Šta su web-aplikacije i čemu sve služe?

Nema sumnje da je razvoj tehnologije uneo i popriličnu dozu zbunjenosti u vezi toga šta je šta i šta na koji način funkcioniše. Naročito kod ljudi kojima IT sektor nije srodan.

Ovo je sasvim u redu, ni ne treba se opterećivati stvarima koje nisu predmet našeg interesovanja, ali ako ste vlasnik biznisa ili planirate da pokrenete poslovanje – onda znajte da ne možete dugo da izbegavate te programerske novotarije.

Zato, treba biti informisan, što ćete svakako i biti ako pročitate ovaj blog članak do kraja.

Tek toliko da znate osnovne razlike među pojmovima, koje mogućnosti možete da iskoristite i sve benefite koji idu uz njih. Znanje će poslužiti da sutra što preciznije objasnite svoje ideje i zahteve agenciji sa kojom budete sarađivati i koja će biti odgovorna za internet nastup i razvoj Vašeg posla.

Sa namerom da u što je moguće većoj meri olakšamo svim preduzetnicima razumevanje nekih usko stručnih pojmova, rešili smo da pišemo na temu web-aplikacija.

Šta su web-aplikacije? Zbog čega su korisne? Kako web-aplikacije mogu da dovedu do većeg profita? Je li web-aplikacija isto što i mobilna i ako nije – gde je razlika?

Na ova i još mnoga druga pitanja slede odgovori u što jasnijoj i sažetijoj formi, tako da Vam čitanje ovog podužeg teksta uopšte neće teško pasti.

Koje su razlike između web-sajta i web-aplikacija?

Kao što je red – krećemo sa objašnjenjem od samom početka. Definisaćemo osnovnu razliku između web-sajta i web-aplikacije.

Šta je web-sajt?

Web-sajt je digitalna vizitkarta kompanije, organizacije ili pojedinca, putem koje se dele sve važne poslovne informacije. Po definiciji, web-sajt podrazumeva više web-stranica koje su grupisane u jednu celinu i smeštene na jednom domenu. U pogledu funkcije koju obavlja, internet sajt može biti informativan, ekukativan ili prodajni, a zahvaljujući naprednim tehnologijama, sajtovi imaju integrisane brojne funkcije koje posetiocima olakšavaju pretragu ili kupovinu.

Šta je web-aplikacija?

Za razliku od običnog internet sajta, web-aplikacija korisniku često nudi više funkcija i mogućnosti.

Web-aplikacije funkcionišu kao samostalni softveri koji korisnika ne uslovljava sa preuzimanjem aplikacije putem prodavnice za Android i iOS. Nije retka situacija da je za korišćenje ovakvih aplikacija potrebno kreiranje naloga, što korisniku može da utiče na personalizaciju iskustva u skladu sa njegovim potrebama.

Koje vrste web-aplikacija postoje?

Postoji više vrsta web-aplikacija koje se po svojim funkcionalnostima međusobno razlikuju. Evo i po čemu.

Statičke web-aplikacije

Ono što je karakteristično za statičke web-aplikacije jeste činjenica da samo programeri, administratori, urednici sadržaja i druga lica sa ovlašćenjem mogu da vrše bilo koji vid izmena u sadržaju – bilo da se radi o menjanju ili nadograđivanju aplikacije.

Ove aplikacije se obično koriste za jasno predstavljanje određenih informacija koje se ne menjanju toliko često. Ne poseduju previše interaktivnih dodataka, a njihov jednostavan dizajn omogućava da učitavanje bude brzo i bez čekanja.

Dinamičke web-aplikacije

Za razliku od statičkih web-aplikacije, dinamičke web-aplikacije karakteriše to što njihov sadržaj zavisi od interakcije sa korisnicima, a to znači da se delovi takvih stranica menjaju u skladu sa zahtevom koji klijent prosledi, a server realizuje.

CMS web-aplikacije

CMS (Content Management System) web-aplikacije omogućavaju korisnicima da lako manipulišu sadržajem svoje web-stranice, a da pritom ne poseduju visokostručno programersko znanje.

Poznatije CMS web-aplikacije su WordPress, Drupal, Joomla, Magento, Shopfy, Wix. Načešće korišćene u našem okruženju su WordPress, Shopify i Wix.

Single Page Applications (SPA)

Single Page Applications (SPA) funkcionišu po principu učitavanja samo jedne HTML stranice, dok se dinamički menja sadržaj tokom interakcije korisnika. Svakodnevno koristimo servise kao što su Gmail, Facebook ili Twitter, a upravo su oni primeri nekih od web-aplikacija ove vrste. Za izradu single page aplikacije u radu se koriste napredne tehnologije kao što su JavaScript, Angular ili React.

