima. Kako ćete po postići?

 • Odaberite pravu ciljnu grupu

Prva ključna stvar je odabir odgovarajuće ciljne grupe. Koristite Facebook alat za ciljanje kako biste došli do ljudi koji su najverovatnije zainteresovani za proizvode koje promovišete.

 • Kvalitetna vizualna prezentacija

Kvalitetne slike i video materijali su od suštinskog značaja. Vizualno privlačni sadržaj privući će više pažnje kod svih ljudi.

 • Jasna poruka

Vaša reklama treba da sadrži jasnu i privlačnu poruku. Recite potencijalnim kupcima šta je posebno u vezi sa Vašim proizvodom i zašto bi trebali da ga kupe.

Kako treba da se reklamiraju usluge?

Reklamiranje usluga na Facebooku može da ima za nijansu drugačiji pristup u poređenju sa promovisanjem proizvoda. Na koji način možete efikasno da sprovedete promociju usluga?

 • Istaknite koristi

Fokusirajte se na koristi koje Vaše usluge pružaju klijentima. Neka Vaša reklama naglasi kako će klijenti imati zagarantovan benefit od onoga što nudite. Ovde je, naravno, važno da sve što kažete bude apsolutno tačno, pa nemojte obećavati benefit koji se neće ostvariti.

 • Dajte dokaz svojih reči

Pokažite pozitivne recenzije, nagrade ili preporuke koje govore u prilog tome što iznosite kao činjenice. Ovakvim pristupom radite na tome da izgradite poverenje kod potencijalnih klijenata.

 • Edukujte svoju publiku

Ako usluge koje pružate zahtevaju dodatno objašnjenje – koristite Facebook mrežu i kao kanal gde edukujete svoju publiku o tome šta tačno nudite i kako mogu da se koriste Vaše usluge. Ljudi često žele da saznaju više o proizvodima i uslugama koje nudite, pa im pružite tu mogućnost kako bi se lakše odlučili na kontakt i kupovinu kod vas.

Koja je cena Facebook Oglašavanja?

Cena Facebook oglašavanja zavisi od više faktora i baš iz tog razloga nije moguće dati precizan odgovor na ovo pitanje.

Postoje velike razlike u cenama po kliku od lokacije do lokacije, pa tako za isti vid kampanje cena klika ili postignute konverzije neće biti ista u Srbiji i u Americi. Niše poslovanja takođe prave razliku u oglašavanju, ali i dužina trajanja same kampanje može da bude razlog povećanja cene klika ili konvezije. U praksi je vrlo čest slučaj da kampanja koja je aktivna već duži period počne da isporučuje rezultate po skupljim cenama. Ako se nešto ne preduzme – tada oglašavanje na Facebooku postaje skuplje. Pore navedenih slučajeva, imajte na umu da svaka kampanja ima svoj cilj kojem je njeno vođenje namenjeno, a shodno tome, ima razlika i u cenama koje se plaćaju za postizanje tih ciljeva, bilo da je reč o prodaji, novom leadu, rastu zajednice pratilaca, povećanju saobraćaja web-sajta ili nečemu drugom.

Koje su česte greške koje se prave prilikom Facebook oglašavanja?

Kada se približite na korak bliže sistemu rada Facebook oglašavanja, izgleda kao da su mogućnosti beskrajne. Međutim, kao i u svakoj oblasti, postoje izazovi na koje ćete sigurno nailaziti.

Da biste ostvarili uspeh na ovoj platformi, važno je da budete svesni uobičajenih grešaka koje mnogi oglašivači često prave. Pravilno razumevanje ovih grešaka i kako da ih izbegnete ključno je za efikasno oglašavanje na Facebooku. U nastavku ćemo navesti nekoliko čestih grešaka koje se javljaju u oglašavanju i daćemo Vam savete kako mogu da se izbegnu.

Greška #1: Neadekvatno targetiranje publike

Jedna od najčešćih grešaka koja se javlja u promovisanju je neadekvatno targetiranje publike. Oglašivači ponekad žele da oglasi budu viđeni od što većeg broja ljudi i iz tog razloga postave oglase koji nisu usko targetirani, što može dovesti do toga da oglasi budu prikazani i nedovoljno zainteresovanoj publici.

