Šta je LinkedIn i Zašto je Važan za Vašu Karijeru?

Pitanje “Šta je LinkedIn?” verovatno je u prvim godinama novog milenijuma mnogo češće bilo zastupljeno nego danas, više od dvadeset godina od nastanka ove mreže.

Ukratko, LinkedIn je osmišljen kao društvena mreža, ali za poslovne konekcije i tematike. Trenutno je od 2016. godine u vlasništvu kompanije Micfrosoft, a broj korisnika ove mreže iz godine u godinu nastavlja da raste.

Po navodima sa web sajta Statista najviši broj korisnika LinkedIna očekuje se 2028.godine, kada je procenjeno da će na mreži biti aktivno preko 942 miliona korisnika.

Šta je LinkedIn i Zašto je Važan za Vašu Karijeru?

Među ovim brojkama nalazi se mogućnost za sklapanje velikog broja poslovnih konekcija i saradnji, te stoga ne čudi rastuća popularnost LinkedIna.

Tabela sadržaja Prikaži

Kako se kreira i optimizuje LinkedIn profil?

Kreiranje LinkedIn profila je vrlo jednostavno i početni koraci podrazumevaju odlazak na web sajt www.linkedin.com i dugme “Join now”.

Često možemo videti profile ljudi koji nisu na adekvatan način uređeni i kao takvi u dovoljnoj meri optimizovani. Za sve osobe koje su u potrazi za novim ili boljim poslovnim saradnjama, optimizacija LinkendIn naloga je važna jer se optimizovani nalozi pojavljuju u pretragama na određene fraze koje se odnose na radna mesta. Tako, ako ste copywriter koji je zainteresovan za pronalazak posla, a tu ključnu reč nigde ne spomenete niti se u opisu toga dotaknete – mala je šansa da ćete imati benefit od korišćenja LinkedIna.

Delimo šta je ono na šta bi svako trebao da obrati pažnju, kada je u pitanju sadržaj profila.

Dodavanje Profilne Fotografije

Za razliku od npr. Facebook društvene mreže, posmatrajte izbor profilne slike za LinkedIn nalog kao izbor za sliku koju biste stavili u CV. LinkedIn nalog bi se i mogao u neku ruku posmatrati kao digitalna biografija, pa je važno da profilna slika bude tome i primerena. Uvek imajte na umu prvi utisak koji neko može steći o Vama.  Slika je jedna od prvih stvari koja se uoči pri poseti nalogu i kada je birate, neka to bude slika na kojoj izgledate profesionalno.

Unos Radnog Iskustva

Na kojim poslovima ste bili u prošlosti angažovani?

Popunjavanjem sekcije za radno iskustvo, dajete priliku da budući poslovni saradnici brzo steknu uvid u iskustvo koje imate i da saznaju u kojim ste sve kompanijama, koliko dugo i na kojim pozicijama sticali znanje i veštine. Na osnovu toga, lakše se dolazi do procene da li ste podoban kandidat za potencijalne saradnje, a ukoliko ste uvek otvoreni za bolje poslovne ponude i profesionalni napredak – onda deo u vezi biografije treba što preciznije popuniti.

Ispunjavanje Radnih Veština

Šta su Vaše veštine?

Navedite sve relevantne veštine koje posedujete za određeni posao, bilo da je reč o tehničkim veštinama, poznavanju jezika, ili nekih drugih kompetencija.

Kao i kod navođenja radnog iskustva na vašem LinkedIn profilu, opis veština kojima raspolažete biće smernica koja će drugim korisnicima LinkedIna pomoći da procene sposobnosti koje posedujete, pa da se na osnovu njih i navedenog pređašnjeg iskustva odluče na to da Vas kontaktiraju za poslovnu saradnju.

Korisno je da uz navedene veštine imate i potvrde od sadašnjih ili bivših kolega ili saradnika da ste kompetentni za navedeno. Ne ustručavajte se da i sami potvrdite nečije znanje u određenom polju, ovo je jedan od načina da podstaknete saradnike da urade isto.

Kreiranje Profilne Naslovne Fotografije  

Kod odabira profilne fotografije svog naloga, nemojte biti lenji i ostaviti ovu sekciju nepopunjenu sopstvenim odabirom slike. LinkedIn je poslovna mreža, primarna svrha joj nije zabava, kao npr. na Instagram ili Facebook mreži. Zato, iskoristite mudro prostor koji imate na raspolaganju i dizajnirajte sliku koja će reći još nešto o Vama ili Vam pomoći u promociji sopstvenih veština – ako imate svoj sajt, možete ga naznačiti ili možete istaći ukoliko imate neki online proizvod koji nudite besplatno ili prodajete – kao što je e-book.

