Vođenje Instagram profila - Strategije za uzlet Vašeg profila!

Upravljanje Instagram profilom u službi poslovnog uspeha.

Uverite se u moć koju imaju ključne strategije za stvaranje uticajnog brenda na društvenim mrežama.

Koji su najvažniji faktori za uspešno vođenje Instagrama profila?

Instagram kao mreža za zabavu i povezivanje sa ljudima, vrlo brzo je počeo da služi i biznisima za postizanje boljih poslovnih rezultata. Potencijal koji se krije u Instagramu bila bi šteta ne iskoristiti, pa zato ako vodite neku vrstu biznisa važno je da budete tamo gde su Vaši kupci.

U slučaju da Vam treba neko ko će se posvetiti Instagramu i biti u toku sa svim njegovim novitetima – evo par činjenica o tome zašto je važno da profesionalcima prepustite vođenje Instagram profila, a ne da se to obavlja samostalno ili da taj zadatak poverite nekome ko za to nije u potpunosti stručan.

Jasno definisana strategija nastupa

Prvo i osnovo je da postoji plan šta se radi i da se jasno zna zašto se to radi.

Kreiranje stretegije za vođenje Instagram profila je prvi korak koji nas vodi ka tome da upravljanje Instagram profilom bude profesionalno, smisleno i da tokom vremena daje rezultate.

 

Da li postoji jedna univerzalna strategija koja se primenjuje za svaki biznis i za svakog klijenta? Ne.

Stretegija se kroji po meri klijenta i njegovih ciljeva (kratkoročnih i dugoročnih), zatim se u obzir uzima niša poslovanja i, naravno, publika koja je najrelevantnija za kompaniju čiji se Instagram profil vodi.

Svakoj strategiji prethodi istraživanje na osnovu kojeg se kreira najbolji mogući plan za nastup na Instagramu. Kroz istraživanje izanalizirana je niša poslovanja brenda i konkurencija u njoj, stečen je uvid u karakteristike publike i bliže su definisani svi koraci koji vode ka ciljevima koji su unapred već zacrtani. Ukratko, možemo reči da je strategija kao krovna konstrukcija koja obuhvata sve ono što spada u faktore koji utiču na to da se poslovne stranice uspešno vode na Instagramu. Kroz ovu marketing strategiju se definiše sadržaj i tematike koje će se objavljivati, dinamika, stil i ton komunikacije, kao i dizajn koji će uticati na izgled stranice.

Objavljivanje kvalitetnog i traženog sadržaja

Svako profesionalno vođenje Instagram profila podrazumeva i izrada kvalitetanog materijala koji se postavlja. Da bi se ovaj kriterijum ispunio, sadržaj treba da bude koristan publici, da joj služi, i da ljudi budu podstaknutina akciju ili zabavu. Krajnji cilj jeste da se kroz plasirani sadržaj, sam prikaz brenda istakne, postane zapažen od strane ljudi i da se ostvari kontakt sa njima. Da se publika seti brenda i da joj on bude prva asocijacija kada se javi određena potreba. Da bi se došlo do toga, kroz sadržaj, odnos i kontakt sa publikom teži da izgradi i održi odnos pun poverenja, i da istakne kvalitet proizvoda ili usluge koja se plasira. 

 

Kada je reč o formi u kojoj se sadržaj plasira, obraća se pažnja na to šta publiku najviše podstiče na aktivaciju kroz gledanje, komentarisanje, deljenje ili čuvanje objave. Zadnjih godina dizajn i  izrada video forme ima primat, a kako se na Instagramu video može plasirati kroz post i story u formi reela ili obične objave – opcija je dovoljno za kreativan i kvalitetan nastup.

Kvalitet ne sme da izostane ni sa tehničke strane. Što je video kvalitetniji – to je učinak bolji, a slika koja se prezentuje o brendu profesionalnija.