Rešenje – Umesto toga, pažljivo definišite svoju ciljnu grupu. Koristite precizno kreirane publike kako biste identifikovali specifične demografske karakteristike, interesovanja i ponašanje Vaše publike. To će pomoći da učinak kampanje bude dosta bolji.

Greška #2: Nedovoljno dobar materijal

Nedovoljno dobar tekst oglasa, nekvalitetni vizuali ili loš video materijal može biti poguban za performanse oglasa. Neprivlačni ili niskokvalitetni materijali mogu odbiti potencijalne kupce i kampanji napraviti više štete nego koristi.

Rešenje – Investirajte vreme i resurse u stvaranje kvalitetnih slika, video materijala i kvalitetnog teksta oglasa. Sadržaj koji privlači pažnju i poboljšava šanse za konverziju je interesantan, kvalitetan i, ono što je vrlo važno, sa gramatički ispravnim tekstom.

Greška #3: Ignorisanje analitike

Ignorisanje analitike znači da ne znate šta funkcioniše, a šta ne. Zvuči neverovatno, ali oglašivači često ne prate i ne analiziraju rezultate kampanje, a to nikako ne može da dovede do dobrog rezultata.

Rešenje – Redovno pratite analitiku kampanja. Analizirajte ključne metrike kao što su broj klikova, konverzija, trošak po konverziji i drugi pokazatelji. Na osnovu ovih informacija, prilagodite svoju strategiju oglašavanja kako biste postizali što bolje rezultate i došli do pravih ljudi zainteresovanih za ono što nudite.

Greška #4: Neefikasno budžetiranje

Postavljanje neadekvatnog budžeta može ograničiti performanse kampanja. Previsok budžet može dovesti do nepotrebnih troškova, dok premali budžet može sprečiti kampanju da ostvari svoj puni potencijal.

Rešenje – Postavite realan budžet koji prati ciljeve i očekivanja. Ovo je greška koja se predupređuje isključivo znanjem i iskustvom, jer upravljanje budžetom za promocije ponekada zna biti izazovno.

Koji su saveti za uspešno oglašavanje?

Kada se bavite Facebook oglašavanjem, ključno je imati jasnu strategiju kako biste postigli uspeh. Facebook je moćna platforma koja nudi brojne alate i mogućnosti, ali kako biste iskoristili pun potencijal, važno je slediti određene smernice i savete.

U nastavku ćemo istražiti sedam ključnih saveta za uspešno oglašavanje na Facebooku i saznati kako ih primeniti na promotivnim kampanjama.

Savet #1: Postavite jasne ciljeve

Prvi korak ka uspešnom oglašavanju na Facebooku je postavljanje jasnih ciljeva. Pitajte se šta želite postići sa promotivnom kampanjom – da li želite povećati svest o brendu, generisati više prodaje ili prikupiti kontakte za buduće marketing aktivnosti?

Savet #2: Testirajte različite oglase

Jedna od prednosti Facebooka je mogućnost (relativno jednostavnog) testiranja različitih oglasa. Ne ograničavajte se na jedan format ili jednu promotivnu poruku. Umesto toga, isprobajte različite kombinacije slika, naslova, teksta i poziva na akciju (CTA) kako biste saznali koji faktori privlače najbolje rezultate.

Savet #3: Budite dosledni

Doslednost je ključ uspeha u oglašavanju na Facebooku. Održavanje doslednosti u brendiranju, tonu komunikacije i vizualnom identitetu pomaže da izgradite prepoznatljivost i poverenje kod publike. Vaši oglasi trebaju da podržavaju vrednosti i misiju brenda.

Savet #4: Pratite konkurenciju

Analiziranje konkurencije može pružiti dragocene uvide. Proučite kako se konkurenti vode reklamiranje  na Facebooku i šta rade dobro. Ovakav pristuo pomaže da identifikujete prilike za poboljšanje i razvoj sopstvene strategije, što je uvek dobra stvar, zar ne?