Dodavanje Obrazovanja i Sertifikata

Formalno školovanje i stečeno dodatno obrazovanje su još jedan od nezaobilaznih navoda koje korisnici LinkedIna koriste da bi dali što detaljniju sliku o svojim kompetencijama. Gotovo svaka branša danas ima dinamična kretanja u svojim poslovnim procesima, a uz sertifikate koji potvrđuju da ste se angažovali kako bi savladali dodatne veštine – govorite dosta toga o sebi i svojoj posvećenosti ka profesionalnom razvoju.

Preporuke (Recommendations)

Ako u svom LinkedIn nalogu u sekciji za preporuke imate komentare svojih saradnika, kolega ili šefova – tada je to dokaz više da ste posvećeni svom nalogu i da vodite računa o prezentovanju svojih potencijala. Preporuke primate i dajete samoinicijativno, ali nije pogrešno solidarno dati ili primiti preporuku, naročito ako ste sigurni da ste ostavili dobar utisak.

Preporuka je uvek odlična stvar za karijeru, a činjenica da je transparentno prikazano ko Vam daje preporuku – to samo po sebi može biti plus za Vas, naročito ako je u pitanju uspešan i dokazan stručnjak.

Kontakt podaci

Ako ste otvoreni za nove poslovne projekte i saradnje – ne zaboravite na ostavljanje podataka putem kojih Vas potencijalni saradnici mogu kontaktirati.

Uvek je otvorena mogućnost da se prvi kontakt ostvari putem privatne poruke na LinkedInu, ali ukoliko želite da budete još više dostupni – uvek možete navesti mejl adresu ili broj telefona. U slučaju da ne želite broj telefona javno da delite, isticanje mejl adrese (koja je ozbilja i poslovna, a ne šaljiva) daće signal da oni koji su skloniji obraćanju putem mejla imaju način da Vas kontaktiraju. I ne zaboravite, dobro optimizovan LinkedIn profil će se pojaviti i na Google pretrazi kada prilikom pretrage korisnici budu kucali vaše ime.

Kako se razvija mreža kontakata na LinkedInu?

Umrežavanje i sklapanje poslovnih kontakata je osnova u svakom poslu, a za razliku od drugih društvenih mreža (npr. Instagram, Twitter, Facebook itd.) LinkedIn je društvena mreža čiji je cilj upravo to – dolazak do poslovnih kontakata širom sveta. 

Kako Pronaći i Dodati Kontakte

Relevantne kontakte možete pronaći među zaposlenima kompanija i korporacija koje smatrate relevantnim i interesantnim za saradnju, preko zajedničkih konekcija, kao i kroz sekciju “People you may know”. Ova sekcija nam nudi konekcije naših trenutnih konekcija, pa se među njima mogu naći kvalitetni kontakti sa kojima bi poslovna konekcija u budućnosti mogla biti ostvarena.

Važnost Kvalitetnih Povezivanja

Odabir kvalitetnih i relevantnih konekcija bazira se na našoj poslovnoj niši.

Dakle, ako smo stručnjak u polju ekonomije, među našim konekcijama bi se trebali naći ekonomisti, analitičari i drugi specijalisti iz ovog polja. Dodavanje ljudi koji su u medicinskom ili nekom drugom sektoru nema vrednost jer poslovna saradnja među nesrodnim zanimanjima nije moguća, i takve konekcije neće nam doneti nikakav benefit.

Imajte na umu i optimalnost kada je reč o dodavanju novih konekcija, i neka to na dnevnom nivou bude do 20 poslatih zahteva.

Upotreba Personalizovanih Pozivnica

 Personalizovana poruka koja prati zahtev za konekciju je dobra ideja, jer na taj način možete da izrazite svoju želju za konektovanje sa osobom i da ukratko predočite potencijalne mogućnosti koje su za obe strane korisne. Možete pomenuti i na koji način ste došli do kontakta ili da, jednostavno uz iskren pristup, izrazite želju da ostvarenje konekcije sa tom osobom.