Angažman u zajednici i interakcija sa korisnicima

Kao i kod drugih društvenih mreža, jedan od prvih pokazatelja da je vođenje, održavanje i optimizacija Instagram profila na pravom putu jeste reagovanje publike na sadržaj koji se plasira. Ukoliko je publika zainteresovana za to što konzumira, poistovećuje se sa tim ili u tom sadržaju pronalazi neki vid korisnosti za sebe – tada je upravljanje Instagram profilom brenda dovelo do prvih rezultata.

Kroz nastup na Instagramu (kao i na bilo kojoj drugoj društvenoj mreži, npr. Facebook) brendovi se povezuju sa publikom na dubljem nivou, gradi se lojalnost i pruža se prilika za publiku da u manje formalnom svetlu upozna o kojem se brendu radi. Na taj način, on je pristupačniji za direktnu komunikaciju sa publikom koja može da postavi pitanje, uputi kritiku ili pohvalu. Ovo znači da on takođe ima povratne informacije od publike koje se mudro mogu iskoristiti za unapređenje proizvoda, usluge ili nečeg trećeg.

Pravilna upotreba hashtag-ova

Uticaj hashtagova godinama unazad bio je veći, ali bez obzira na to, njihovo korišćenje se uglavnom podrazumeva. Kod razvijanja brenda korisno je uvesti korišćenje hashtaga koji se odnosi na ime brenda i neizostavno ga koristiti kroz postavku svake objave. Vremenom, baš taj hashtag sa nazivom brenda može biti često pretraživan na Instagramu i kao takav može biti spona sa kupcima ili klijetnima.

 

Pored toga, nepravilna upotreba hashtagova se najčešće odnosi na nerelevantne pojmove i na veliki broj upotrebljenih hastagova, a sve u cilju što veće vidljivosti bez vođenja računa o publici. Ovo ni u kom slučaju ne može da bude dobitna kombinacija jer je u slučaju hastagova, preporučeno da budu što relevantniji brendu i onome čime se brend bavi, i da ih nema previše (optimalan broj je od tri do pet).

Dakle, hashtagovi se koriste pametno, a biraju se kroz alate koji su u tu svrhu namenjeni.

Redovnost u ažuriranju profila

Doslednost je još jedan faktor za uspešno upravljanje Instagram profilom.

Redovnost u objavama kroz koje se sa publikom komunicira je važna kako zbog vidljivosti, tako i zbog činjenice da kroz svoju aktivnost brend šalje poruku da je tu za svoju publiku. U svakom trenutku, poslovni Instagram profili bi trebali da budu samo sa informacijama koje su apsolutno tačne i ažurne (kao i kod npr. sajta kompanije). Ovo je važno jer se publika oslanja na informacije koje pronađe, pa ukoliko nije ažuriran podatak o, primera radi, radnom vremenu – tada se kod publike može javiti nepoverenje, a to nije ono što želimo da postignemo.

Pravilna dinamika objavljivanja sadržaja

Na odluku o dinamici objavljivanja sadržaja utiče dosta faktora, a ona se temelji na proceni marketara čija je odgovornost vođenje Instagram profila. Prava mera je važna, jer ukoliko plasirani sadržaj postaje navalentan – to će publika primetiti. Sa druge strane, neredovnost sa sobom nosi posledice, pa tako treba biti oprezan pri određivanju nedeljnog broja objava na poslovnim profilima.

Kada je bolje koristiti Instagram, a kada Facebook za oglašavanje?

Da li korišćenje usluge Instagrama za oglašavanje automatski isključuje nastup na Facebook mreži ili ipak ne? Da li je neophodno plasirati oglase na obe društvene mreže i od čega to, zapravo, zavisi?

Sve odluke, bilo da se odnose na nastup brenda ili na oglašavanje brenda u uskoj su vezi sa publikom.

 

Fokus je na pitanju – na kojoj mreži se okuplja publika koja je najrelevantnija za ponudu koja se plasira na tržištu? Često su obe društvene mreže, i Facebook i Instagram, pogodne za oglašavanje, ali svakako – postoje industrije gde se publika okuplja na samo jednoj od ove dve društvene mreže, od toga zavisi i izrada same strategije na kojoj se od društvenih mreža oglašavati.