Savet #5: Edukujte se

Digitalni marketing se brzo razvija, a Facebook konstantno menja svoje algoritme i pravila oglašavanja. Stoga je važno da ostanete informisani i da se edukujete o najnovijim trendovima i promenama. Pratite blogove, webinare i kurseve na ovu temu kako biste uvek bili u toku.

Savet #6: Komunicirajte sa publikom

Facebook nije samo platforma za oglašavanje, već i za interakciju sa publikom. Odgovarajte na komentare, poruke i povratne informacije. Ovo pomaže da izgradite odnos sa publikom i da im date do znanja da ste brend koji ceni mišljenje koje su podelili sa Vama.

Savet #7: Praćenje rezultata i optimizacija

Nakon što pokrenete kampanju, ne zaboravite na praćenje rezultata i optimizaciju. Redovno analizirajte rezultate kampanje i pravite promene ako je to potrebno, i prilagodite svoju strategiju na osnovu podataka o performansama kako biste postigli još bolje rezultate.

Kako analizirati rezultate kampanja?

Analiziranje rezultata kampanja na Facebooku ključno je za efikasno oglašavanje. Bez dubokog razumevanja kako kampanje funkcionišu i kakav je ostvaren učinak, teško se mogu donositi odluke o tome kako unaprediti svoju strategiju i postići bolje rezultate.

Evo nekoliko koraka i pristupa kako analizirati rezultate kampanja na Facebooku:

1. Definisanje ključnih metrika

Prvi korak u analizi rezultata je identifikacija ključnih metrika koje želite pratiti. Ove metrike će varirati u zavisnosti od ciljeva kampanja koje se vode, ali neki od uobičajenih pokazatelja uključuju:

Broj klikova (Click-Through Rate – CTR) – Ova metrika meri koliko često su korisnici kliknuli na plasirane oglase. Viši CTR ukazuje na efikasnije oglase.

Konverzije – Ovde možete pratiti broj izvršenih željenih akcija koje su definisane kao konverzije, nakon što je oglas prikazan. Konverzija može da podrazumeva kupovinu proizvoda, prijavu na newsletter ili ostvaren telefonski poziv.

Trošak po konverziji (Cost per Conversion) – Ova metrika meri koliko ste novca potrošili da biste postigli jednu konverziju. Niža cena konverzije je uvek dobra vest i ukazuje na efikasniju kampanju.

Impresije – Impresije govore o tome koliko puta je oglas prikazan korisnicima. Ova metrika može pomoći u proceni vidljivosti oglasima.

ROI (Return on Investment) – ROI meri koliko ste novca zaradili u odnosu na uloženi budžet za oglašavanje. Ovo je ključna metrika za procenu profitabilnosti u kampanjama.

2. Praćenje i analiziranje podataka

Nakon što ste izabrali da pratite bitne metrike, pratite ih tokom trajanja vaših kampanja. Facebook Ads Manager nudi detaljne informacije o performansama oglasa, uključujući demografske podatke o publici, vreme prikazivanja oglasa i uređaje koje koriste korisnici.

Analizirajte ove podatke kako biste identifikovali kretanje učinka promocija. Proučite koji oglasi imaju najbolje rezultate i koji su manje efikasni. Obratite pažnju na promene tokom vremena, kao što su sezonski faktori ili događaji koji mogu uticati na performanse kampanje, a sve što se pokaže kao neefikasno – pauzirajte.

3. A/B testiranje

A/B testiranje je koristan način za analizu rezultata postavljenih reklama. Ovaj pristup podrazumeva kreiranje više verzija oglasa sa različitim varijablama, kao što su slike, naslovi ili pozivi na akciju, i testiranje koje verzije donose bolje performanse.

Odgovarajući na pitanja poput „Koji naslov generiše više klikova?“ ili „Koja slika donosi više konverzija?“ možete prilagoditi svoje oglase u skladu sa preferencijama publike.