Grupisanje Kontakata po Kategorijama

Da bi se lakše vodila komunikacija sa konekcijama na LinkendInu grupisanje kontakata je nešto što u ovome može pomoći. Pa tako, možete grupisati kontakte po lokaciji, industriji, tipu poslovne veze i sl.

Ne šaljite zahteve za povezivanje svima

U delu teksta gde smo pisali o važnosti sklapanja kvalitetnih kontakata, pomenuli smo benefite od sklopljenog kontakta koji je ostvaren. Upravo na tome treba da se zasniva strategija pronalazaka novih kontakata na LinekedInu, i zbog toga – ne šaljite zahteve za konekciju svima.

Filtrirajte one kontakte koji su iz iste niše poslovanja kao što je Vaša i samo se na njih fokusirajte.

Kakav sadržaj bi trebalo kreirati?

Šta je LinkedIn bez poslovnog konteksta? Upravo je tematika sadržaja koja je poslovne prirode ono što ovu društevnu mrežu izdvaja od drugih. Evo par vrsta sadržaja koje možete objavljivati, a da uz to on bude raznovrstan i koristan.

Pisanje i Deljenje Blog Postova

Ukoliko imate sajt na kome vodite blog i tamo pišete o korisnim temama iz industrije u kojoj radite – te blogove možete podeliti i sa svojim konekcijama na LinkedIn nalogu. Ovaj tip promocije stranica bloga tj. samopromocija kroz ovu vrstu objava sa sobom nosi brojne benefite – na ovaj način dolazi do većeg broja poseta ljudi na web sajtu, do veče čitanosti teksta kroz koji širite svoju ekspertizu i kroz koji izražavate svoje veštine i ekspertizu.

Korišćenje LinkedIn Članaka

Duža forma teksta kroz koju možete da izrazite mišljenje na neku temu ili da pišete o nekoj ideji, da podelite svoje mišljenje i stručnost. Koristeći se člancima, koji imaju solidnu vidljivost na LinkedInu, možete na još jedan način da izrazite svoje veštine i ekspertize na određenu temu.

Postavljanje Važnih Informacija na Dnevnoj Bazi

Ako ostvarujete određena dostignuća, bavite se određenim problematikama ili izazovima iz svoje industrije, imate određene novine u svom poslu – podelite to. Redovan update i prisutnost informacija na LinkedIn nalogu odaje utisak aktivnog člana, a kao takvi ste uvek u toku sa svim dešavanjima svojih konekcija, gde su upravo potencijali za postizanje dobrih poslovnih odnosa.

Komentarisanje i Učestvovanje u Diskusijama

Šta dele Vaše konekcije? Budite u toku svih diskusija i uključite se u njih! Onda kada ste uključeni – tada ste i primećeni, međusobna konekcija je jača i kroz diskusije se može dosta toga naučiti, što kasnije može biti primenljivo u brojnim formama.

Ne koristite LinkedIn za stvari iz privatnog života

LinkedIn nalog neka bude rezervisan sa poslovne teme. Sve što se tiče poslovnog života, ako poželite, podelite na drugim društvenim mrežama, ali LinkedInu se posvetite kao prostoru za poslovnu samoporomociju znanja i veština.

Traženje poslova i projekata preko Linkedina

Optimizovali ste profil, imate zajednicu sa kojom ste po profesionalnom interesovanjima slični, aktivni ste na LinkedInu i sledeća faza koja prirodno sledi jeste sklapanje poslovnih saradnji.

Kako Tražiti Poslove na LinkedIn-u

Dugoročni posao ili posao koji se zasniva na angažovanju po projektu na LinkedInu možete naći koristeći se naprednom pretragom poslova, u kojoj filtrirate poslove po svojim kriterijumima i od ponuđenog rezultata pravite selekciju. Isto tako, u okviru svoje niše možete pratiti domaće i inostrane kompanije čije Vam se poslovanje i rezultati učine zanimljivim. U nekom trenutku, te kompanije će oglasiti otvorene pozicije, a ono što isto može dati rezultat jeste samoinicijativno obraćanje.

Proaktivan pristup u procesu traženja posla je signal kompanijama da ne čekate prilike, nego ih stvarate; da ste inicijator i da posedujete samopouzdanje.

Još jedan način na koji možete doći do korisnih informacija u vezi poslovnih projekata jeste da se učlanite u LinkedIn grupe i zajednice koje su relevantne za Vašu poslovnu nišu.