 

Pravi odabir platforme za reklamiranje znači direktnu optimizaciju troškova. Brendovi u tom slučaju ne ulažu u reklamiranje na platformi koja za njih nije rentabilna, već svoje resurse preusmeravaju tamo gde ih mogu na najbolji mogući način iskoristiti.

Kako povećati vidljivost i dovesti nove pratioce?

Razumevanje i korišćenje Instagram algoritma

Kampanje za rast zajednice

Ako je poslovna Instagram stranica nova i do sada nema formiranu zajednicu pratilaca, ono što je potrebno u tom slučaju uraditi jeste izrada plana kako da se poveća broj pratilaca. Jedan od načina na koji se to postiže jeste (mesečno ili češće kroz paket) pokretanje i vođenje oglasnih kampanja kojima se prikupljaju pratioci. Sama kampanja oglašivačima daje dosta prostora za ciljano targetisanje i vrlo čest je izbor kada je potrebno raditi na formiranju zajednice nekog brenda. Međutim, ova vrsta kampanje se ne vodi samo onda kada je poslovna stranica na Instagramu nova. Kao deo marketing strategije, paket usluge vođenja Instagram profila podrazumeva i deo koji se odnosi na (mesečno ili češće) planiranje oglašavanja, odabir kvalitetnih fotografija i video materijala, pa tako neki brendovi uvek imaju aktivne kampanje kojima se prikupljaju pratioci, jer nijedna zajednica nije prevelika zajednica.

Građenje zajednice, pa samim tim i veća vidljivost postavljenog materijala koji se plasira podrazumeva vreme. Dakle, nije reč o instant rešenjima, ali je svakako ulaganje koje je u službi dugoročnog, održivog rezultata.

Saradnje, partnerstva, međusobno deljenje sadržaja

Umrežavanje i saradnje sa relevantnim influenserima, gostovanja u emisijama, promocije i deljenje napravljenog materijala – sve ovo doprinosi tome da se poveća vidljivost plasiranog materijala i otvara mogućnost za rast zajednice pratilaca.

 

Kod odabira saradnji važno je voditi računa o tome da li su lica sa kojima se sarađuje dokazani u svom poslu i da li, sa stanovišta brenda, okupljaju relevantnu publiku. Često želja za što većom vidljivošću ili što većim brojem pratilaca na Instagramu zna biti velika toliko da se pristaje na saradnje koje ne angažuju pravu publiku. Uvek treba imati na umu što veći stepen relevantnosti, jer neadekvatna publika neće biti dugoročno korisna u pogledu brenda.

Kreiranje zanimljivih story-ja i ostalih formata

Sadržaj (fotografije, video, tekst) se bira i kreira kako bi bio u službi veće vidljivosti postova, razvoja brenda i njegove veće prepoznatljivosti. Kvalitetan sadržaj je taj koji konvertuje, odnosno, podstiče publiku na željene akcije – bilo da je reč o kupovini (putem profila ili sajta), prijavi na newsletter putem sajta, upućenom telefonskom pozivu, preuzimanje e-brošure putem sajta ili nečemu drugom.

Mreže cene video format i zanimljive materijale. Viralnost videa sa sobom nosi ogromne benefite, jer to dovodi do velikog broja potencijalnih kupaca ili klijenata, pa je neophodan fokus na zanimljivosti i kreativnost.

Kako monetizovati Instagram profil?

Zarada, kao jedan od motiva korišćenja Instagrama je apsolutno opravdana, naročito kada je reč o upravljanju Instagram profilom neke kompanije. Ali, kako najefikasnije investirati u cilju povećanja prodaje proizvoda ili usluga?