4. Pravljenje plana optimizacije

Na osnovu analize podataka, napravite akcioni plan za optimizaciju kampanje. To može uključivati:

 • Prilagođavanje budžeta na osnovu oglasa koji donose najbolje rezultate.
 • Izmena oglasa koji se nisu pokazali toliko dobro kako biste poboljšali njihovu efikasnost.
 • Prilagođavanje ciljne grupe na osnovu demografskih podataka i ponašanja korisnika.
 • Testiranje različitih poziva na akciju kako biste poboljšali konverzije.

5. Praćenje i optimizacija kampanja tokom vremena

Analiza rezultata nije jednokratan proces. Treba redovno pratiti performanse tokom vremena i unositi kontinuirane promene kako biste postigli najbolje rezultate, a Facebookove alate za automatizaciju i optimizaciju možete koristiti kako biste olakšali ovaj proces.

Koji su benefiti oglašavanja na Facebooku?

Oglašavanje na Facebooku donosi mnoge prednosti i koristi koje mogu znatno doprineti razvoju poslovanja i brenda. Ova platforma nije samo mesto gde možete promovisati svoje proizvode i usluge, već je i alat koji omogućava da se direktno povežete sa svojom publikom širom sveta.

U nastavku, pišemo o tri ključna benefita oglašavanja na Facebooku.

Ovi benefiti su osnova za razumevanje celog koncepta kako se reklamirati na Facebooku i zašto mnoge kompanije i preduzetnici biraju ovu platformu kao svoj glavni alat za digitalno oglašavanje.

Merljivost rezultata

Reklamiranje na Facebooku, ali i generalno digitalni marketing, je merljivo. Dakle, sve možete da proanalizirate jer su podaci o svakoj metrici u kampanjama dostupni. Možete ih upoređivati, analizirati, pa nakon toga menjati i testirati.

Precizno ciljanje

Možete precizno odabrati ciljnu grupu na osnovu demografskih podataka, interesovanja i ponašanja korisnika.

Raznoliki formati oglasa

Facebook nudi različite formate oglasa, uključujući slike, video materijale i story objave, što oglašivačima omogućava da kreativno osmisle kampanje i da plasiraju oglase u velikom broju formata.

Nekada story format bolje konvertuje od običnog formata za story, pa zato treba sve istestirati.

Integracija Facebooka i Instagrama

Ako želite da vaše reklane dosegnu širu publiku i ostvare bolje rezultate, povezivanje Facebooka i Instagrama je odličan korak. Ove dve platforme su blisko povezane, jer Facebook poseduje Instagram, što omogućava marketarima da koriste obe mreže kako bi stigli do svoje ciljne publike i promovisali proizvod ili usluge kod većeg broja ljudi.

Pre nego što započnete svoje kampanje, važno je da integrišete svoje Facebook stranice i Instagram profile. Ovo će vam omogućiti da lako delite sadržaj između ove dve platforme.

 Na Facebook Ads Manager-u, možete jednostavno izabrati ciljanje publike, budžet i kreativne elemente za oglas i odabrati da se prikaže i na Instagramu. Ovo čini kampanju jednostavnijom i efikasnijom, jer možete da iskoristite iste oglase na obe mreže.

Instagram Story oglasi su odličan način da privučete pažnju korisnika. Kroz Facebook Ads Manager, možete da kreirate Story oglase koji će se prikazivati korisnicima dok pregledaju Instagram priče. Ovi oglasi su interaktivni i privlačni, što ih čini odličnim za angažovanje internet publike. Pristupite korisnicima kroz Instagram i Facebook istovremeno, jer tako zahvatate veći tržišni kolač kroz svoje marketing aktivnosti.

Koje važne linkove treba da pročitam?


Kako biste bolje razumeli pravila i smernice za reklamiranje na Facebooku, trebali biste da uvek imate naviku čitanja informacija sa proverenih izvora. Koji izvori su provereni?

Uvek ćete najsigurnije informacije o zadnjim izmenama ili o funkcionisanju bilo kog segmenta unutar Facebook kampanja pronaći na zvaničnom Facebookovom sajtu, a link https://www.facebook.com/help Vas vodi baš tamo.

Klikom na dati link, otvoriće se prozor sa segmentima kao što su podešavanja u vezi samog oglašivačkog naloga, privatnosti, stranica i sl. Birajte najsrodnije teme i na jednom mestu pronaći ćete odgovore na svako svoje pitanje.