Kako Postaviti Očekivanja za Karijerni Razvoj

Šta je potrebno da bi se karijera počela razvijati u pravom smeru? Prvo, potrebno je da znate šta je tačno cilj koji želite da postignete jednog dana. Drugo, potreban je kvalitetan mentor ili više njih i treće, i najvažnije – posvećen rad na usavršavanju znanja i veština.

Naročito kod mladih koji još uvek nemaju adekvatnog profesionalnog iskustva sa kojim bi bili u prilici da pregovaraju, važan je početak kojim se krči put ka stvaranju dobre karijere.

Kada znate da želite da za tri do pet godina budete dobar stručnjak u nekom poslu, nemojte biti nestrpljivi i maštati o brzopoteznim rešenjima. Za kvalitetno znanje je potrebno iskustvo koje se stiče vremenom.

Sa druge strane – ne očekujte isplatu za svoj početnički nivo znanja kao što je ima neko sa dugogodišnjim iskustvom. Budite spremni da posvećeno radite neko vreme i besplatno, jer kroz takav rad stičete mnogo dragocenog iskustva.

I treće – poštujte priliku da imate mentora od kojeg možete da učite. Dolazak do ove prilike je vrlo dragocen i, nažalost, dosta mladih nije u situaciji da od samog početka ima mentore koji su kadri da se posvete u dovoljnoj meri kako bi se znanje prenelo na pravi način i kako bi se usadile mnoge druge važne osobine koje se vezuju za pristup poslu, kolegama ili klijentima. Zato je savet svim mladima da se potrude i istraže najbolje firme iz oblasti koja iz zanima, i da se informišu o mogućnosti vezanim za praksu u toj kompaniji.

Korišćenje Learning Platforme za Napredak

Učenje je krucijalno, posebno ako ste na početku razvoja svoje karijere.

Otvorenost ka novim saznanjima, spremnost i požrtvovanost da se bar prvih pola godine ili godinu posvetite isključivo sticanju novih veština dosta utiče na svakog ko reši da se odvaži na ovaj put. Jer, učenje nekada nije lako, ali je uvek isplativo.

Znanje se stiče iz različitih izvora – od mentora, sa kurseva, ali ne zaboravite da i ovde iskoristite benefite koje LinkedIn nudi i da istražite sve što Learning platforma može da ponudi – a nudi toliko toga! Investirajte svoje vreme i novac u obrazovanje, jer ćete kasnije biti u prilici da sa stečenim veštinama bude odličan stručnjak i moći ćete da radite ono u čemu uživate.

Kako koristiti Linkedin kao B2B i B2C alat?

LinkedIn je koristan i kompanijama, a ne samo pojedincima koji žele da pronađu poslovno angažovanje. Kompanije koje su na ovoj mreži, nastupaju putem svoje poslovne stranice i u prilici su da iskoriste ovu platformu za jačanje brenda i poslovanja.

Evo malo detaljnije o tome kako je to moguće postići.

Kako Koristiti LinkedIn za Poslovne Kontakte (B2B)?

Optimizacija poslovne stranice važna je koliko i optimizacija korisničkog naloga, o čemu smo već pisali.

Dakle, obavezno je da stranica kompanije na LinkedInu ima tačno ispunjene sve podatke u vezi svoje delatnosti, opisa rada, usluga, da ima adekvatne fotografije i podatke putem kojih možete biti kontaktirani. Nakon popunjavanja stranica pomenutim podacima, radi se na širenju mreže relevantnih saradnika iz iste ili srodnih niša, sa kojima bi saradnja doprinela poslovanju koje kompanija vodi. Primera radi, na ovakav način je moguće pronaći dobavljača sa povoljnijim cenama i tako uštedeti. Takođe, putem LinkedIna moguće je doći do kompanije kojima su potrebne usluge ili proizvodi koje nudite, a komunikacija na te teme vrši se između lidera u kompanijama, ili sa drugim odgovornim licima.

LinkedIn kao Marketinški Alat (B2C)

Ako koristite LinkedIn kako biste došli do svojih potrošača, tada je odabir ciljne publike ključan.

Kao i na svakoj drugoj mreži, kornisnici, odnosno publika je srž svega i sve što se radi, radi se da bi se publici pružilo najbolji sadržaj, informacije i najkvalitetnije korisničko iskustvo. Do svoje publike možete doći i kroz plaćeno oglašavanje na LinkedInu, nudeći im aktuelnu ponudu ili promovišući neku drugu vrstu sadržaja.