Promocija i prodaja proizvoda i usluga

Vidljivost na društvenim mrežama (Facebook, Instagram itd.) nije ono što je bila pre deset godina, pa se brendovi na organsko, neplaćeno promovisanje odavno ne mogu preterano oslanjati (osim u slučaju postizanje viralnosti). Ali, kreiranje promotivnih kampanja iza kojih stoji mudra strategija oglašavanja je odličan način za dolazak do cilja i za povećanje prodaje. Kroz promociju, brendovi predstavljaju svoju ponudu publici, a zahvaljujući mogućnosti da se angažuje publika koja je već upoznata sa brendom (remarketing kampanje) – šansa za prodaju je svakako veća.

Međutim, strategija promotivnih kampanja temelji se na dubokim analizama i savet je da se taj posao prepusti samo stručnim marketarima koji poseduju iskustvo u tom polju. Oni svojim detaljnim planiranjem mogu da utiču da cena kampanje bude što manja, uz maksimalan učinak.

Partnerstva sa brendovima

Partnerstva i kolaboracije zasnovane na obostranim interesima u praksi važe za poslovne dogovore koji mogu imati dosta dobar uticaj. Ovo je potencijalno obostrana korist u slučaju kada su publike brendova, kao i poslovne vizije srodni.

Praćenje analitike i piksela

Stalni monitoring tokom trajanja aktivnih kampanja je važan, kako bi oglašivači uvek bili u toku sa promenama koje se dešavaju u kampanji.

Uočiti da se tokom vremena cena po konverziji povećava, primetiti da su neki oglasi retroaktivno odbijeni ili neki od oglasa nisu ni počeli da se prikazuju u odnosu na druge oglase iz iste oglasne grupe – samo su neke od situacija u kojima je potrebna blagovremena reakcija, a koja je moguća samo u slučaju svakodnevnog monitoringa kampanje.

Praćenje rezultata Instagram kampanja kroz Google Analytics i Facebook Ads Manager oglašivačima daje priliku da na pravilan način optimizuju kampanje, da se isprate cena klika, i da smisleno povećavaju budžet shodno proceni o mogućnostima proporcionalnog povećanja rezultata. Na ovaj način maksimalno se koristi potencijal koji kampanje nude, uz najviši stepen rentabilnosti uloženog novca.

Koji su najčešći izazovi u vođenju Instagram profila?

Uspešno vođenje Instagram profila za brendove podrazumeva rad koji je složen, iako se to možda na prvi pogled čini kao nešto što je jednostavno. Izazovi u radu se događaju, a da bi se isti na pravi način prevazišli potrebno je iskustvo koje samo marketari poseduju, jer su tokom svog rada nailazili često na iste ili slične probleme.

Evo samo nekih najčešćih izazova koji mogu da se jave tokom upravljanja Instagram profilom.

Nadmašivanje rezultata glavnih konkurenata

Vođenje Instagram naloga za biznise ima jasne ciljeve, a jedan od njih je svakako i težnja da se postigne najbolji nastup u niši, da se poveća broj konverzija i da cena bude što niža.

Stalno praćenje dešavanja na tržištu i ulaganje svih resursa sa ciljem da se u kontinuitetu održava najbolji rezultat, dugoročno gledano, ume biti vrlo izazovno. Zbog toga se ne preporučuje da upravljanje i optimizacija Instagram profila bude u sopstvenoj režiji i od strane lica koja nemaju iskustva u digitalnom marketingu, iz razloga što postoje efikasni načini za prevazilaženje ovih problema sa kojima su marketari dobro upoznati.

Kreativna blokada

U praksi često prisutna, kreativna blokada ume da bude ozbiljna prepreka naročito za pojedince kojima kreativnost nije srodna osobina. Biti kreativan u pisanju, osmišljavanju ili dizajniraju materijala za vođenje Instagram profila nije posao gde je jedino potrebno uložiti vreme i trud – za to je potreban i talenat. Prevazilaženje blokade u stvaranju je nešto što se takođe uči i vežba, i sa tim se marketari neuporedivo lakše suočavaju i nose, u odnosu na pojedince kojima to nije profesija.

