Dobra strategija online nastupa brenda na Google platformi, neizostavno podrazumeva korišćenje apsolutno svakog mogućeg kanala za promociju. Vođenje računa o odnosu ulaganja i povrata uloženih sredstava za opstanak svakog posla je ključna, ali gde je granica kada ulaganje u oglašavanje postaje (ne)isplativo? Ukoliko ste već imali iskustva sa Google AdWords (Ads) formom oglašavanja, iskreno se nadamo da ste uvideli učinkovitost takvog načina reklamiranja. Ako pak, tek razmatrate tu opciju, ovaj blog posvećujemo upoznavanju sa funkcionisanjem sistema zvanog Google Ads, jer verujemo da će Vam od velike koristi biti da se bar donekle upoznate i edukujete o ovoj formi plaćenih reklama. Možda ste se već pitali na koji način možete imati dobru poziciju u Google pretrazi i šta je sve potrebno da biste bili u vrhu prve stranice? Koje su veštine potrebne za takav poduhvat, za koje vreme se dolazi do tog cilja i kojim putem, uopšte, krenuti?!

Šta je Google AdWords?

Google AdWords predstavlja formu plaćenog oglašavanja koja funkcioniše po sistemu naplate po kliku – PPC (pay per click). Naime, Google AdWords je stari naziv za ovakav tip oglašavanja koji je pre par godina promenjen u Google Ads, ali prvobitan naziv je i dalje ostao usađen u memoriju većine korisnika, tako da ćemo, radi jednostavnosti ukoliko ste i Vi navikli na njega, u tekstu koristiti kako novi, tako i stari naziv. Kreirane oglasne kampanje, prikazuju se tačno definisanoj ciljnoj grupi, a budžet koji izdvajate za reklamiranje možete definisati na dnevnom ili mesečnom nivou. Google kampanje mogu biti Search, Display ili Youtube, a Google Ads nudi mogućnost velikog broja strategija koje kombinuju dosta aspekata važnih u samoj postavci kampanje. Odluku o tome koji tip kampanje je dobar za Vaš biznis donosite na osnovu toga gde želite da se oglasi prikazuju, te u skladu sa time- birate između Search, Display ili Youtube ads kampanja.

Google AdWords u formi tekstualnih i display oglasa (Search ads i Display ads)

Google Ads oglasi mogu biti plasirani kroz Google Search Network ili Google Display Network mrežu, i ovde govorimo o standardnoj podeli na tekstualne (search) i display oglase (banere). Ono što odlikuje Google Ads kampanje, bez obzira na formu oglasa, jeste merljivost rezultata. Kampanje imaju iskazane parametre uspešnosti, čije tumačenje krije odgovore na sva pitanja analitički nastrojenog uma. Analizirajući svaki segment kampanje ponaosob, Google AdWords stručnjaci dolaze do formule koja garantuje najučinkovitiji rezultat u skladu sa izdvojenim budžetom namenjenim za reklamiranje.

Izbor željene forme oglase (primera radi, search ili display) zavisi i od delatnosti koju obavljate i cilja koji imate, kao i od toga gde želite da se oglasi prikazuju na Google platformi.

Reklamiranje putem Google AdWordsa jedan je od puteva koji vodi ka cilju veće prodaje i ka većoj prepoznatljivosti brenda.

Kako funkcioniše Google AdWords?

Kako funkcioniše Google AdWords? | Holistic Digital Solutions

Kako bismo Vam što jednostavnije objasnili način funkcionisanja Google Ads oglašavanja, zamislite ovu platformu kao ogromnu aukciju koja se održava geografski, u mestima gde želite da oglasi budu vidljivi. Pored Vas, postoje i drugi oglašivači koji pripadaju istoj niši kao što je Vaša i koji imaju istu ciljnu grupu kao što je Vaša. Sada, kako Google prikazuje oglase? Ako je reč o tekstualnim Google AdWords (Ads) oglasima, korisnici Interneta pretražuju određenu frazu ili ključnu reč. U zavisnosti od optimizacije kampanje, kvaliteta sajta i dnevnog budžeta za reklamiranje, Google pozicionira aktivne oglase u rezultatima pretrage sa ciljem da oni budu maksimalno relevantni za upit korisnika. Svi navedeni parametri treba da budu što bolji kako bi oglas koji reprezentuje Vaše poslovanje bio prikazan–sajt treba da bude kvalitetan, kampanje treba da budu pravilno kreirane, a budžet koji se izdvaja adekvatan.

Šta znači adekvatan budžet u Google ads oglašavanju?

Ukratko, visina mesečnog budžeta koji se odvaja za Google Ads reklamiranje zavisi od trenutnih tržišnih okolnosti. Ukoliko poslujete u atraktivnoj niši, koja ima popriličan broj oglašivača, sasvim je i razumljiva činjenica da je neophodno za reklamiranje na određene ključne reči izdvojiti veću sumu novca. Isto tako, ukoliko na tržište nastupate sa inovativnim proizvodom ili na osnovu sprovedenog istraživanja dođete do informacije da se Vaši konkurenti ne reklamiraju–tada je i budžet za Google Ads oglašavanje manji.

 

Potrebna Vam je konsultacija oko određivanja mesečnog budžeta za Google AdWords oglašavanje?