Povećanje Prodaje Kroz LinkedIn

Prodaja usluge ili proizvoda može da se efikasno uveća kroz korišćenje ove mreže kao kanala promocije.

Dolazak do novih klijenata moguće je kroz objave u svrhu organskog pristupa, ali je u svakom slučaju plaćeno oglašavanje izbor za efikasno povećanje profita.

Recimo, ako imate neki centar za edukaciju i, primera radi, održavate edukacije o Excelu – LinkedIn je odlična prilika da putem objave na vašem profilu, dođete do pojedinaca koji su fokusirani na karijeru i kojima bi dodatno znanje ovog programa služilo u daljem poslovnom unapređenju.

Kako Linkedin utiče na razvoj ličnog brendinga?

Svi korisnici koji aktivno koriste LinkedIn i koji ovoj mreži pristupaju kroz jasnu strategiju kako bi od nje dobili najviši mogući učinak, uglavnom koriste njegov potencijal da bi vremenom izgradili prepoznatljivost svog imena drugim korisnicima. Ovo možemo definisati i kao rad na ličnom brendingu koji istiće sve kvalitete kojima pojedinac raspolaže.

Kako Postati Autoritet u Vašem Polju?

Deljenjem znanja do kojeg ste došli, organizovanjem (za početak) besplatnih edukacija, kao i služenjem drugima na način da im pomognete da lakše ili brže savladaju određene teme u kojima ste stručni jeste put ka tome da budete primećeni na LinkedInu. Za građenje autoriteta potrebno je vreme, ali i svakodnevno zalaganje za taj cilj.

Kako Graditi Online Reputaciju

Na putu da postanete autoritet u svojoj industriji poslovanja, gradi se i online reputacija. Ona će u najvećoj meri da zavisi od svih vrednosti za koje se zalažete, tona komunikacije i načina ophođenja prema svima sa kojima budete dolazili u kontakt. Zato, uvek imajte na umu u kakvom svetlu želite sebe da predstavite, kakav imidž biste voleli da negujete i kakav utisak da ostavite na ljude.

Za šta služe Linkedin Premium i druge plaćene opcije?

Plaćene opcije koje LinkedIn kroz Premium pakete nudi imaju brojne olakšice za sve svoje korisnike – kako za pojedince koji su u potrazi sa poslom i projektima, tako i za kompanije.

Ukratko, postoji više dostupnih Premium paketa koji se međusobno razlikuju shodno nameni i ceni. Na osnovu vaših potreba na vama je da odlučite koju ćete opciju odabrati.

Uz Premium Career, Premium Business, Sales Navigator Core i Sales Navigator Advanced svako je u prilici da još efektivnije iskoristi potencijal LinkedIna za svoje poslovne ciljeve koji se mogu odnositi na pristup podacima koji nisu svima vidljivi, pristup podacima u vezi zarada i poslova, napredne filtere za pretragu, brži dolazak do novih poslovnih lidova i još dosta toga.

Ako smo Vam ovim tekstom pomogli da bolje razumete značaj koji sa sobom nosi LinkedIn nalog – onda ćemo Vas pozvati da pročitate i tekstove iz naše BLOG SEKCIJE.

FAQ lista (Često postavljana pitanja)

LinkedIn je besplatan u svojoj osnovnoj formi, koja može mnogo pomoći u ostvarenju poslovnih konekcija i saradnji. Postoje i premium paketi koji korisnicima daju dodatne benefite.

Maksimalno optimizujte profil i uložite vreme i resurse u smišljen nastup koji će da služi profesionalnom razvoju. Povežite se sa relevantnim konekcijama (konekcije iz Vaše niše poslovanja) i budite aktivni na mreži i u toku sa dešavanjima.

Budite pažljivi pri prihvatanju zahteva koji se na prvi pogled učine kao sumnjivi i obavezno prijavite sve sumnjive aktivnosti.

Preporučuje se ažuriranje profila najmanje jednom mesečno, ili kada dođe do promena u Vašem radnom iskustvu, obrazovanju ili drugim relevantnim informacijama.

Apsolutno, LinkedIn se ne ograničava samo na pronalazak posla ili konekcija unutar jedne zemlje, već je prisutan globalno, a uz pravilno filtriranje – lako ćete doći do rezultate željene pretrage.

U svakom trenutku ostati profesionalan, kulturno iskomunicirati ili se ne obazirati na sve ono što se učini neprofesionalno ili nedolično.