Promene u algoritmima

Vrlo česte, a sve u službi najboljeg koristničkog iskustva za korisnike Instagrama. Promene koje ova mreža sprovodi zahtevaju znanje i vreme za adaptaciju od strane administratora koji upravljaju poslovnim nalozima kompanija. Ovo je još jedan razlog zbog kojeg je važno da se vođenje Instagram profila poveri profesionalnim i stručnim osobama koji se time bave. Imajte na umu da je i kontakt sa korisničkom podrškom Instagrama u slučaju nastanka bilo kakvog problema neuporedivo lakši kada je osoba upoznata sa procedurom.

Prilagođavanje i promene u strategiji

Ističemo da je stalni monitoring naloga i aktivnih kampanja obavezan, pa da je u skladu sa tim važno biti do detalja upoznat sa dešavanjima kako u oglasnom nalogu, tako i na samoj Instagram stranici. Sve potrebne izmene nužno je izvršiti blagovremeno, kako nemar ne bi doveo do neželjenih uticaja na učinak aktivnih kampanja. Shodno uočenim potrebama za promenama u strategiji, sprovode se potrebne akcije (pauziranje pojedinih oglasa, dorade na prodajnim stranicama, izmene materijala i sl.) kako bi se osigurao maksimalan učinak.

Nedostatak autentičnosti vašeg kanala

Na koji način osmišljavati kreativan pristup i to dugoročno gledano? Kako obezbediti da bend bude autentičan, a ujedno i da na pravi način prezentuje sve što nudi, ostvarujući pritom mesečno profit od nastupa na Instagramu?

Odgovore na ova pitanja prepustite marketarima čiji je svakodnevni zadatak da biznisima iz različitih niša osiguraju nastup koji je profesionalan, ali i zanimljiv za njihovu publiku. Smatramo da je gubitak autentičnosti u online nastupu nešto što ne ide u prilog brendu iz više razloga, a zadržavanje baš te posebnosti brendovima obezbeđuje relevantnu i angažovanu publiku.

Kontaktirajte Holistic Digital Solutions

Da li želite da prepustite vođenje Instagram profila profesionalcima koji imaju iskustva u radu sa brojnim klijentima iz više niša? Ako je odgovor potvrdan – Vaše je samo da nas kontaktirate i prepustite nam svoje poverenje.

Sa posvećenošću ćemo raditi na rastu i razvoju Vašeg brenda na Instagramu!

Često Postavljena Pitanja (FAQ)

Često Postavljena Pitanja (FAQ)

Strategija vođenja Instagram profila podrazumeva i kreiranje sadržaja, a korišćenjem različitih alata postovi i story objave se mogu unapred podesiti za objavljivanje. 

Odgovoru na ovo pitanje prethodi testiranje, na osnovu koga se za konkretnu nišu i klijenta utvrđuje koji placement donosi bolji rezultat.

Korišćenjem najrelevantnijih hashtagova koji pritom nisu u velikom broju.

Dinamika objava zavisi od više faktora usko vezanih za karakteristike brenda i niše u kojoj se posluje, pa iz tog razloga nije moguće dati univerzalan odgovor. Ono što važi za sve jeste važnost održavanja kontinuiteta, dok se dinamika pojedinačno određuje.

Ovo zavisi od politike i želje brenda – da li uklanjati ili zadržavati komentare. Svaki komentar i kritika mogu biti iskorišćeni kao korisna povratna informacija koja će pomoći da se nastup ili poslovanje unapredi.

Ovo je moguće jedino ako je prisutan stalni monitoring kampanja i naloga, kao i informisanost o aktuelnim promenama od strane platforme.

To nije preporučljiva strategija za izgradnju aktivne i relevantne zajednice na Instagramu.

Na osnovu analiza kroz dostupne alate moguće je odrediti vreme kada je publika određenog naloga najaktivnija, pa u skladu sa tim planirati objave.

Kroz dizajn koji pažljivo prati zadat stil, sa suptilnim promenama tokom vremena koje neće urušiti koncept na kojem je rađeno.

Po potrebi, moguće je češće objavljivati story objave, ukoliko se proceni da je publika brenda više angažovana na ovaj vid objava.

Zakažite besplatne konsultacije!