Multiple Page Web-Applications

Multiple Page web-aplikacije karakteriše to što se za svaku funkcionalnost kreiraju zasebne HTML stranice, pa kada korisnik želi da obavi određenu radnju, tada se cela stranica ponovo učita. Ova vrsta web-aplikacije se često koristi u projektima sa jasnom strukturom i odvojenim sekcijama, gde je svaka stranica posvećena određenoj svrsi, a najbolji primer iz prakse za multiple page web-aplikaciju jesu eBay ili Amazon.

Portal web-aplikacije

Ovo je vrsta web-aplikacija gde se integrišu različiti izvori informacija na jednom mestu, objedinjujući vesti, elektronsku poštu i neke druge mogućnosti.

Progressive Web-Apps (PWA)

Progressive web su aplikacije koje su kreirane korišćenjem tehnologija web-platforme, ali pružaju korisničko iskustvo slično onome koje se očekuje od aplikacija specifičnih za određenu platformu. Primer za ove aplikacije su Telegram, TikTok i Spotify.

E-trgovina i online servisi

Web-aplikacije koje su namenjene za e-trgovinu svoj najveći benefit imaju u tome što omogućavaju bezbednu i laku kupovinu, bez obzira na trenutnu lokaciju kupca ili radno vreme. Kada je reč o online servisima, kao što su, primera radi, streaming platforme, one korisnicima obezbeđuju pristup različitim sadržajima koji mogu biti muzičke, edukativne ili neke druge prirode.

Rich intent web-aplikacije


Rich intent web-aplikacije predstavljaju vrstu web-aplikacije koja se ističe po svojoj sposobnosti da pruži još personalizovanije iskustvo korisnicima, koristeći se naprednim interaktivnim elementima. Ove aplikacije često koriste kompleksne algoritme analize podataka i veštačke inteligencije kako bi predvidele potrebe korisnika i odgovorile na njih.

Animated web-aplikacije

Ova vrsta aplikacija izdvaja se po tome što se kod njih koriste animacije kako bi se poboljšalo celokupno korisničko iskustvo. Animacije pružaju dinamičnost i atraktivnost za sve stranice, a i interesantne su korisnicima kada su lepo uklopljene.

Pogledajte kako izgleda naš favorit https://www.marieweber.fr/en/

Koje su glavne prednosti korišćenja web-aplikacija?

Kroz ovaj deo blog članka, dotaći ćemo se prednosti koje sa sobom nose web-aplikacije, iz ugla korisnika.

Pristupačnost

Glavna dobra strana je to što se aplikacijama, a samim tim i sadržaju na aplikaciji, može pristupiti bez obzira na vrstu uređaja koji korisnik ima. Ovo znači da svako može da bude korisnik web-aplikacije, a to je usko vezano i sa time što su web-aplikacije i praktične za korišćenje, što je druga njihova prednost.

Praktičnost

Znate za one situacije kada je potrebno instalirati aplikaciju na uređaj, kako biste mogli da je koristite? E, to nije slučaj sa web-aplikacijama.

Za njihovo korišćenje nije potrebno nikakvo preuzimanje sa Google Play ili App Store, već im korisnici odmah mogu pristupiti.

Brzina i performanse

Kada je reč o dobrom korisničkom iskustva, brzo učitavanje i dobre performanse spadaju među bitne faktore. Kod dobre web-aplikacije, brz odziv i optimizovane performanse  su ključni. Zato sve veći broj online biznisa nastoji da približi svoje usluge, proizvode i robu i stupi u kontakt sa mušterijama  kroz web-aplikacije.

Interaktivnost

Kroz korišćenje web-aplikacija, korisnici imaju priliku da sami biraju sadržaj i pojedine funkcionalnosti koje aplikacija nudi. Sve ovo ide u prilog tome da klijent sam manipuliše sa njima.

Skalabilnost

Ova karakteristika web-aplikacija odnosi se na to da se sve može bez problema prilagoditi velikom broju korisnika ili pak, obimu podataka koji je u njih integrisan, a to je vrlo bitno za poslovne aplikacije koje  treba da su uvek u prilici da isprate promene koje se dešavaju u poslu.