Šta ako želim da neko drugi vodi moje oglašavanje?

Ako ste prepoznali da vođenje Facebook promocija zahteva specijalizovane veštine i resurse koje trenutno nemate na raspolaganju – postoji nekoliko opcija koje možete razmotriti kako bi promocija na ovoj mreži bila efikasna.

Jedna od najefikasnijih opcija je angažovanje agencije za digitalni marketing. Evo nekoliko razloga zašto:

1. Stručnost i iskustvo

Agencije okupljaju više stručnjaka sa dubokim poznavanjem digitalnog marketinga i oglašavanja na Facebooku. Imaju iskustvo u radu sa različitim klijentima i različitim industrijama, što im omogućava da prilagode strategiju svakom biznisu.

2. Pristup naprednim alatima

Agencije često imaju pristup naprednim alatima i resursima koji pojedinci ili manje kompanije možda nemaju. To uključuje pristup marketinškim platformama, analitičkim alatima i softverima za praćenje performansi kampanja.

3. Timski rad

Timski rad je ključni faktor u agencijama. Različiti članovi tima doprinose različitim aspektima kampanje, uključujući dizajn, pisanje oglasa, analizu podataka i strategiju. Ovo omogućava holistički pristup oglašavanju, i svakako – bolje rezultate.

4. Održavanje ažuriranosti

Facebook često menja svoje algoritme i pravila oglašavanja. Agencije su obaveštene o najnovijim promenama i mogu brzo prilagoditi kampanju kako bi sve ostalo u skladu sa najnovijim zahtevima platforme.

5. Analiza i optimizacija

Agencije imaju iskustvo u analizi rezultata kampanja i brzo prepoznaju šta funkcioniše, a šta ne. Redovno prate performanse kampanje i prilagođavaju strategiju kako bi postigli najbolje rezultate.

Imajući na umu njihovo stručno znanje, resurse i iskustvo, agencija može pružiti neuporedivo bolje rezultate u poređenju sa samostalnim freelancerima ili opcije da unutar svoje kompanije zaposlite jednu ili više osoba koje će pokušati da obavljaju sve poslove u vezi reklamiranja na Facebooku. Freelancer-i često nude konkurentske cene i fleksibilnost u radu. Međutim, važno je napomenuti da pojedinci možda neće imati isti nivo resursa i stručnosti kao agencije.

Druga opcija je zapošljavanje osobe ili tima unutar Vaše kompanije koji će biti odgovoran za oglašavanje na Facebooku. Ovo može biti dobar izbor ako želite potpunu kontrolu nad procesom i konstantan nadzor nad kampanjama. Ali, ovakav pristup može biti skup jer zahteva vreme i obuke za zaposlene.

Zato, mudro se odlučite za ono što je najisplativije na duge staze i za ono što donosi najbolji rezultat Vašem poslovanju.

Zaključak

Verujemo da smo uspeli da kroz ovaj vodič do detalja objasnimo kako se reklamirati na Facebooku, a da to bude efikasno i isplativo.

Facebook oglašavanje je moćan način za doneti brojne koristi poslovanju ili brendu. Kroz ovaj članak, istražili smo mnoge aspekte oglašavanja na Facebooku, uključujući šta je dozvoljeno i šta nije, kako pravilno reklamirati proizvode i usluge, cene oglašavanja i česte greške koje treba izbegavati.

Kroz analizu rezultata kampanje, naglasili smo važnost praćenja i optimizacije, kako bi se postigli najbolji mogući rezultati. Nadamo se da će Vam dati saveti biti korisni, i da ste kroz tekst uspeli da steknete jasan uvid u to kako funkcioniše ovaj vid promocije na društvenim mrežama.

O nama

Kao što smo se predano posvetili pisanju ovog vodiča da bismo preneli korisne informacije, tako smo predani i u svim poslovima koji se odnose na reklamiranje na Facebooku.

Ako odaberete da nam poklonite svoje poverenje, Holistic Digital Solutions biće Vaš partner do boljeg nastupa na društvenim mrežama i do odličnog poslovnog rezultata.

