Portfolio

Redizajn novinskog portala NaDlanu.com

Cilj: Redizajn novinskog portala, noviji i moderniji izgled

Šta je urađeno: Odrađeno je modularno rešenje sajta na platformi WordPress kao i native android aplikacija  pisana u Java kodu. Da bi zahtevi bili upotpunjeni i da bi sinhronizacija izmedju, klijentske android aplikacije sa jedne strane, i WP CMS-a sa druge strane, bila potpuna, razvojni tim je kreirao plugin koji je omogućio datu sinhronizaciju sa klijentskom aplikacijom putem JSON podataka. Ovom genezom je dobijena, kako brzina učitavanja članaka sa jedne strane, tako i mogućnost slanja povratnih informacija u vidu komentara, direktno iz aplikacije.

Rezultati: Sajt je redizajniran za 10 radnih dana, bez moda za održavanje u toku redizajna (Sajt je sve vreme bio dostupan posetiocima)

Portfolio HDS

SEO optimizacija sajta advokatske agencije

Cilj: SEO skor  veći od 80/100

Šta je urađeno: On-Page SEO optimizacija, tehnička SEO optimizacija, istraživanje ključnih reči

Rezultat: Sajt dobija SEO skor 94/100

Web sajt klijenta: dn-lawfirm.com

Portfolio HDS
Portfolio HDS

Aplikacija za portale

Cilj: Napraviti klijentsku aplikaciju za mobilne uređaje koji će omogućiti dobavljanje sadržaja sa web portala

Šta je urađeno: Napravljena native android app koja dobavlja postove, kategorije i komentare , kao i ostale neophodne podatke. Dobavljanje podataka je izvršeno preko RestAPi kao i njihov prikaz kroz liste. Takođe je omoguceno slanje i čitanje komentara

Rezultat: App je napravljena za mesec dana. Postovi i podaci se prikazuju u listama, omogućeno deljenje sadržaja kao i postavljanje i čitanje komentara uz kontrolu postavke istih na admin strani

Aplikacija za portale

Cilj: Napraviti klijentsku aplikaciju za mobilne uređaje koji će omogućiti dobavljanje sadržaja sa web portala

Šta je urađeno: Napravljena native android app koja dobavlja postove, kategorije i komentare , kao i ostale neophodne podatke. Dobavljanje podataka je izvršeno preko RestAPi kao i njihov prikaz kroz liste. Takođe je omoguceno slanje i čitanje komentara

Rezultat: App je napravljena za mesec dana. Postovi i podaci se prikazuju u listama, omogućeno deljenje sadržaja kao i postavljanje i čitanje komentara uz kontrolu postavke istih na admin strani

Portfolio HDS