Jednostavno ažuriranje

Jednostavno ažuriranje je olakšano jer se promene mogu primenjivati centralizovano na serveru. Korisnici automatski pristupaju ažuriranoj verziji aplikacije bez potrebe za ručnim preuzimanjem ili instalacijom. Ova prednost osigurava da korisnici uvek koriste najnoviju i najsigurniju verziju aplikacije.

Koje tehnologije se najviše koriste za izradu web-aplikacija?

Sledi deo koji se odnosi na temu tehnologija na kojima je kreiran najveći broj web-aplikacija.

HTML, CSS i JavaScript

Ovaj trojac čini osnovu za dobar deo web-aplikacija koje postoje ili sa kojima ste i sami dolazili u dodir. Međusobnim dopunjavanjem, HTML, CSS i Java Script kreiraju zaokruženu celinu stvarajući funkcionalan proizvod – kroz HTML definiše se struktura stranica, CSS je zadužen za stil i izgled web-aplikacije, a JavaScript omogućava interaktivno korišćenje aplikacije. Ove tehnologije omogućavaju izradu responsivnih, vizualno privlačnih i funkcionalnih web-aplikacija koje se lako prilagođavaju potrebama korisnika.

PHP

PHP se često koristi uz malopre pomenuti trojac kojeg čine HTML, CSS i JavaScript. Njegov doprinos je u kreiranju dinamičkih i interaktivnih aplikacija, a kada se šalju mejlovi, popunjavaju online obrazci ili se prihvataju kolačići (cookies) sa raznih internet sajtova – tada je u pozadini svega PHP.

Frontend framework (Angular, React, Vue)

Frontend frejmvorkovi poput Angulara, Reacta i frejmvorka Vue važe za moćne elemente koji se koriste pri efikasnim izradama korisničkog interfejsa. Angular, razvijen od strane kompanije Google, sa sobom nosi dosta opcija za izradu kompletnog i funkcionalnog rešenja, dok React, podržan od strane Facebooka, zadužen za brzinu i jednostavnost koja je važna pri oceni korisničkog iskustva. Sa druge strane, Vue se ističe po svojoj lakoj integraciji i jednostavnosti korišćenja.

Backend framework (Node, Python, Ruby, Java…)

Izbor između ovih backend frejmorkova zavisi od specifičnih zahteva projekta. U nizu popularnih izbora, Node.js, Python, Ruby, i Java su istaknuti zbog svojih jedinstvenih karakteristika i svestranosti.

Node.js je odličan za real-time aplikacije, Python nudi svestranost, dok je Ruby efikasan za brz razvoj. Svi ovi alati doprinose stvaranju stabilnih, sigurnih i pouzdanih backend rešenja koja se odlikuju visokim performansama.

Baze podataka (MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQLite)

Još jedan od vitalnijih elemenata svake web-aplikacije su baze podataka, koje ne samo da efikasno upravljaju podacima, već i zadovoljavaju najviše standarde performansi, bezbednosti i skalabilnosti.

MySQL se često koristi u okruženjima gde je naglasak na brzini i jednostavnosti, dok PostgreSQL nudi dodatnu snagu i fleksibilnost. MongoDB predstavlja lidera u domenu NoSQL baza podataka, pružajući fleksibilnost koja je posebno korisna za rad sa nestrukturiranim podacima i posebno je popularan u kontekstu agilnog razvoja i situacija gde se podaci često menjaju ili proširuju.

SQLite se često koristi za manje projekte ili aplikacije koje zahtevaju jednostavno skladištenje podataka. SQLite ne zahteva poseban server, što olakšava implementaciju i održavanje, naročito u situacijama gde je potrebna lokalna baza podataka.

Koji su primeri web-aplikacija?

Primeri iz prakse za pojedine web-aplikacije su najjednostavniji put ka razumevanju ove tematike. Sigurni smo da ste za većinu čuli i da ste ih više puta koristili.

E-trgovina – primeri

Šta su web-aplikacije u sektoru e-trgovine? Prvi svetski primer koji nam pada na pamet jeste svakako Amazon. On važi kao sinonim za online kupovinu u svetu, poseduje ogroman broj proizvoda, ali i usluge, a njegova efikasna logistika i pristup potrošačima svrstava ga u giganta koji dominira globalnim tržištem online trgovine.

Uz Amazon, Alibaba i eBay su još dva primera svetski poznatih web-aplikacija koje imaju izuzetnu dominaciju kada je niša e-trgovine u pitanju.

Fun fact – kompanija Amazon je svoje ime odabrala kao asocijaciju na reku u Južnoj Americi, jer su imali na umu da publici metaforički prenesu koliko je njihov asortiman knjiga bogat.