Zašto ovo tvrdimo?

Naš tim donosi sprovodi napredne strategije koje ne samo da optimizuju vašu kampanju i pomažu da postignete izvanredne rezultate, bez obzira na nišu u kojoj poslujete. U saradnji sa nama, bićete oslobađeni stresa, a mi se već radujemo saradnji!

Često Postavljena Pitanja (Frequently Asked Questions)

Facebook oglašavanje je promovisanje proizvoda, usluga ili brenda putem Facebook platforme. To uključuje postavljanje glasa koji se prikazuju korisnicima na osnovu njihovih demografskih podataka, interesovanja i drugih odabranih kriterijuma.

Facebook kampanja je konstrukcija sa jasno definisanim ciljem, koja sadrži oglasne grupe i oglase koji se plasiraju na Facebooku.

Facebook pixel je mali komad koda koji se postavlja na veb stranici i omogućava praćenje ponašanja posetilaca web-sajta.

Da biste pravilno podesili Facebook pixel, pratite korake koji su naznačeni kroz Facebook Ads Manager.

Facebook Boost je vrlo bazičan način promovisanja vaših objava na Facebook stranici kako biste povećali njihovu vidljivost.

Facebook Ads Manager omogućava kreiranje, upravljanje i praćenje Facebook oglasa.

Svaka Facebook kampanja sastoji se od oglasnih grupa i oglasa.

Campaign Ad Level je nivo na kojem se bira cilj i postavka kampanje kroz Facebook Ads Manager.

Ad Set Level je nivo na kojem definišete konkretne oglasne grupe unutar kampanja. Ovde se biraju publike i budžet za svaki set oglasa.

Ad Level j nivo Facebook oglasa, gde se kreiraju i prilagođavaju pojedinačni oglasi tako što se postavljaju tekstualni delovi oglasa, kreativa i linkovi koji povezuju oglas sa željenom web stranicom.

Da biste pokrenuli oglas na Facebooku, koristite Facebook Ads Manager i kroz njegova podešavanja kreira se kampanja.

Dozvoljeno je reklamiranje različitih proizvoda i usluga koji su u skladu sa Facebookovim smernicama i pravilima oglašavanja.

Facebook zabranjuje reklamiranje ilegalnih proizvoda ili usluga, kao i oglase koji promovišu nasilje, diskriminaciju, mržnju ili neprikladni sadržaj.

Proizvode treba reklamirati na način da se promocija postavlja tako da oglasi ističu prednosti proizvoda i da budu predstavljeni na način koji je publici zanimljiv.

Usluge treba reklamirati naglašavajući njihove benefite i rešenja koje pružaju za koje je najveći broj ljudi zainteresovan.

Cena Facebook oglašavanja varira u zavisnosti od mnogo faktora, uključujući ciljeve kampanje, konkurenciju i geografsko područje gde se oglasi plasiraju.

Česte greške uključuju ciljanje neodgovarajuće ciljne grupe, nedostatak optimizacije kampanje, neprecizne pozive na akciju i neprikladan budžet za ciljeve kampanje.

Saveti za uspešno oglašavanje uključuju postavljanje jasnih ciljeva, testiranje različitih oglasa, praćenje rezultata, prilagođavanje strategije i redovnu optimizaciju kampanja.

Rezultate kampanje analizirate kroz praćenje ključnih metrika kao što su CTR, konverzije, trošak po konverziji i ROI. Koristite Facebook Ads Manager ili druge analitičke alate za dublju analizu.

Benefit oglašavanja na Facebooku uključuje povećanu vidljivost oglasa i njegovo plasiranje precizno targetiranoj grupi ljudi, praćenje i merljivost rezultata.

Važni linkovi uključuju Facebook smernice za oglašavanje i relevantne blogove i članke o digitalnom oglašavanju.

Ako želite da neko drugi vodi oglašavanje Vašeg poslovanja, možete angažovati freelancera, zaposliti internog stručnjaka ili angažovati agenciju za digitalni marketing, što se u praksi i pokazuje kao najbolje rešenje.