Kontaktirajte nas

 

Prednosti Google AdWords reklamiranja

Nesumljivo, ova Google–ova platforma za prikazivanje oglasa daje itekako dosta benefita oglašivačima. Pre isticanja samih benefita, želimo da Vam skrenemo pažnju na jedan vrlo bitan element, a to je da su svi ovi benefiti prisutni u svom punom sjaju tek nakon ispunjavanja baš svih smernica od strane Google–a za vođenje kampanja. Upravo to je razlog da ovu formu oglašavanja shvatite kao izuzetno moćan alat kojim relativno brzo možete ostvariti veću prodaju, a samim tim i značajno veći profit. Shodno tome, najiskrenije preporučujemo da sačuvate novac tako što ćete vođenje Google AdWords naloga za reklamiranje prepustiti stručnjacima koji su svakodnevno u ovom poslu.

 

Da se vratimo na prednosti Google Ads oglašavanja – nabrojaćemo Vam neke najkorisnije:

  • Vidljivi ste na prvoj stranici Goolge pretraživača. Ovaj benefit sam po sebi govori dovoljno. Onaj ko traga na Google pretraživaču za uslugama ili proizvodima koje nudite, pronaći će Vas. Da biste dosegli ovaj cilj, neophodno je da Vam partner u tom poduhvatu bude agencija koja iza sebe ima potrđen uspeh u ovoj sferi oglašavanja.
  • Mogućnost plasiranja reklama tačno definisanoj ciljnoj grupi–Nakon definasanja publike koja je zainteresovana za Vaše proizvode ili usluge, možete izvršiti detaljnu selekciju po pitanju svih demografskih kategorija, kao i po pitanju interesovanja koja ima Vaša publika.
  • Učinak kampanja je detaljno merljiv–Ovo je jedna od vrlo važnih smernica za sve Google AdWords (Ads) oglašivače. Saznanje o tome koja kampanja je imala kakav učinak je put kojim se stručnjaci vode kako bi što detaljnije isfiltrirali ono što daje rezultat, od onoga što ne daje rezultat.

Kako da Google AdWords radi za Vas?

U želji da Vam što detaljnije, a ujedno i najjasnije dočaramo kako to zahvaljujući Google Ads reklamnim kampanjama možete da sprovodite marketing u smeru ostvarenja većeg poslovnog uspeha, dotaći ćemo se i dela koji se odnosi na to kako pouzdane agencije za marketing koriste Google Ads u korist Vašeg poslovanja. Naime, kada se definišu ciljevi Google Ads kampanja i kada se odredi neophodan budžet, startuje se sa kreiranjem kampanja i oglasa. Oglašivači, shodno svom znanju i iskustvu, kreiraju one vrste Google Ads kampanja za koje procene da će njihovim klijentima doneti maksimalni efekat, i na osnovu njih temelje svoju marketing strategiju. Potom sledi period kada se pomno prate sve promene koje se odvijaju u kampanji, prate se reakcije publike i u skladu sa njima, kampanje se dorađuju. Postupak svakodnevnog praćenja i monitoringa nikada ne prestaje.

Kako da Google AdWords radi za vas?

To su trenuci kada se donose raznorazne odluke o daljim koracima i kada se vrši optimizacija kampanja. Google Ads stručnjaci tada vrše i korekcije budžeta, a ono čemu se teži jeste postizanje što više ocene kvaliteta Google Ads naloga i kampanja, jer tada sledi nagrada od Goolge–a. Jeftinija cena po kliku! Kada oglašivaču primete da su postigli niže cene za ads i odabrane ključne reči i fraze nego što su bile pre, a da su se ocene za kvalitet i relevantnost oglasa podigle–tada znaju da su na pravom putu. Od tog trenutka Vi za isti budžet možete ostvariti jači efekat reklamiranja, i naravno, to su tada već kampanje koje rade u korist veće prodaje.

Kako odabrati pouzdanog Google ads oglašivača?

Uvek na umu imajte da postoje isplativa i neisplativa ulaganja kada je marketing u pitanju. Isplativa ulaganja kada je reč o Google AdWords (Ads) oglašavanju podrazumevanju novčana izdvajanja koja tokom vremena kreću da utiču na veću prodaju. Tada poslušajte stručnjake kada predlože rast budžeta za reklamiranje jer oni znaju zašto to predlažu–vide potencijal toga. Sa druge strane, neisplativo ulaganje u ads potrazumeva saradnju sa agencijama ili pojedincima koji ne poseduju dovoljno znanja iz struke ili koji nemaju vremena da se posvete radu na Vašim kampanjama. Tu na scenu stupa rasipanje novca, a to nikada nije isplativa situacija kada je marketing u pitanju.

Kako da to izbegnete? Detaljno se informišite o tome kome poklanjate svoje poverenje i imidž brenda. Vrlo često, oglašivači ne raspolažu sa adekvatnom količinom znanja i iskustva, pa bi najkorisnije bilo da ih detaljnije ispitate o pređašnjim angažovanjima i tome u kojim su sve nišama imali iskustva kada je Google Ads oglašavanje u pitanju. Tek kada budete raspolagali svim potrebnim podacima i kada se uverite u stručnost saradnika koji će upravljati Vašim Google Ads nalozima, tek tada možete da budete u potpunom miru. Pratite prodaju uz ads, unapređujte marketing strategije i obavezno tražite transparetne izveštaje gde se vidi kako je ads pomogao Vašoj prodaji. Određeni stepen kontrole je neophodan, kako biste imali uvid u raspored svog mesečnog budžeta, i kako biste pratili isplativost ulaganja u Google Ads i marketing koji se vodi.

Javite nam se!

KONTAKT