Socijalne mreže – primeri

Svi smo upoznati sa radom Facebooka, Instagrama i LinkedIna, zar ne?

Ove tri mreže važe za najpoznatije primere kako to u praksi web-aplikacije izgledaju i šta sve mogu da pruže svojim korisnicima. Konkretno, namena i funkcionalnosti navedenih mreža imaju međusobne različitosti, ali ono što im je zajedničko jeste stavljanje korisničkog iskustva na prvo mesto.

Fun fact – Žene više koriste Facebook nego muškarci.

Edukacione platforme – primeri

Ulaganje u znanje je uvek bilo isplativo, pa je to razlog što imamo dosta aktivnih edukacionih platformi koje pokrivaju brojna zvanja.

Primera radi, Coursera, Udemy ilI edX su samo neke od popularnih i svetski poznatih web-aplikacija koje nude kvalitetne kurseve gde se svi mogu edukovati na teme koje ih zanimaju.

Fun fact – 89% Udemy korisnika iskazalo je lojalnost ka ovom brendu.

Poslovne aplikacije – primeri

U poslu, organizacija je vrlo važna. Najefikasniji i u praksi najčešće korišćeni način za postizanje što bolje organizovanosti u svakom segmentu, postiže se upravo kroz upotrebu poslovnih web-aplikacija.

Teams, Slack ili Salesforce – ovo su neke od poslovnih aplikacija koje kompanije na globalnom nivou koriste. U zavisnosti od potreba donosi se i izbor o upotrebi aplikacije, a kompanije imaju mogućnost da izaberu najadekvatnije rešenje shodno svojim potrebama.

Fun fact – Slack je zapravo skraćenica za Searchable Log of All Conversation and Knowledge.

Koje ostale vrste aplikacija postoje?

Mobilne aplikacije

Mobilne aplikacije su softverski programi specijalno dizajnirani za rad na pametnim telefonima i tabletima. Postoje dve osnovne vrste na koje se mobilne aplikacije dele: native i web-based. Native aplikacije su prilagođene specifičnom operativnom sistemu mobilnog uređaja (npr. Android ili iOS), dok web-based aplikacije funkcionišu tako što im se pristupa putem browsera.

Hibridne aplikacije

Hibridne aplikacije predstavljaju kombinaciju karakteristika native i web-aplikacija, i njih karakteriše prednost u vidu brzog razvoja i jednostavnijeg održavanja. Isto tako, dostupne su na više platformi zahvaljujući zajedničkoj bazi koda i, u krajnjoj liniji, hibridne aplikacije su jednostavnije i povoljnije rešenje u odnosu na sve druge opcije.

Često postavljana pitanja (FAQ)

Web-sajt je statično rešenje koje pruža fiksne informacije, dok je web-aplikacija dinamična i omogućava interaktivnost i složene funkcionalnosti poput kreiranja i upravljanja korisničkim nalozima i drugim interakcijama u realnom vremenu.

Progressive Web-Apps pružaju niz prednosti, a najznačajnije su pristupačnost, postizanje zavidne brzine i performansi, kao i funkcionisanje u offline sistemu rada.

Da bi web-aplikacije funkcionisale tako da pruže maksimalnu sigurnost u radu, važna je zaštita podataka kroz SSL enkripciju, redovno ažuriranje I implementacija firewalla radi sprečavanja neovlašćenog pristupa.

Amazon, Alibaba, Facebook, Instagram, LinkedIn, Coursera, Udemy, edX, Microsoft Teams, Slack i Salesforce su samo od neke od brojnih web-aplikacija koje zadovoljavaju širok spektar korisničkih potreba, bilo da je reč o poslu, zabavi ili online kupovini.

Izrada web-aplikacije primarno zavisi od složenosti projekta, pa shodno tome, može trajati nekoliko nedelja do više meseci. Sve ovo uključuje faze planiranja, dizajna, razvoja i testiranja, dok je izrada samo jedan, doduše najbitniji, korak.

Holistic Digital Solutions – Kontakt

Ukoliko je tematika objašnjena kroz ovaj blog jasnija i ako sada imate dublji uvid šta su web-aplikacije i kako funkcioniše mašinerija koja stoji iza jednog takvog rešenja – onda je naš cilj sa ovim blogom ispunjen. Znajte da ćemo rado biti deo Vaših poslovnih projekata, i ako imate ideju koja je u vezi kreiranja web-aplikacije – možete da računate na nas i naše usluge.